Mechanika – fizikos skyrius, nagrinėjantis paprasčiausią materijos judėjimo formą – mechaninį judėjimą (kūno padėties kitimą kitų kūnų atžvilgiu). Nagrinėjant judėjimą, pasirenkamas atskaitos kūnas, kurio atžvilgiu nagrinėjamas kito kūno (reliatyvus) judėjimas. Su atskaitos kūnu susieta koordinačių sistema – atskaitos sistema, paprasčiausia – stačiakampė Dekarto koordinačių sistema. Dažnai kūno padėtis nagrinėjama kaip materialiojo taško M padėtis, apibūdinama koordinatėmis xM, yM ir zM arba spinduliu vektoriumi:

, kur , ir  – vienetiniai koordinačių ašių ortai.

Mechanikos skyriai

redaguoti

Mechanika skirstoma į materialiųjų taškų mechaniką ir ištisinių aplinkų mechaniką (tamprumo teoriją, hidrodinamiką, aerodinamiką),[1] šios dalys turi savo skyrius:

Šaltiniai

redaguoti
 
  1. Vanda Palubinskienė. Fizika. Suaugusiųjų ir savarankiškam mokymuisi 11-12 kl. 1-oji knyga. Kaunas: Šviesa, 2005, 20 p. ISBN 5-430-04042-8.