Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija

Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija
Įkurtas1927 m.
Tipasnevalstybinis
Rektoriuskan. Jonas Ačas
Darbuotojų34
Studentų9 (2017 m.)
VietaTelšiai, Katedros a. 6
Svetainėhttp://tks.lt/

Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija – nevalstybinė aukštoji mokykla, rengianti katalikų dvasininkus. Studijos susideda iš 7 dalių: pirmieji metai Žemaičių Kalvarijoje, kiti kursai – Telšiuose.

Telšių kunigų seminarijos kiemas ir pastatas
Telšių kunigų seminarijos propedeutinis kursas Žemaičių Kalvarijoje

Istorija

redaguoti

Telšių kunigų seminarija įkurta 1927 m. spalio 4 d. Jos įsteigimą lėmė siekis padidinti Telšių vyskupijoje dirbančių kunigų skaičių. 1926 m. balandžio 4 d. įkūrus Lietuvos bažnytinę provinciją, buvo įsteigta ir nauja Telšių vyskupija, o pirmuoju Telšių vyskupu paskirtas Justinas Staugaitis. Įkūrus vyskupiją, paaiškėjo, kad Kauno kunigų seminarijoje iš Telšių vyskupijos studijuoja tik 26 klierikai, o vyskupijoje jau dirbantys kunigai buvo vyresnio amžiaus[1]. Todėl buvo apsispręsta steigti Telšiuose kunigų seminariją, kuri būtų atsakinga už kunigų vyskupijai rengimą.

Įkurtos seminarijos rektoriumi paskirtas kanauninkas Vincentas Borisevičius, dėstyti pakviesti kan. Jurgis Galdikas, prel. Justinas Juodaitis, kun. Teodoras Budraitis, Feliksas Kudirka, Juozas Mačernis[2]. Į pirmus du kursus įstojo 43 klierikai. Iš pradžių seminarija veikė senuosiuose bernardinių vienuolyno namuose, bet jau 1928 m. perkelta į naujas patalpas. Šių patalpų projektą parengė ir patvirtino inžinierius Povilas Taračkovas. Statybos, įrengimas, baldai ir kita kainavo 382 702 Lt[3]. 1930 m. seminarijoje mokėsi 90 studentų. 1932 m. birželio 12 d. kunigais įšventinti pirmieji 9 seminarijos auklėtiniai - Povilas Baltrimas, Pranas Baltrumas, Bronius Barauskas, Juozas Lechavičius, Kazimieras Mockus, Antanas Ričkus, Pranas Tamošauskas, Stanislovas Vaitelis ir Jonas Vėlutis[4]. Iki 1940 m. parengta apie 150 kunigų.

1940 m. seminarijos rektoriumi vietoje V. Borisevičiaus, kuris tapo vyskupu, paskirtas Pranciškus Ramanauskas. Tačiau jau tais pačiai metais sovietams užėmus Lietuvą, seminarija uždaryta. Seminarijos patalpose įrengta karo ligoninė, klierikai perkelti į Kauno kunigų seminariją[5] 1941 m. rugsėjo 15 d. seminarija vėl atidaryta. 1946 m. pavasarį seminarijos veikla pakartotinai sustabdoma. Uždarius seminariją, jos patalpose veikė mokytojų seminarija, vėliau įrengta kurčiųjų internatinė mokykla.

1989 m. vyskupo Antano Vaičiaus iniciatyva Telšių kunigų seminarija vėl pradėjo savo veiklą. 1994 m. įkurta mažoji kunigų seminarija, 2003 m. Lietuvos vyskupų konferencijos nutarimu įkurtas propedeutinis kursas Žemaičių Kalvarijoje.

Rektoriai

redaguoti
 • 1927–1940 m. teol. lic. Vincentas Borisevičius
 • 1940–1946 m. teol. dr. Pranciškus Ramanauskas
 • 1989–1993 m. teol. lic. Kazimieras Gaščiūnas
 • 1993–1997 m. teol. dr. Steponas Brazdeikis
 • 1997–2003 m. bažn. t. dr. Algis Genutis
 • 2003–2006 m. teol. lic. Antanas Lapė
 • 2006–2008 m. teol. lic. Vygintas Gūdeliūnas
 • 2008–2012 m. relig. m. mgr. Jonas Ačas
 • 2012–2015 m. relig. m. mgr., teol. lic. Viktoras Ačas
 • 2015 - 2018 m. teol. dr. Ramūnas Norkus
 • Nuo 2018 m. relig. m. mgr., eduk. m. dr. Saulius Stumbra[6]

Nuorodos

redaguoti

Šaltiniai

redaguoti
 1. http://telsiuseminarija.lt/lt/istorija Archyvuota kopija 2017-11-07 iš Wayback Machine projekto.
 2. Telšių vyskupija Sudarytoja Elvyra Spudytė. Antras papildytas leidimas. Telšiai: Žemaičių muziejus "Alka", 2017, p. 29
 3. Telšių vyskupija Sudarytoja Elvyra Spudytė. Antras papildytas leidimas. Telšiai: Žemaičių muziejus "Alka", 2017, p. 29
 4. Telšių vyskupija Sudarytoja Elvyra Spudytė. Antras papildytas leidimas. Telšiai: Žemaičių muziejus "Alka", 2017, p. 31
 5. Telšių vyskupija Sudarytoja Elvyra Spudytė. Antras papildytas leidimas. Telšiai: Žemaičių muziejus "Alka", 2017, p. 41
 6. Nauji kunigų paskyrimai tzinios.lt