Trakų istorijos muziejus

Trakų istorijos muziejus – muziejus Trakuose, įsikūręs Lietuvos gynybinės architektūros komplekse – Salos ir Pusiasalio pilyse. Muziejaus steigėjas – Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

Trakų istorijos muziejus herbas.
Trakų pusiasalio pilis
Trakų pilies tiltas

Muziejaus fonduose sukaupti dideli archeologijos, numizmatikos, raštijos, taikomosios dailės, istorijos eksponatų rinkiniai.

Istorija redaguoti

Įkurtas 1948 m. liepos 28 d. kaip Trakų kraštotyros muziejus. Pirmoji ekspozicija atidaryta 1952 m. pabaigoje. 1955 m. direktore paskyrus istorikę N. Kovriginą, muziejinis darbas suintensyvėjo, renkami eksponatai, pradėti archeologiniai tyrimai Trakų pilių ir miesto teritorijoje.

1959 m. direktore tapus Irenai Misiūnienei, prasidėjo nuoseklus ir sistemingas muziejaus mokslo tiriamasis darbas ir eksponatų kaupimas. Intensyviai vykdomi archeologiniai tyrimai. Jų metu rasti radiniai perduoti Trakų istorijos muziejui. Organizuotos tiriamosios etnografinės ekspedicijos, kaupiama medžiaga apie Trakų žemės istoriją ir jos žmones. Inventorizuojami, konservuojami ir restauruojami eksponatai, susisteminamos eksponatų kolekcijos.

1961 m. restauruoti Salos pilies centriniai rūmai perduodami muziejui. Anksčiau vadintas kraštotyros muziejumi pervadinamas į Trakų istorijos muziejų. Jau 1962 m. Salos pilies centriniuose rūmuose įrengta pirmoji ekspozicija. 1967 m. muziejuje įrengta atskira karaimų etnografinė paroda (išplėsta 1997 m.).

1987 m. restauruotas Salos pilies priešpilis ir vakariniai kazematai. Čia 1992 m. įrengta nauja muziejaus ekspozicija.

Muziejus plėtoja ryšius su Rheinės miesto muziejumi (Vokietija), Rakverės muziejumi (Estija), pasirašytos sutarys su Varmijos ir Mozūrų Olštyne, Malborko pilies, Brodnicos muziejais (visi Lenkija).

Nuo 1995 m. Trakų istorijos muziejus yra tarptautinės Pilių ir muziejų aplink Baltijos jūrą asociacijos narys.

Ekspozicijos redaguoti

 • Trakų Salos pilies (Trakų istorijos, taikomosios dailės)
 • Serajos Šapšalo karaimų tautos muziejus
 • Sakralinio meno ekspozicija
 • Medininkų pilies

Eksponatai redaguoti

 
Lietuviški ilgieji muziejaus ekspozicijoje.

Muziejuje sukaupta daugiau kaip 340 000 eksponatų: stiklo, porceliano, pypkių, spaudų, kartografijos, numizmatikos, raštijos, taikomosios dailės eksponatų kolekcijos. Unikalūs karaimikos bei archeologijos eksponatų rinkiniai.

Veikla redaguoti

Muziejus kaupia eksponatus, rengia parodas, ruošia parodų katalogus, publikuoja straipsnius, dalyvauja mokslinėse konferencijose, seminaruose, rengia ir veda ekskursijas, organizuoja renginius muziejuje, rengia mokomuosius seminarus gidams.

Muziejus konsultuoja Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos ir Aukštadvario mokyklos muziejus bei Kelių muziejų Vievyje.

Kasmet Pusiasalio pilyje vyksta Viduramžių šventė. Jos metu vyksta riterių turnyrai, amatų šventė, prekyba.

Administracija redaguoti

Administracija yra Trakų Pusiasalio pilies teritorijoje, restauruotame buvusių Dominikonų vienuolyno pastate.

Muziejaus skyriai:

 • archeologijos
 • istorijos
 • karaimikos
 • Medininkų pilies
 • ryšių su visuomene ir edukacijos
 • rinkinių apskaitos ir saugojimo
 • restauravimo
 • buhalterinės apskaitos
 • bendrųjų reikalų
 • ūkio
 • apsaugos

Muziejaus direktoriai:

Nuorodos redaguoti