Ėminys – iš generalinės aibės (tiriamosios visumos) tyrimui paimtas objektas ar medžiagos porcija. Ėminiai dažnai imami ėmikliais.

Žodžiu ėminys apibūdina bet kokius ėminius, nepriklausomai nuo jų tolesnio panaudojimo. Ėminiai gali būti tiriami įvairiais metodais (pagal tai jie skirstomi į bandinius ir mėginius), gali būti išsyk tiriami ar tiriami po papildomo apdorojimo, gali būti saugomi galimam vėlesniam tyrimui, jeigu iškils poreikis.

Ėminys ir imtis

redaguoti

Labai dažnai ėminys yra imties dalis – vienas objektas ar viena medžiagos porcija, esantis imties narys. Ėminių skaičius imtyje – tai imties tūris.

Imčių ryšys su ėminiais dvejopas:

  • Statistinės imtys. Tokios imtyse ėminys yra tiesiog imties narys. Kiekvienas ėminys tiriamas ir matuojamas atskirai. Išmatuotos ėminių požymių vertės sudaro duomenų imtį, kuri apdorojama statistiniais metodais. Toks tyrimas leidžia įvertinti požymio vidutines vertes ir verčių kislumą (variabilumą).
  • Laikinos (nestatistinės) imtys. Vienodo dydžio ėminiai (jei ėminiai pradžioje nevienodo dydžio, tuomet iš jų imami vienodo dydžio poėminiai) sujungiami į jungtinį ėminį, iš kurio paimamas tyrimui (matavimui) tinkamas tiriamasis ėminys (kitaip dar vadinamas tyriniu). Matuojant tiriamąjį ėminį gaunamos vertės iškart atspindi generalinės aibės, iš kurios ėminiai buvo paimti, aritmetinius vidurkius (jeigu ėminiai buvo imti reprezentatyviai).

Lietuvos moksle ir gamyboje susiklostė tradicija skirstyti ėminius į dvi grupes – bandinius ir mėginius (tuo tarpu anglų kalboje bet kokio tipo ėminys ir net imtis vadinami vienu žodžiu sample, kilusiu iš example).

Bandinys

redaguoti

Bandinys – ėminys, kuris yra ar bus tiriamas fizikiniais (mechaniniais, optiniais, elektriniais ir pan.) metodais. Terminas bandinys naudojamas fizikoje, mechanikoje, inžinerijoje, mašinų gamyboje ir kt. panašiose srityse.
Bandinys taip pat yra tiesiogiai bandomas produktas (pavyzdys), tam tikras ruošinys fizikiniams ar mechaniniams tyrimams (pvz., tiriant cemento savybes iš cemento paruošiamas betonas, iš kurio nuliejami tam tikros formos ruošiniai mechaniniams tempimo ar gniuždymo bandymams).

Mėginys

redaguoti

Mėginys – ėminys, kuris yra ar bus tiriamas cheminiais, biocheminiais, biologiniais metodais. Terminas mėginys naudojamas chemijoje, biologijoje, medicinoje, žemės ūkyje, miškininkystėje, maisto pramonėje ir kt. panašiose srityse. Tos pačios tradicijos dėka atsiradęs ir terminas mėgintuvėlis.

Atvejais, kai imant mėginį neaišku, kaip jis bus tiriamas ir atvejais, kai tenka kalbėti tiek apie bandinius, tiek apie mėginius, naudojamas bendrasis terminas ėminys.

Šaltiniai

redaguoti
  • --- (2001) Terminų tyrimas, bandymas, ėminys, imtis, tyrinys, bandinys, mėginys, pavyzdys vartojimo rekomendacijos [1] Archyvuota kopija 2007-08-22 iš Wayback Machine projekto.
  • Valiukėnas V., Žilinskas P.J. (2006) Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas