Žemaičių ir Lietuvos apžvalga

Žemaičių ir Lietuvos apžvalga – katalikiškas žurnalas, leistas 18901896 m. Tilžėje.

Žurnalo dizainas (1890–1893 m.)

Istorija redaguoti

Leido Otas Mauderodė. Iš pradžių ėjo nereguliariai, vėliau – dvisavaitis, 1896 m. – mėnesinis. Spausdino O. Mauderodės spaustuvė Tilžėje. Lietuvoje platintas nelegaliai.

Bendradarbiavo: Jurgis Bajoraitis, Antanas Baranauskas, Pranciškus Būčys, Aleksandras Fromas-Gužutis, Adomas Grinevičius, Adomas Jakštas, Jonas Karbauskas, Jonas Koncevičius, Juozas Ložinskis, Maironis, Kazimieras Pakalniškis, Vincas Pietaris, Juozas Tumas-Vaižgantas ir kt.

Redaktoriai redaguoti

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 578 psl.