Miškininkystė – gamybos sritis (augalininkystės šaka), užsiimanti miško želdinimu, gerinimu ir augalinių miško išteklių naudojimu. Taip pat – mokslinių tyrimų sritis, tirianti miško želdinimo metodus, miškų ūkio gerinimą. Miškininkystė kaip mokslas tiria vieną svarbiausių biosferos komponentų – miškus.

Miško kirtimas Austrijoje

Miškininkystė užsiima miško auginimu medienos gavybai, miško buveinių apsauga, miškų atkūrimu.

Miškininkystės specialistai vadinami miškininkais. Lietuvoje miškininkų pareigybės:

  • urėdai
  • miško želdinimo ir miško apsaugos inžinieriai
  • miškotvarkos inžinieriai
  • miškų priešgaisrinės apsaugos meistrai
  • girininkai
  • eiguliai
  • medžioklės žinovai, jėgeriai

Nuorodos redaguoti