Šaltinėlis (Seinai)

Šaltinėlis – katalikiško laikraščio „Šaltinis“ priedas Lietuvos bernaičiams ir mergaitėms, ėjęs 1906 m. kovo mėn. – 1914 m. rugpjūčio mėn. Seinuose.

Istorija

redaguoti

Pirmasis vaikams skirtas lietuviškas periodinis leidinys. Leido „Laukaitis, Dvaranauskas, Narijauskas ir Bendrovė“. Nuo 1906 m. savaitinis, 1914 m. leistas kas dvi savaites ir rečiau. 19111914 m. – savarankiškas žurnalas. 19061911 m. prenumeruotas ir platintas kartu su „Šaltiniu“, kuris 1909 m. leistas 6500 egz., 1914 m. – 7500 egz. tiražu. 1913 m. tyrė savo skaitytojų nuomonę, paskelbė duomenis.

1926 m. Marijampolėje pradėjus leisti savaitraštį „Šaltinis“, 19281940 m. leistas ir jo priedas „Šaltinėlis“.

Turėjo apie 100 bendradarbių. „Šaltinėliui“ rašė Adomas Dambrauskas-Jakštas, Antanas Giedraitis-Giedrius, Matas Grigonis, P. Mičiulis, Juozas Naruševičius, Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana, Ksaveras Sakalauskas-Vanagėlis, Juozas Stanikūnas, Juozas Šnapštys-Margalis, Jurgis Tilvytis-Žalvarnis ir kt.

Redaktoriai

redaguoti

Šaltiniai

redaguoti
  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 484 psl.

Nuorodos

redaguoti