Šį puslapį ar jo dalį reikia suformatuoti pagal Vikipedijoje taikomus reikalavimus.
Jei galite, sutvarkykite.

Gomurikaulis (lot. os palatinum) – yra porinis plokščias kaulas, įeinantis į nosies ertmės šoninės sienos ir gomurio užpakalinę dalį. Kaulą sudaro prie viršutinio žandikaulio prisišliejusi stačioji plokštelė (lamina perpendicularis), ir stačiu kampu į vidų, į gomurį, nukrypusi gulsčioji plokštelė (lamina horizontalis).

Gomurikaulio (raudona spalva) jungimasis su viršut. žandikauliu (kairiuoju)

Stačioji plokštelė

redaguoti

Į nosies ertmę atsigręžusiame stačiosios plokštelės nosiniame paviršiuje (facies nasalis), yra dvi sagitaliai einančios skiauterės, bendravardžių viršutinio žandikaulio skiauterių analogai: apatinė – kriauklinė (crista conchalis), o viršutinė – akytkaulinė (crista ethmoidalis). Prie viršutinio žandikaulio prigludusiu plokštelės žandikauliniu paviršiumi (facies maxillaris), leidžiasi didžioji gomurio vaga (sulcus palatinus major). Plokštelė viršuje užsibaigia dviem ataugomis: priekinė, didesnė, akiduobinė (processus orbitalis), iš užpakalio papildo akiduobės dugną, o užpakalinė, mažesnė, pleištakaulinė, (processus sphenoidalis), liečiasi su pleištakaulio kūnu. Ataugas skiria pleištinė gomurio įlanka (incisura sphenopalatinum), jungiančią sparninę gomurio duobę su nosies ertme. Apatinis užpakalinis stačiosios plokštelės kampas nutįsta į piramidinę ataugą (processus pyramidalis), kuris įsiterpia į įlanką tarp pleištakaulio sparninių ataugų plokštelių (incisura pterygoidea).

Gulsčioji plokštelė

redaguoti

Į nosies ertmę atsigręžęs gulsčiosios plokštelės viršutinis, nosinis paviršius (facies nasalis), medialiai užlinksta į nosinę skiauterę (crista nasalis), viršutinio žandikaulio tokio paties darinio atitikmenį, o skiauterės užpakalinis galas kyšo kaip užpakalinis nosies dyglys (crista nasalis posterior). Apatinis, gomurinis, plokštelės paviršius (facies palatina), pakartoja viršutinio žandikaulio gomurinės ataugos reljefą. Gulsčiosios ir stačiosios plokštelių sandūroje mažosiomis gomurio angomis (foramina palatina minora) atsiveria mažieji gomurio kanalai (canales palatini minores).

Kaulo orientavimas

redaguoti

Nustatant, ar kaulas kairysis ar dešinysis, reikia jį laikyti taip, kad stačioji plokštelė būtų nukrypusi į viršų, gulsčioji – į vidų, o piramidinė atauga – atgal.

Gomurikaulio kaulėjimas

redaguoti

Gomurikaulis kaulėja iš vienos centro, kuris atsiranda aštuntą gemalo raidos savaitę stačiosios plokštelės plėviniame modelyje.

Terminų lentelė

redaguoti
Pavadinimas (lietuvių kalba) Pavadinimas (lotynų kalba) Pavadinimas (anglų kalba)
Pleištinė gomurio įlanka Incisura sphenopalatina Sphenopalatine notch
Akiduobinė atauga Processus orbitalis Orbital process of palatine bone
Viršutinis žandikaulis paviršius Facies maxillaris Maxillary surface
Nosinė skiauterė Crista nasalis Nasal crest of the palatine
Gulsčioji plokštelė Lamina horizontalis Horizontal plate of palatine bone
Piramidinė atauga Processus pyramidis Pyramidal process of palatine bone
Didžioji gomurio vaga Sulcus palatinus major Sulcus paltinus major
Pleištakaulinė atauga Processus sphenoidalis Sphenoidal process of palatine bone
Užpakalinis nosies dyglys Spina nasalis posterior The posterior nasal spine
Akytkaulinė skiauterė Crista ethmoidalis Ethmoidal crest of palatine bone
Kriauklinė skiauterė Crista conchalis Conchal crest of the palatine
Nosinis paviršius Facies nasalis The nasal surface
Stačioji plokštelė Lamina perpendicularis Perpendicular plate of palatine bone

Literatūra

redaguoti
  • R.D.Sinelnikov – “Atlas of Human anatomy vol. 1”. Mir publisher, Moscow, 1997
  • G.Česnys “Žmogaus osteologija”, Vilnius, 2002