Asta Gustaitienė
Gimė 1969 m. vasario 5 d. (54 metai)
Šiauliai, Lietuva
Veikla literatūrologė
Organizacijos Vytauto Didžiojo universitetas
Pareigos docentė
Alma mater Šiaulių pedagoginis institutas

Asta Gustaitienė (g. 1969 m. vasario 5 d. Šiauliuose) – Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Lituanistikos katedros vedėja, humanitarinių mokslų daktarė, Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (The International Board on Books for Young People) Lietuvos skyriaus narė, vadovėlių bendraautorė.

Biografija Keisti

Išsilavinimas Keisti

1976–1987 m. mokėsi Šiaulių 14-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar Lieporių gimnazija), 1988–1994 m. studijavo Šiaulių pedagoginiame institute lietuvių filologiją. 1994 m. apgynusi magistro darbą, skirtą poeto Marcelijaus Martinaičio kūrybai (vadovė doc. dr. Valerija Ramonaitė) įgijo literatūrologijos magistro laipsnį. 1996–2001 m. mokėsi Vytauto Didžiojo Universiteto doktorantūroje. 2001 m. Vytauto Didžiojo universitete apgynė daktaro disertaciją „Siužetiniai ir estetiniai lietuvių smulkiųjų žanrų prozos sąlyčiai ir giminingumas su Hanso Christiano Anderseno kūryba (XIX a. pab. – XX a. I pusė)“ (vadovas doc. dr. Silvestras Gaižiūnas).

1995–1996, 1999 metais stažavosi Pietų Danijos universiteto Hanso Christiano Anderseno tyrinėjimų centre, stažuotės vadovas buvo garsus Hanso Christiano Anderseno tyrinėtojas profesorius Johanas de Mylius.

Karjera Keisti

 • 1987–1988 m. – Šiaulių pedagoginio instituto Istorijos ir politinės ekonomijos katedros laborantė;
 • 1993–1995 m. – Šiaulių pedagoginio instituto Lietuvių literatūros katedros asistentė, Šiaulių radijo centro korespondentė, vedusi kultūros programas „Pragiedruliai“;
 • nuo 2001 m. – Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Lietuvių literatūros katedros lektorė;
 • nuo 2010 m. – Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Lietuvių literatūros katedros docentė.

Profesinių interesų sritys: šiuolaikinė lietuvių literatūra, literatūros teorija, literatūrinė antroponimika, Skandinavijos literatūra, literatūros filosofija, literatūros teologija, šiuolaikinė vaikų literatūra, lektologija.

A. Gustaitienė skaitė pranešimus tarptautinėse mokslinėse konferencijose Baltijos šalyse, Lenkijoje, Anglijoje, Norvegijoje, Danijoje, Meksikoje, Naujojoje Zelandijoje, aktyviai dalyvauja įvairiose projektinėse veiklose, yra literatūros vadovėlių 5 ir 6 klasei (serija „Atrask“) bendraautorė.

Apdovanojimai Keisti

2012 m. paskirta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Vaikų literatūros premija už monografiją „Hansas Christianas Andersenas: pastangos (at)pažinti“ .

Bibliografija Keisti

 • Hansas Christianas Andersenas: pastangos (at)pažinti. Monografija. – Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2009.
 • Trumpa lietuvių literatūros istorija/ A brief history of Lithuanian literature (Žakevičienė, Indrė, Gustaitienė, Asta, Višomirskytė, Vijolė, Mykolaitytė, Aurelija, Kuizinienė, Dalia). – Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas ; Vilnius : Versus aureus, 2014.
 • Le monde d’un visionnaire, Darbai ir dienos. 2002, T. 32, p. 329–337.
 • Žodžio apie literatūrą metamorfozės, Darbai ir dienos. 2003, T. 36, p. 307–312.
 • Literatūrologų problemos ir šventės dvasia, Darbai ir dienos. 2003, T. 34, p. 353–357.
 • Šokiruojanti kartografija, Darbai ir dienos. 42 (2005), p. 220–223.
 • Hansas Christianas Andersenas ir folklorinė pasaka, Tautosakos darbai. 30 (2005), p. 218–233.
 • Blogio pavidalai Hanso Christiano Anderseno kūryboje (pagal knygą „Paveikslų knyga be paveikslų“), Acta Humanitarica Universitatis Saulensis. 2006, [T. 1], p. 235–242.
 • Lithuanian literary tale: Andersen’s lessons, Comparative studies. 2008, Vol. 1, iss. 1., p. 30-40.
 • Vardas kaip negatyviosios gyvenimo programos prielaida (remiantis XX a. pabaigos – XXI a. pradžios skandinavų romanais), Acta Humanitarica Universitatis Saulensis. T. 8, 2009, p. 236–242.
 • Lithuanian stories about Siberia, The Memoirs of the 20th Century : Nordic and Baltic Experience, p. 119–130.
 • Ir auklėjamosios, ir terapinės, ir… tiesiog pasakos, Rubinaitis. 2010, nr. 1(53), p. 9-16.
 • Christianas Andersenas ir įvaikinimo dilemos, Gimtasis žodis. 2010, nr. 4, p. 6-11.
 • Įvaikinimo tema paauglių literatūroje, Gimtasis žodis. 2010, nr. 3., p. 2-14.
 • Prarasto tėvo beieškant, arba pastabos „Scanoramos“ kino forumui pasibaigus, Gimtasis žodis. 2010, nr. 1., p. 8-16.
 • Turgus 1988–1991 metų lietuvių poezijoje, Acta Humanitarica Universitatis Saulensis. T. 10, 2010, p. 101–112.
 • Lithuanian stories about Siberia, Comparative studies. 2010, Vol. 3, iss. 2., p. 119–130.
 • The image of the Swiss and Switzerland in the creative works of Jonas Biliūnas and Šatrijos Ragana, Actual problems of modern humanitarian science, p. 78-84.
 • Kaunas kauniečių rašytojų kūriniuose vaikams, Literatūrinė Kauno regiono savimonė: mokslo straipsnių rinkinys [elektroninis išteklius], p. 35-47.
 • Siužeto modernizacija Oskaro Milašiaus literatūrinėse pasakose, Česlovo Milošo skaitymai 4 : Tėvynės ieškojimas ir tremties patirtys: [straipsnių rinkinys]. [T. 4], 2011, p. 168–174.
 • The ideas of multiculturalism in contemporary adolescent literature, Actual problems of modern humanitarian science, p. 32-34.
 • Gnat in Lithuanian literary fairy-tale, Comparative studies. 2012, Vol. 4, iss. 1, p. 56-65.
 • The Marsh King"s daughter by Andersen and the dilemmas of child adoption, Bajkowe inspiracje językoznawców, pedagogów i psychologów, p. 66-77.
 • Religinės tapatybės paieškos literatūroje paaugliams, Acta litteraria comparativa: mokslo darbai. 2012–2013, [T.] 6 : Tapatybės paieškos baltų literatūrose, p. 132–142.
 • (Ne)laisvė būti geru paaugliu, Vaikų literatūra – laisvė ir kontrolė: straipsnių rinkinys = Freedom and control in/of children’s literature / sudarytojas Kęstutis Urba, p. 22-31.
 • Lietuva ir lietuvis XXI a. užsienio literatūroje, Česlovo Milošo skaitymai = Czeslaw Milosz’s readings. 2013, [T.] 6 : „Gimtoji Europa“: erdvė, mintis, žodis, p. 44-51.
 • Įvaikinimo ir globos tema, Acta humanitarica universitatis Saulensis. T. 18, 2014, p. 108–123.
 • Pritaikytos mažiausiems: ritualinis knygų skaitymas prieš miegą, Esu laimingas, nes skaitau: praktinis vadovas ugdantiems jaunuosius skaitytojus, p. 21-26.
 • Vaikas ir skaitymas: ką pataria knygos apie knygas?, Esu laimingas, nes skaitau: praktinis vadovas ugdantiems jaunuosius skaitytojus, p. 39-44.
 • Švedų literatūra, kurią privalu (?) perskaityti, Krantai: meno kultūros žurnalas. 2017, nr. 2., p. 8-13.
 • The topic of national and international adoption in the 21st century literature for teenagers: Lithuanian original and translated prose, Comparative studies. 2016, Vol. 7, iss. 3., p. 143–151.

Šaltiniai Keisti

 • „Kraštiečiai. Šiauliai“: rinktinių biografijų žinynas. – Leidybos idėjų centras, 2014.