Vaiko teisių konvencija

Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijatarptautinė konvencija (sutartis), nustatanti civilines, politines, ekonomines, socialines ir kultūrines vaikų teises.

Šiame tarptautiniame teisės akte įtvirtintas pamatinis vaikų teisių apsaugos principas, t. y. vaiko interesų viršenybės principas; principo ištakos – 1959 m. JT Vaiko teisių deklaracijos preambulėje, kurioje pabrėžiama visos žmonijos pareiga vaikui duoti viską, ką ji turi geriausia.

LietuvojeKeisti

Konvenciją LR Seimas ratifikavo 1995 m. liepos 3 d. Lietuva, prisijungdama prie Konvencijos, įsipareigojo užtikrinti vaikams joje numatytas socialines, ekonomines, politines vaikų teises.

LiteratūraKeisti

  • Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos vadovas: patikros lapai / Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. - V.: Efrata, 2005. - 122 p. - ISBN 9955-562-25-0