Vengrijos prezidentas

Vengrijos prezidentas (veng. Magyarország elnöke, államelnök arba államfő) – Vengrijos valstybės vadovas. Postas iš esmės ceremoninis, bet prezidentas gali vetuoti teisės aktus arba paprašyti Konstitucinio Teismo, kad juos peržiūrėtų. Dauguma kitų vykdomosios valdžios galių, pavyzdžiui, vyriausybės ministrų paskyrimas ir įstatymų leidimas, priklauso ministrui pirmininkui.

Katalin Novak – dabartinė Vengrijos prezidentė

Dabartinė Vengrijos prezidentė yra Katalin Novak, kuri pareigas pradėjo eiti 2022 m. gegužės 10 d. Ji yra pirmoji moteris, Vengrijoje užėmusi prezidento postą.

Prezidento rinkimaiKeisti

Vengrijos Konstitucijoje yra nurodyta, kad prezidentą penkerių metų kadencijai renka Vengrijos parlamentas (Nacionalinė asamblėja). Prezidentas gali eiti dvi kadencijas iš eilės.[1]

Kitos veiklosKeisti

Pagal Konstitucijos 12-tą straipsnį šalies prezidentas, vykdydamas savo pareigas, negali vykdyti „visuomeninės, politinės, ekonominės ar socialinės veiklos“. Jis taip pat negali užsiimti „jokia kita apmokama profesine veikla, išskyrus autorinių teisių saugoma veikla.“[1]

Sąlygos kandidatamsKeisti

Pagal Konstitucijos 10-tą straipsnį, prezidentu gali būti išrinktas bet kuris Vengrijos pilietis, sulaukęs 35-erių metų.[1]

Rinkimų eigaKeisti

Prezidento rinkimai turi būti surengti likus 30-60 dienų iki dabartinio prezidento kadencijos pabaigos, arba per 30 dienų, jei prezidentas atsistatydina. Prezidento rinkimų datą paskiria Vengrijos parlamento pirmininkas.[2] Konstitucija nustato, kad kandidatą „raštu turi pasiūlyti bent penktadalis parlamentarų.“[3] Pasiūlymai turi būti pateikiami parlamento pirmininkui prieš balsavimą. Pirmininkas gali iškelti vieną arba daugiau kandidatų.[3]

Prezidento rinkimuose galimi du turai, kuriuose parlamentarai balsuoja slaptai. Abu turai privalo būti surengti per dvi dienas iš eilės. Jei pirmajame ture kandidatas į prezidentus surenka daugiau nei du trečdalius balsų, jis yra laikomas išrinktu.[4] Jei nė vienas kandidatas negauna reikalaujamos balsų daugumos, organizuojamas antrasis turas, kurio metu parlamentarai renkasi tarp dviejų kandidatų, pirmajame rinkimų ture surinkusių daugiausiai balsų.[5]

PriesaikaKeisti

Pagal Konstitucijos 11-to straipsnio šeštą dalį, Vengrijos prezidentas turi prisiekti prieš Vengrijos parlamentą.[1]

Prisiekiama taip:

  Én, [asmens vardas] fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; [pareigų pavadinimas] tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom. [Ir priklausomai nuo prisiekusiojo religinių pažiūrų] Isten engem úgy segéljen!

'

 


  Aš [asmens vardas] prisiekiu būti ištikimas Vengrijai ir jos pagrindiniams įstatymams, gerbti ir vykdyti kitus įstatymus; vykdysiu savo, [pareigų pavadinimas] pareigas Vengrijos tautos gerovei. [Ir priklausomai nuo prisiekusiojo religinių pažiūrų] Tepadeda man Dievas!

'

 


Kompetencijos ir privilegijosKeisti

Pagal įstatymus „Vengrijos valstybės vadovas yra Respublikos prezidentas, kuris vaizduoja tautos vienybę ir prižiūri demokratinį valstybės institucijų funkcionavimą“. Prezidentas taip pat yra vyriausiasis Vengrijos gynybos pajėgų vadas, jis „atstovauja šaliai“ užsienyje, „gali dalyvauti Nacionalinės Asamblėjos posėdžiuose ir juose pasisakyti“, „inicijuoti įstatymus“ ir referendumus. Prezidentas taip pat nustato rinkimų datas, dalyvauja „priimant sprendimus dėl tam tikrų įstatymų“ (karo padėties, nepaprastosios padėties ir kritinės padėties), sušaukia Nacionalinę Asamblėją po rinkimų, taip pat gali ją paleisti, leidžia Konstituciniam Teismui patikrinti, ar tam tikras įstatymas atitinka Konstituciją.[1]

Valstybės vadovas „siūlo ministrą pirmininką, teismo pirmininką ir vyriausiąjį prokurorą“. Prezidentas su „dar vieno vyriausybės nario parašu“ paskiria ministrus, Nacionalinio Vengrijos banko prezidentą, universitetų profesorius ir rektorius, generolus bei ambasadorius. Jis taip pat „įteikia apdovanojimus ir skiria titulus“. Vis dėlto, prezidentas gali atsisakyti paskirti tam tikrus asmenis, „jei yra neįvykdytos įstatymais numatytos sąlygos arba jei dėl tam tikrų priežasčių būtų sutrikdytas demokratinis valstybinių institucijų funkcionavimas“.[1]

Taip pat, vyriausybei sutikus, valstybės vadovas gali „pasinaudoti malonės suteikimo teise“, „nuspręsti teritorijos organizavimo klausimus“ ir „pilietybės įgijimo ar atėmimo atvejus“.[1]

Imunitetas ir nušalinimas iš pareigųKeisti

Įstatymais yra numatyta, kad „Respublikos prezidentas yra neliečiamas“. Dėl tos priežasties visos baudžiamosios bylos prieš prezidentą gali būti vykdomos tik pasibaigus jo kadencijai.[6]

Vis dėlto, Konstitucijoje yra numatyta, kad prezidentas gali būti nušalintas, jei jis „sąmoningai pažeidžia pagrindinius šalies įstatymus, vykdydamas savo pareigas, arba jei nusikalstamą veiklą vykdo savo noru“. Tokiu atveju, nušalinimui turi pasiūlyti bent penktadalis parlamentarų.[1]

Nušalinimo procedūra yra pradedama, jei slaptu balsavimu jai pritaria du trečdaliai parlamentarų.[7] Jei nušalinimui yra pritarta, Konstitucinis Teismas nusprendžia, ar prezidentas turėtų būti atleistas nuo pareigų.[8] Jei teismas pripažįsta prezidento kaltę, jis yra nušalinamas nuo pareigų.[9]

Pareigų perėmimasKeisti

Kadencijos nutraukimasKeisti

Pagal Konstituciją, Respublikos prezidento kadencija baigiasi:

 • pasibaigus kadencijai;
 • jam mirus einant pareigas;
 • dėl nesugebėjimo atlikti pareigų ilgiau nei 90 dienų;
 • jei jis neatitinka tinkamumo sąlygų;
 • jam atsistatydinus;
 • jį atleidus.

Laikinas pareigų neatlikimasKeisti

Pagal Konstitucijos 14-tą straipsnį, jei Vengrijos prezidentas laikinai nesugeba vykdyti savo pareigų ir įgaliojimų, jo pareigas vykdo Nacionalinės asamblėjos pirmininkas.[10]

Pagal Konstituciją, ar prezidentas iš tiesų laikinai negali atlikti pareigų, sprendžia Vengrijos parlamentas paties prezidento, vyriausybės arba Nacionalinės asamblėjos nario siūlymu.[1]

IstorijaKeisti

Žemiau pateikiamas Vengrijos prezidentų, ėjusių pareigas nuo 1989 m. iki dabar, sąrašas.

Partijos       MSzP       SZDSZ       Fidesz       Nepriklausomas

# Portretas Vardas
(Gimimo–mirties metai)
Kadencija Politinė partija Pareigos
  Matjašas Siurošas
(gimė 1933 m.)
1989 m. spalio 23 d. 1990 m. gegužės 2 d. MSzP Laikinasis Respublikos prezidentas
  Arpadas Gioncas
(1922–2015 m.)
1990 m. gegužės 2 d. 1990 m. rugpjūčio 3 d. SZDSZ Laikinai einantis
Respublikos prezidento pareigas
1 1990 m. rugpjūčio 4 d. 1995 m. rugpjūčio 4 d. Respublikos prezidentas
1995 m. rugpjūčio 4 d. 2000 m. rugpjūčio 4 d.
2   Ferencas Madlis
(1931–2011 m.)
2000 m. rugpjūčio 4 d. 2005 m. rugpjūčio 5 d. Nepriklausomas
3   Laslo Šojomas
(gimė 1942 m.)
2005 m. rugpjūčio 5 d. 2010 m. rugpjūčio 6 d.
4   Palis Šmitas
(gimė 1942 m.)
2010 m. rugpjūčio 6 d. 2012 m. balandžio 2 d.
(atsistatydino)
Fidesz
  Laslo Kuvėras
(gimė 1959 m.)
2012 m. balandžio 2 d. 2012 m. gegužės 10 d. Laikinai einantis
Respublikos prezidento pareigas
5   Janošas Aderis
(gimė 1959 m.)
2012 m. gegužės 10 d. 2017 m. gegužės 8 d. Respublikos prezidentas
2017 m. gegužės 8 d. 2022 m. gegužės 9 d.
6   Katalin Novak
(gimė 1977 m.)
2022 m. gegužės 10 d. Dabartinė Respublikos prezidentė

Paskutiniai rinkimaiKeisti

Kandidatas Partija Palaikančios partijos Pirmas etapas
Balsai visų
parlamentarų %
balsavusių
parlamentarų %
Katalin Novak Fidesz FideszKDNP 137 70,98 68,84
Péter Róna Nepriklausomas Jungtinė opozicija 51 26,42 25,62
Iš viso balsų 175 87,9
Nebalsavo 24 12,1
Bendras parlamentarų skaičius 199 100
Šaltinis: hvg.hu

ŠaltiniaiKeisti

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 THE BASIC (FUNDAMENTAL) LAW OF HUNGARY A Commentary of the New Hungarian Constitution Archyvuota kopija 2021-08-31 iš Wayback Machine projekto. (Clarus Press, 2015, ISBN 978-1-905536-81-8), pp. 153–163
 2. 11-to Konstitucijos straipsnio pirma dalis
 3. 3,0 3,1 11-to Konstitucijos straipsnio antra dalis
 4. 11-to Konstitucijos straipsnio trečia dalis
 5. 11-to Konstitucijos straipsnio ketvirta dalis
 6. 13-to Konstitucijos straipsnio pirma dalis
 7. 13-to Konstitucijos straipsnio trečia dalis
 8. 13-to Konstitucijos straipsnio ketvirta dalis
 9. 13-to Konstitucijos straipsnio šešta dalis
 10. 14-to Konstitucijos straipsnio trečia dalis