Bhakti joga

(Nukreipta iš puslapio Bakti joga)

Bhakti joga (skr. भक्ति योग = IAST: bhakti-yoga- – 'atsidavimo joga') – viena iš keturių pagrindinių jogos krypčių hinduizme. Šios jogos paskirtis – vystyti, palaikyti bhaktę, t. y. – meilę, atsidavimą Dievui.

Indų tekstuose bhakti joga aprašoma kaip lengviausias ir veiksmingiausias Dievo pažinimo kelias Kalijugoje. Bhagavatapuranoje bhakti joga nusakoma kaip suteikianti visišką pilnatvę ir net lygi mokšai, o Bhagavadgytoje teigiamas, kad ji veiksmingesnė už kitas 3 jogas – karma jogą, džnana jogą ir radža jogą. Dvasinės srovės, laikančios bhakti jogą pačia svarbiausia vadinamos bhakti judėjimu.

Vaišnavizme išskiriamos 9 bhakti jogos formos:

  • Šravana (Dievo klausymas) – klausymas pasakojimų apie Dievą, ištraukų iš šventųjų raštų, pamokslų;
  • Kyrtana (Dievo šlovinimas) – Šventųjų Vardų kartojimas (džapa), kyrtanų giedojimas;
  • Smarana (Dievo atminimas) – vidinės meditacijos forma, Dievo savybių atminimas ir pagerbimas;
  • Pada-sevana (tarnystė Dievo lotoso pėdoms) – kokio nors konkretaus patarnavimo Dievui atlikimas;
  • Arčana (meldimasis Dievo mūrčiui) – šventųjų Dievo paveikslų (mūrti) pagarbinimas;
  • Vandana (pašlovinimas maldomis) – Dievo šlovinimas įvairiomis maldomis;
  • Dasja (tarnavimas Dievui) – kokio nors darbo atlikimas Dievo džiaugsmui ir šlovei;
  • Sakhja (draugystė su Dievu) – vidinio draugiško ryšio su Dievu pasiekimas;
  • Atma-Nivedana (viso ko aukojimas Dievui) – visų savo minčių ir veiksmų priskyrimas Dievui.

Nuorodos

redaguoti