Šaltinis (Seinai)

Šaltinis – iliustruotas savaitraštis, skiriamas Lietuvos visuomenei, katalikų savaitraštis, ėjęs 1906 m. kovo mėn. – 1915 m. rugpjūčio mėn.

Istorija redaguoti

Iki 1915 m. Nr. 7 leistas Seinuose, nuo 1915 m. Nr. 7 iki Nr. 33 – Vilniuje. Leido „Laukaitis, Dvaranauskas, Narijauskas ir Bendrovė“. 19061915 m. buvo populiariausias lietuvių savaitraštis. 1914 m. Tiražas siekė apie 15 000 egz.

Leido priedus: 19061914 m. vaikams „Šaltinėlį“, 19111913 m. jaunimui „Vainikėlį“, 19131915 m. „Vainiką“, 19091914 m. „Artoją“.

Bendradarbiavo Juozas Balčikonis, Juozapas Bikinas, Antanas Civinskas, Blažiejus Čėsnys, Mečislovas Davainis-Silvestraitis, J. Grajauskas, Kazimieras Jokantas, Mykolas Krupavičius, Juozas Montvila, Juozas Naruševičius, Kazimieras Pakalniškis (Dėdė Atanazas), Marija Pečkauskaitė (Šatrijos Ragana), Justinas Bonaventūra Pranaitis, Kazimieras Prapuolenis, Sofija Pšibiliauskienė (Lazdynų Pelėda), Pranas Penkaitis, Ksaveras Sakalauskas-Vanagėlis, Kazys Samajauskas, Antanas Staugaitis, Antanas Šmulkštys (Paparonis), Stasys Tijūnaitis, Jonas Totoraitis, Vincas Totoraitis ir kt.

Redaktoriai redaguoti

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 484 psl.

Nuorodos redaguoti