Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

(Nukreipta iš puslapio LR teisingumo ministerija)
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Įkurta 1990 m.
Panaikinta {{{Panaikinta}}}
Trumpinys
Tipas
Agentūros pirmtakė
Jurisdikcija Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Būstinė Gedimino pr. 30
Vilnius, Lietuva
Metinis biudžetas {{{Metinis biudžetas}}}
Vadovas Ewelina Dobrowolska
Pavaduotojas {{{Pavaduotojas}}}
Darbuotojų skaičius
Narių skaičius {{{Narių skaičius}}}
Biudžetas {{{Biudžetas}}}
Aukštesnioji agentūra {{{Aukštesnioji}}}
Tinklalapis www.tm.lt
Infolentelė: žiūrėti  aptarti  redaguoti

Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija – Lietuvos Respublikos Vyriausybės institucija, atsakinga už valstybės politikos įgyvendinimą ir koordinavimą nacionalinės teisinės sistemos plėtros, teisinių institucijų veiklos organizavimo, Lietuvos integravimosi į Europos Sąjungą įgyvendinimo, tarptautinių dvišalių teisinės pagalbos sutarčių projektų rengimo, prisijungimo prie daugiašalių tarptautinių sutarčių ir jų vykdymo užtikrinimo srityse.

Buveinė (Gedimino pr.)

Vadovauja Ministro Pirmininko teikimu Lietuvos Respublikos Prezidento skiriamas teisingumo ministras.[1]

Tikslai Keisti

Svarbiausieji Teisingumo ministerijos uždaviniai yra:[2]

  • tirti Lietuvos Respublikos įstatymų leidybos problemas, dalyvauti kuriant šių įstatymų sistemą, pagal savo kompetenciją dalyvauti nacionalinės teisės harmonizavimo su Europos Sąjungos teisės aktais procese;
  • rengti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, teikti dėl jų juridines išvadas;
  • sisteminti ir kodifikuoti Lietuvos Respublikos įstatymus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus;
  • organizuoti teisėtyrą ir teisinę informatiką Lietuvos Respublikoje, kurti kompiuterines teisinės informacijos sistemas;
  • užtikrinti apylinkių teismų ir jų hipotekos skyrių, apygardų teismų, Lietuvos apeliacinio teismo veiklą, laikantis įstatymo nustatytų teismų veiklos bei teisėjų ir teismų nepriklausomumo principų;
  • įstatymo nustatyta tvarka prižiūrėti notariato veiklą;
  • metodiškai vadovauti hipotekos registro tvarkymo įstaigoms;
  • padėti plėtoti teisės mokslą, organizuoti mokslinių metodinių rekomendacijų praktinį taikymą;
  • organizuoti ministerijos, apylinkių teismų ir jų hipotekos skyrių, apygardų teismų, Lietuvos apeliacinio teismo, ministerijos įsteigtų ar jai priskirtų įstaigų darbuotojų profesinį mokymą;
  • siekti, kad būtų sudarytos deramos darbo sąlygos ministerijos, apylinkių, apygardų teismų ir Lietuvos apeliacinio teismo bei ministerijos įsteigtų ar jai priskirtų įstaigų darbuotojams.

Istorija Keisti

1918 m. sudarius pirmąją Lietuvos Vyriausybę įsteigta ir Teisingumo ministerija. Ji pradėjo kurti laikinąją teismų sistemą ir organizuoti jų darbą: įvedė trijų pakopų teismus (taikos teisėjų, apygardų ir Vyriausiojo Tribunolo), karinius teismus, skyrė teisėjus. 1922 m. teismų sistema baigta kurti.

 
Ministerijos pastatas Gedimino pr.

1990 m. kovo 17 d. suformuota nepriklausomos Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir atkurta Teisingumo ministerija.[1]

Dabartinė vadovybė Keisti

Nuo 2020 m. gruodžio 11 d., teisingumo ministerijai vadovauja Ewelina Dobrowolska.

Viceministrai – Jurga Greičienė, Elanas Jablonskas, Gabija Grigaitė-Daugirdė, kancleris – Augustas Ručinskas.[3]

Ministrai Keisti

Ministras Partija Laikotarpis Ministrų kabinetas
Nuo Iki
1 Pranas Kūris Nepriklausomas 1990 m. sausio 17 d. 1991 m. sausio 13 d. K. Prunskienės
A. Šimėno
2 Vytautas Pakalniškis Nepriklausomas 1991 m. sausio 13 d. 1992 m. liepos 21 d. G. Vagnoriaus
3 Zenonas Juknevičius Nepriklausomas 1992 m. liepos 21 d. 1992 m. gruodžio 17 d. A. Abišalos
4 Jonas Prapiestis Nepriklausomas 1992 m. gruodžio 17 d. 1996 m. kovo 19 d. B. Lubio
A. Šleževičiaus
7 Vytautas Pakalniškis Nepriklausomas 1996 m. gruodžio 10 d. 1999 m. birželio 10 d. G. Vagnoriaus (II)
8 Gintaras Balčiūnas Nepriklausomas 1999 m. birželio 10 d. 2000 m. lapkričio 9 d. R. Pakso

A. Kubiliaus

9 Gintautas Bartkus Nepriklausomas 2000 m. lapkričio 9 d. 2001 m. liepos 12 d. R. Pakso (II)
10 Vytautas Markevičius Nepriklausomas 2001 m. liepos 12 d. 2004 m. gruodžio 14 d. A. Brazausko
11 Gintautas Bužinskas Darbo partija 2004 m. gruodžio 14 d. 2006 m. liepos 18 d. A. Brazausko (II)
12 Petras Baguška Nepriklausomas 2006 m. liepos 18 d. 2008 m. gruodžio 9 d. G. Kirkilo
13 Remigijus Šimašius Liberalų sąjūdis 2008 m. gruodžio 9 d. 2012 m. gruodžio 13 d. A. Kubiliaus (II)
14 Juozas Bernatonis Socialdemokratų partija 2012 m. gruodžio 13 d. 2016 m. gruodžio 13 d. A. Butkevičiaus
15 Milda Vainiutė Nepriklausoma 2016 m. gruodžio 13 d. 2018 m. kovo 6 d. S. Skvernelio
16 Elvinas Jankevičius Valstiečių ir žaliųjų sąjunga 2018 m. gegužės 15 d. 2020 m. gruodžio 11 d. S. Skvernelio
17 Ewelina Dobrowolska Laisvės partija 2020 m. gruodžio 11 d. dabar I. Šimonytės

Išnašos Keisti