Vaiko teisės

Vaiko teisės - vaikams priskiriamos ir garantuojamos teisės. Pasauliniu mastu jas įtvirtino JT Vaiko teisių konvencija, priimta JT Generalinės asamblėjos 1989 metų lapkričio mėn. Ratifikuota daugelyje pasaulio valstybių.

ProblemosKeisti

Nepaisant tarptautinės bendrijos pastangų užtikrinti vaiko teises, tarptautiniuose aktuose įtvirtinti minimalūs vaikų apsaugos standartai nėra visose valstybės įgyvendinti. Vyksta prekyba vaikais, jie išnaudojami (karo metu, verčiami dirbti ir kt.).

DokumentaiKeisti