Akiduobė (lot. orbita, dgs. orbitae) – porinė ertmė kaukolėje, kurioje yra akis. Suaugusio žmogaus akiduobės tūris apie 30 ml, iš jų 6,5 ml užima akis. Likusį tūrį užima akį judinantys raumenys, jungiamieji audiniai, ašarų liauka, kraujagyslės, nervai ir kt. Akiduobėje akį ir ją judinančius raumenis dengia riebalų sluoksnis, kuris palengvina akies judesius. Išorinį akiduobės kraštą apriboja kaktikaulis (iš viršaus ir iš šonų), viršutinis žandikaulis (iš apačios ir vidiniame krašte), ašarikaulis (vidiniame krašte) ir skruostikaulis (iš apačios ir šoniniame krašte).

Akiduobę sudarantys kaulai:
Geltona – kaktikaulis
Žalia – ašarikaulis
Ruda – akytkaulis
Mėlyna – skruostikaulis
Violetinė – viršutinis žandikaulis
Tamsiai violetinė – gomurikaulis
Rožinė – pleištakaulis

Akiduobė – porinė piramidės pavidalo ertmė, kurios atgal nukrypusi viršūnė baigiasi kanalu, o pagrindas aptvertas akiduobės kraštu, išeina į veido priekį.

Akiduobės ertmę riboja 4 sienos – viršutinė, šoninė, apatinė ir vidinė.

Viršutinė siena (paries superior): kaktikaulio akiduobinė dalis (pars orbitalis) jos akiduobinis paviršius (facies orbitalis) ir pleištakaulio mažojo sparno (ala minor) akiduobinis paviršius. Viršutinės sienos šone, tuoj pat už skruostinės kaktikaulio ataugos, processus (zygomaticus ossis frontalis), yra sekli ašarų liaukos duobė (fossa glandulae lacrimalis), o vidinėje pusėje- skridininė duobė ir gydlys (fovea et spina trochlearis). Pastarasis retai esti ryškus.

Šoninę sieną nuo viršutinės skiria viršutinis akiduobinis plyšys (fissura orbitalis superior). Šoninę sieną (paries lateralis) suformuoja pleištakaulio didžiojo sparno akiduobinis paviršius (facies orbitalis alae majoris ossis sphenoidalis), ir skruostikaulio akiduobinis paviršius (facies orbitalis ossis zygomatici).

Apatinė akiduobės siena tolydžio pereina į vidinę (paries medialis), į kurios sudėtį įeina viršutinio žandikaulio kaktinė atauga (processus frontalis maxillae), ašarikaulis (os lacrimale), akytkaulio labirinto akiduobinė plokštelė. Priekyje yra ašarų maišo duobė (fossa sacculi lacrimalis) ribojama priekinių ir užpakalinių ašarinių skiauterių (crista lacrimalis anterior et posterior). Priekinė anga gali būti akytaulio akiduobinės plokštelės ir kaktikaulio akiduobinės dalies siūlėje, virš ar žemiau jos, o užpakalinės angos neretai iš viso nebūna.

Akiduobės dalys

redaguoti
 • Skruostinė kaktikaulio atauga, processus zygomaticus ossis frontalis, скуловой отросток лобной кости
 • Akiduobinis paviršius, facies orbitalis, большое крыло клиновидной кости (глазничная поверхность)
 • Skruostikaulio akiduobinis paviršius, facies orbitalis ossis zygomatici, глазничная поверхность скуловой кости
 • Skruostikaulio kaktinė atauga, processus frontalis ossis zygomatici, лобный отросток скуловой кости
 • Apatinė akies ertmė, fissura orbitalis inferior, нижняя глазничная щель
 • Akytkaulinė ertmė, foramen zygomaticofaciale, скуло-лицевое отверстие
 • Skruostikaulis, os zygomaticum, скулвая кость
 • Poakiduobinė vaga, sulcus infraorbitalis, подглазничная борозда
 • Viršutinis žandikaulis, maxilla, верхняя челюсть (верхнечелюстная кость, подглазничная поверхность
 • Poakiduobinė ertmė, foramen infraorbitale, подглазничное отверстие)
 • Viršutinio žandikaulio akiduobinis paviršius, facies orbitalis maxillae, глазничная поверхность верхней челюсти
 • Nosies ertmė, cavum nasi, полость носа
 • Akiduobės danginė atauga, processus orbitalis ossis palatini, глазничный отросток небной кости
 • Ašarikaulis, os lacrimale, слезная кость
 • Akytkaulio akiduobinė plokštelė, lamina orbitalis ossis ethmoidalis, глазничная пластинка решетчатой кости
 • Nosikaulis, os nasale, носовая кость
 • Ašarikaulio vaga, sulcus lacrimalis, слезная борозда (слезной кости)
 • Užpakalinis gumburėlis, crista lacrimalis posterior, задний слезный гребень (слезной кости)
 • Kaktinė viršutinio žandikaulio atauga, processus frontalis maxillae, лобный отросток верхней челюсти
 • Priekinė akytoji ertmė, foramen ethmoidale anterius, переднее решетчатое отверстие
 • Užpakalinė akytoji ertmė, foramen ethmoidale posterius, заднее решетчатое отверстие
 • Kaktinė išpjova, incisura frontalis, лобная вырезка
 • Kaktikaulio akiduobinė dalis, facies orbitalis ossis frontalis, лазничная часть (глазничная поверхность) лобной кости
 • Viršakiduobinė ertmė, foramen supraorbitalis, надглазничное отверстие
 • Regos kanalas, canalis opticus, зрительный канал
 • Mažasis akiduobės sparnas, ala minor ossis sphenoidalis, малое крыло клиновидной кости
 • Viršutinė akiduobės ertmė, fissura orbitalis superior, верхняя глазничная щель

Literatūra

redaguoti
 • G. Česnys, J. Tutkuvienė, A. Barkus, V. Gedrimas, R. Jankauskas, R. Rizgelienė, J. Žukienė. Žmogaus anatomija.

Nuorodos

redaguoti