Augsburgo lietuvių gimnazija

Augsburgo lietuvių gimnazija − pokario lietuvių (karo pabėgėlių, vad. DP) gimnazija, veikusi Augsburge, Švabijos sostinėje, pietvakarių Bavarijoje (Vakarų Vokietija). Gimnazijoje mokėsi Augsburgo-Hochfeldo karo pabėgėlių stovykloje gyvenę Augsburgo lietuviai. Mokykloje veikė choras (vadovas Mečislovas Leškys-Leškevičius). Gimnaziją įkūrė Lietuvos visuomenės veikėjas Jackus Sondeckis-Sonda (1893–1989), buvęs Šiaulių burmistras.

Direktoriai redaguoti

Mokytojai redaguoti

Mokiniai redaguoti

Literatūra redaguoti