Tautos valia – savaitinis politikos ir literatūros laikraštis lietuviams (radikalios tautinės minties laikraštis), ėjęs 19261927 m. ir 19921995 m. Kaune.

Istorija Keisti

19261927 m. savaitraštį leido Vincas Grigaliūnas-Glovackis, redagavo Juozas Tomkus, (18961940 m.), išėjo 8 numeriai iki 10 000 egz. tiražu.

19921995 m. nereguliariai leido Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos „Jaunoji Lietuva“ vyriausioji vadovybė kaip atkurtą to paties pavadinimo savaitraštį. Redaktorius Vytautas Mikėnas. Tiražas 1992 m. – 4100 egz. [1]

Šaltiniai Keisti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 508 psl.

Nuorodos Keisti