Tocharų kalbos

(Nukreipta iš puslapio Tocharų kalba)
Tocharų
PaplitimasCentrinė Azija
Kalbų skaičius(2)
Kilmėindoeuropiečių
>tocharų
KlasifikacijaTurfano kalba, Kučos kalba

Tocharų kalbosindoeuropiečių kalbų, kurios III–II tūkstantmetyje pr. m. e. vartotos Rytų Europoje, vėliau (iki VIII m. e. a.) Vidurinėje Azijoje, grupė. Tocharų kalbas išstūmė uigūrų kalbos. Kinijoje, Sindziango provincijoje, rasta tocharų kalbos rašto paminklų modifikuotais brahmi rašmenimis. Šie rašto paminklai datuojami V–VIII a.

Skiriamos dvi artimos tocharų kalbos: tocharų A (rytų tocharų) ir tocharų B (vakarų tocharų).

Tocharų kalbos turi bendrumų su indoeuropiečių kalbomis, vartojamomis Vakarų Europoje.

Šioms kalboms būdinga: 3 giminės, 5 skaičiai (vienaskaita, dviskaita, porinis skaičius (kalbant apie natūraliai susidariusius dalykus, pvz., dvi ranki), pliuratyvas (reiškė „kiekvienas atskirai paėmus”) ir daugiskaita), visiškai perdaryta linksnių sistema (jų buvo iki 11), nelaipsniuojami būdvardžiai, sudėtinga asmenavimo sistema. Leksikoje gausu skolinių iš indoiranėnų ir neindoeuropietiškų kalbų.[1]

Kai kurie kalbininkai mano, kad indoeuropiečių prokalbėje buvo šiaurės kalbų grupė, sudaryta iš baltų, slavų, germanų ir galbūt tocharų kalbų.[2]

Palyginimas su kitomis indoeuropiečių kalbomis

redaguoti
Tocharų kalbos žodynėlis
Lietuvių kalba Tocharų A Tocharų B Airių Lotynų kalba Senovės graikų kalba Vediškasis Sanskritas Indoeuropiečių prokalbė
vienas sas e aon ūnus heis eka *oynos, *sems
du wu wi duo duo dva *d(u)woh1
trys tre trai trí trēs treis tri *treyes
keturi śtwar śtwer ceathair quattuor téssares catur *kwetwores
penki päñ piś cúig quīnque pente pañca *penkwe
šeši äk kas sex héx ṣáṣ *(s)weḱs
septyni pät ukt seacht septem heptá saptá *septm
aštuoni okät okt hocht octō októ aṣṭa *oḱtoh3
devyni ñu ñu naoi novem ennéa náva *newn
dešimt śäk śak deich decem deka dáśa *deḱm
šimtas känt kante cead centum hekatón śatám *ḱmtom
tėvas pācar pācer athair pater patēr pitár- *ph2tēr
motina mācar mācer máthair mater mētér mātar- *meh2tēr
brolis pracar procer bráthair frāter phrátēr bhrātar- *bhreh2tēr
sesuo ar er siúr soror éor svas- *swesor
arklys yuk yakwe each equus híppos áśva- *eḱwo-
karvė ko keu bos boûs gáus *gwow-
balsas vak vek focal vōx épos vāk *wekw-
vardas ñom ñem ainm nōmen ónoma nāman- *nomn
melžti malk mälk bligh mulgēre amélgein marjati *melg-

Šaltiniai

redaguoti
  1. Tocharų kalbosLietuviškoji tarybinė enciklopedija, XI t. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1983. T.XI: Šternbergo-Vaisius
  2. http://www.moscovia1.narod.ru/archivas/2003_3/Baltu_kalbos.htm

Nuorodos

redaguoti