Slavų
PaplitimasRytų Europa, Sibiras
Kalbų skaičius18
Kilmėindoeuropiečių prokalbė
>baltų-slavų prokalbė? (hipotezė)
>> slavų prokalbė
>>>slavų kalbos
Geografinis paplitimas
Šalys, kuriose kalba yra nacionalinė:
  Rytų slavų kalbos
  Vakarų slavų kalbos
  Pietų slavų kalbos
Klasifikacijarytų slavų, vakarų slavų, pietų slavų

Slavų kalbos – artimai susijusių indoeuropiečių kalbų grupė, kilusi iš slavų prokalbės. Jomis kalba slavų tautos, gyvenančios Rytų Europoje, dalyje Centrinės Europos, Balkanuose ir šiaurės Azijoje. Iš viso kalbos vartotojų apie 270 mln. žmonių. Seniausi rašto paminklai slavų kalbomis yra iš IX a. Esama hipotezės, kad galėjo būti bendra baltų ir slavų prokalbė.

Mokslininkai dalija slavų kalbas į 3 pagrindines šakas:


Slavų kalbų geografinė padėtis
Slavų kalbos Europoje

Nuorodos

redaguoti