Antanas Stankevičius (1892)

Antanas Stankevičius (1892 m. vasario? Margiškės palivarke, Pabaisko parapijoje, Ukmergės apskr. – 1945 m. liepos 2 d. Rome, NY – JAV), orkestro ir choro dirigentas, vargonininkas.

Biografija redaguoti

Muzikos mokėsi Panevėžyje pas J. Birmantą ir pas kariuomenės pučiamųjų orkestro dirigentą Jekaterinoslavle (Ukraina) – orkestre grojo kornetu. 1913 m. atvyko į JAV pas brolius Miką ir Ipolitą, gavo vargonininko vietą Angelų Karalienės parapijoje Brooklyne, NY. Vėliau vargonininkavo Šv. Mykolo parapijoje Bayonne, NJ, Šv. Vincento parapijoje Girardville, PA, Šv. Juozapo parapijoje Scrantone, PA, Apreiškimo parapijoje Brooklyne, NY, Coronoje, NY, ir kitose kitataučių parapijose. Kai gyveno Scrantone, lankė liturginės muzikos kursus Marywoodo kolegijoje (dėst. prof. N. M. Montoni). Gyvendamas netoli New Yorko, tris vasaras lankė Popiežiaus Pijaus X liturginės muzikos mokyklą Niujorke, NY. Buvo ne tik geras vargonininkas ir chorvedys, bet ir pučiamųjų instrumentų žinovas. Scrantone subūrė pučiamųjų orkestrą – lyg savotišką muzikos mokyklą. Joje buvo mokoma groti visais muzikos instrumentais. Orkestras ir chorai organizavo koncertus, propagavo chorališkąjį giedojimą ir dalyvavo tautiniuose renginiuose, jie suvaidino svarbų vaidmenį lietuvių kultūros gyvenime.

Nuo 1925 m. A. Stankevičius buvo ALRK Vargonininkų sąjungos narys, taip pat Scrantono vyskupijos provincijos šios sąjungos narys.

Šaltiniai redaguoti

  • Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999.