Tarptautinė baudžiamoji teisė

Už nusikaltimus žmoniškumui teisia Tarptautinis Baudžiamasis Teismas. Teismo rūmai Hagoje, Nyderlandai

Tarptautinė baudžiamoji teisė – teisės pošakis, apimantis tarptautinės teisės pažeidimus, kvalifikuojamus kaip nusikaltimai. Tarptautinė baudžiamoji teisė tarptautiniuose teisės aktuose įtvirtina veikas, už kurių padarymą gresia baudžiamoji atsakomybė, taip pat nustato jos taikymo ypatumus, reglamentuoja tarptautinių baudžiamųjų teismų veiklą.