Vladas Sorys (1874 m. rugpjūčio 10 d. Ilgučių k., Kupiškio r.1950 ? ? Girardville, PA – JAV), vargonininkas ir chorvedys.

Biografija

redaguoti

1892 vasarą atvyko į JAV ir apsigyveno Albany, NY. Mokėsi skambinti fortepijonu pas Springerį, vėliau fortepijono, vargonų ir muzikos teorijos mokėsi pas Emmą Willard Conservatory of Music Troy, NY. Vargonavimą dar studijavo pas Emilį Keucheną Buffalo, NY, o bažnytinio giedojimo mokėsi pas Hametreet Niujorke.

Nuo 1894 V. Sorys pradėjo vargonininkauti ir vadovauti chorams. Pirmoji darbo vieta buvo Šv. Stanislovo lenkų parapijoje Amsterdame, NY. Netrukus gavo vargonininko ir chorvedžio vietą Šv. Juozapo lietuvių parapijoje Mahanoi Sityje, PA. Čia dirbęs apie trejus metus, su choru surengė keletą koncertų ir pastatė vaidinimą „Amerika pirtyje“. Daug metų dirbo kitose lenkų parapijose: Švč. Marijos Schenectady, NY, Šv. Kazimiero Albany, NY, Švč. Trejybės Niagara Falls, NY, Šv. Stanislaus Buffalo, NY, Švč. Marijos N. Tonowande, NY, Šv. Stanislovo Hazeltone, PA. Taip pat vadovavo „Liberty Bell" orkestrui ir moterų chorui, S.

Moniuszkos mišriajam chorui ir vargonininkų vyrų chorui, „Echo“ ir „Ariono" chorams bei orkestrams.

Nuo 1935 iki mirties V. Sorys vargonininkavo ir vadovavo chorui Šv. Vincento lietuvių parapijoje Girardville. Chorą išmokė daug giesmių ir dainų, giedojo pamaldose, organizavo viešus koncertus, dalyvavo 1939 Pasaulinės parodos Lietuvių dienoje Niujorke ir kituose tautiniuose renginiuose. 1944 rugpjūčio mėn. koncertu pažymėjo choro muzikinės veiklos 50-metį. V. Sorys vargonininkavo ir vadovavo chorams bei orkestrams 56 metus.

Nuo 1916 priklausė ALRK Vargonininkų sąjungai.

Šaltiniai

redaguoti

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999.