Žemė (laikraštis)

Žemė – savaitraščio „Lietuvos ūkininkas“ priedas, leistas 19071911 m., 19181919 m. Vilniuje ir 19191928 m. Kaune.

Istorija redaguoti

Ėjo dukart per mėnesį, 19181920 m. – nereguliariai, 1928 m. – savaitraštis. Leido Felicija Bortkevičienė, akcinė bendrovė „Varpas“. Spausdino J. Zavadskio spaustuvė Vilniuje, Varpo spaustuvė Kaune. Išėjo 365 numeriai.

Rašė augalininkystės, gyvulininkystės, žemdirbystės, sodininkystės ir kitais klausimais.

Bendradarbiavo P. Bliūdžius, K. Grinius, K. Jašinskas, S. Klimas, J. Krikščiūnas, K. Stukas, P. Vitkauskas ir kt.

Redagavo K. Alyta, P. Gaidelionis, K. Gaigalytė, V. Mickevičaitė, V. Oškinis. [1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 579 psl.

Nuorodos redaguoti