Teisės technika

Teisės technika (juridinė technika) - visuma metodų, priemonių ir būdų, skirtų taisyklėms (pvz., teisės normoms ir jų aktams) kurti, jas keisti ir tobulinti, „išdirbti“, sisteminti. Rūšys - teisėkūros (įstatymų leidybos), kodifikacijos technika. Teisės technikos reikalavimų būtina laikytis rengiant įvairius teisės aktus, nebūtinai tik įstatymus.

LietuvaKeisti

Lietuvoje Teisingumo ministerijos Teisėkūros ir viešosios teisės departamento struktūroje veikia Teisėkūros ir teisės technikos skyrius. Seime teisės technikos aspektu teisės aktų projektus vertina LRS kanceliarija (Teisės departamentas).