Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba 1997–2000 m.

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybaVilkaviškio rajono savivaldybės atstovaujamoji institucija, išrinkta 1997 m. kovo 23 d.

Rinkimai

redaguoti

Rinkimuose dalyvavusios partijos

redaguoti
Sąrašo Nr. Partijos pavadinimas Paduota balsų Gauta mandatų
23 Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) (TSLK) 3739 7
14 Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) 3147 6
3 Lietuvių tautininkų sąjunga (LTS) 2632 5
5 Lietuvos demokratinė darbo partija (LDDP) 2836 5
8 Lietuvos krikščionių demokratų partija (LKDP) 1621 3
1 Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga (LPKTS) 673 1
16 Lietuvos valstiečių partija 382 0
12 Lietuvos liberalų sąjunga 161 0
18 Naujoji demokratija - Moterų partija 323 0

Tarybos nariai

redaguoti
Vardas, pavardė Partija Vieta sąraše Pastabos
Jonas Šuliauskas TSLK 1
Kazimieras Griškaitis TSLK 2
Petras Sveikata TSLK 3
Antanas Zenonas Berenta TSLK 4
Danguolė Barauskienė TSLK 5
Vytautas Juozas Kukis TSLK 6
Rimvydas Žiemys TSLK 7
Arnoldas Sinkevičius LSDP 1 iki 1997 m. liepos 1 d.
Arvydas Judickas LSDP 2
Vladimiras Parfionovas LSDP 3
Bronislavas Polita LSDP 4
Algirdas Bagušinskas LSDP 5
Stasys Kružinauskas LSDP 6
Vera Inkratienė LSDP 7 nuo 1997 m. liepos 1 d.
Jonas Mačys LTS 1
Saulius Čepas LTS 2
Vidas Venckevičius LTS 3
Romualdas Žvirblis LTS 4
Gintas Bakūnas LTS 5
Aleksandras Edmundas Žemaitaitis LDDP 1 iki 2000 m. vasario 15 d., mirė
Algimantas Antanas Greimas LDDP 2
Vytautas Geležiūnas LDDP 3
Juozas Iešmantavičius LDDP 4
Kazys Kiaulakis LDDP 5
Jaronimas Tomas Janulaitis LDDP 6 nuo 2000 m. vasario 15 d.
Jonas Perliuba LKDP 1
Saulytis Kurtinaitis LKDP 2
Sigitas Plečkaitis LKDP 3
Algirdas Pilipavičius LPKTS 1

Rajono meru išrinktas Jonas Mačys, jo pavaduotoju Jonas Šuliauskas. Savivaldybės administratoriumi paskirtas Artūras Simanavičius.

Nuorodos

redaguoti