Mūrtis

(Nukreipta iš puslapio Mūrti)

Mūrtis (skr. मूर्ति = IAST: mūrti – 'įkūnijimas, pavidalas, figūra') – hinduizme vadinamas fizinis dievybės įkūnijimas, ikonografinis atvaizdas.[1] Tai būna skulptūra ar paveikslėlis, vaizduojantis dievybę, per kurį ji yra garbinama. Prie mūrčio atliekamos maldos ir apeigos (pūdža) skirtos dievybei (pvz., arti, prasado aukojimas, kirtanai).

Durgos mūrtis

Mūrtis yra dažniausiai antropomorfinio, rečiau zoomorfinio pavidalo, būdinga tradicinė ikonografija (dievų išraiškos, spalvos, puošmenos, povyzos ir kt.). Mūrčiai yra kuriami daugeliui indiškųjų dievų – Šivai, Ganešui, Ramai, Krišnai, Durgai, Kali ir kt. Apie mūrčius minima Bhagavadgytoje: „Tų, katrie mintis susieję su neapreikštu, vargas didesnis; neapreikštas būdas skausmą įkūnytais įgauna“[2]. Mūrčių gamybos kanonai aprašyti Šilpa šastrose.

Mūrčių garbinimas ypač paplitęs daugelyje devocionalių (bhakti) hinduistinių tikėjimų. Kai kurios hindų bendruomenės (pvz., „Arja samadž“) atsiriboja nuo mūrčių garbinimo ir laiko tai stabmeldyste.

Šaltiniai redaguoti

  1. Mūrti.0Bruce M. Sullivan. Historical Dictionary of Hinduism. The Scarecrow Press, 1997.0p. 143
  2. http://www.bhagavad-gita.org/Gita/verse-12-04.html