Aukštadvario vidurinė mokykla

Trakų rajono Aukštadvario vidurinė mokykla
[[Vaizdas:|Trakų rajono Aukštadvario vidurinė mokykla herbas|center|100px]]
[[Vaizdas:|Trakų rajono Aukštadvario vidurinė mokykla|250px]]
Miestas (gyvenvietė) Aukštadvaris, Trakų raj.
Mokyklos direktorius (-ė) Arūnas Valančiauskas
Mokinių skaičius 211
Įkūrimo data 1629
Uždarymo data {{{uzdarimo data}}}
Išleista laidų
Pedagogų skaičius 22

Trakų rajono Aukštadvario vidurinė mokykla – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Trakų raj., Aukštadvaryje, Technikumo g. 1, vykdanti pradinio, pagrindinio, vidurinio ir papildomo ugdymo programas. Įstaigos kodas 190658928.

IstorijaKeisti

Aukštadvario miestelio savininkas Jonas Alfonsas Liackis 1629 m. pastatė mūrinę bažnyčią ir dominikonų vienuolyną, prie jo įsteigė pradinę mokyklą. Joje buvo ruošiami bažnyčios tarnautojai ir dvarų raštininkai. Rašytiniuose šaltiniuose minima, kad 1805 m. Aukštadvario mokykloje mokėsi 3 mokiniai, o 1811 m. jų buvo jau apie 37. 1832 m. mokyklą caro valdžia uždarė. Manoma, kad mokykla miestelyje vėl buvo atidaryta 1864 m., bet ji vienuolynui nebepriklausė.

XX a. pradžioje Aukštadvaryje buvo medinė, vienintelė visame valsčiuje, dviejų skyrių kaimo mokykla. 1912 m. šios mokyklos vietoje caro valdžia pastatė dviejų aukštų mūrinę. Baigus ją buvo galima laikyti egzaminus į vienintelę apskrityje 4 klasių mokyklą Trakuose. 1915 m. Aukštadvarį okupavę vokiečiai mokyklą uždarė, jos patalpose apsigyveno karininkai.

1918 m. atkūrus Lietuvos valstybę, patriotiškai nusiteikę inteligentai ėmėsi iniciatyvos steigti naujas lietuviškas mokyklas. 1918 m. lapkričio 1 d. Aukštadvaryje atidaryta, o lapkričio 11 d. pašventinta prekybinė 4 klasių progimnazija. Progimnazijos vedėju buvo paskirtas kunigas Juozas Grigonis. Į mokyklą buvo priimami berniukai ir mergaitės, neatsižvelgiant į jų amžių. Už mokslą reikėjo mokėti: prieklasyje (parengiamojoje klasėje) besimokantiems 30 rb., pirmokams – 50 rb., o antrokams – 60 rublių per metus. Mokyklos komitetas neturtingus vaikus galėjo atleisti nuo mokesčio. Įsteigtoje mokykloje, be direktoriaus, dirbo 4 mokytojai. Bet 1919 m. balandžio mėn. Aukštadvaryje valdžią paėmė lenkai, jie areštavo direktorių Grigonį ir uždarė mokyklą.

Progimnazija vėl pradėjo veikti 1920 m. rugpjūčio 27 d. Iki 1940 m. mokykla išleido 13 laidų. Baigę progimnaziją, mokiniai toliau galėjo mokytis gimnazijoje. Tarpukariu progimnazijoje veikė skautai, ateitininkai, jaunalietuviai ir kitos organizacijos, matematikos, Raudonojo kryžiaus būreliai.

Aukštadvario progimnazijoje 19241927 m. veikė dvejų metų pradinių mokyklų mokytojų kursai. Šiuos kursus baigė ir žymūs Aukštadvario pedagogai, nusipelnę Lietuvos mokytojai: Joana Stankevičienė ir Motiejus Venzlauskas. 1923 m. progimnazijoje veikė vakariniai kursai nemokantiems arba silpnai mokantiems lietuvių kalbą vietiniams gyventojams.

Po Antrojo pasaulinio karo Aukštadvario progimnazija tapo vidurine mokykla. Karo metu mokslas vyko su pertraukomis. Mokiniai nelankydavo mokyklos 2–3 savaites pavasarį, kai reikėjo sodinti bulves, ir rudenį nuimant derlių. Vidurinei mokyklai priklausė ir pradinė mokykla. Mokiniai mokėsi senajame ir pradinės mokyklos pastate, kuris buvo pastatytas 1932 m. Prie jo 1964 m. pristatytas dviejų aukštų mūrinis priestatas, jame įrengtos 8 klasės. 1994 m. vidurinės mokyklos pradinės klasės persikėlė į Aukštadvario darželį – mokyklą „Gandriukas“. 2002 m. Aukštadvario vidurinė mokykla persikėlė į Aukštadvario žemės ūkio mokyklos pastatą.

DirektoriaiKeisti

NuorodosKeisti