Tarp knygų – Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos mėnesinis žurnalas, leidžiamas nuo 1949 m.

Istorija redaguoti

Iki 1991 m. vadinosi „Bibliotekų darbas“ ir iki 1990 m. ėjo kaip informacinis biuletenis. 19491962 m. leido LTSR valstybinė centrinė biblioteka Kaune, iniciatoriai bibliotekos direktorius Juozas Rimantas, darbuotojai Peisachas Freidheimas, Stasys Elsbergas, Marijona Čilvinaitė. 1963 m. kartu su biblioteka leidinys perkeltas į Vilnių. 19491955 m. išėjo 5 numeriai, 19561959 m. – 12 numerių. Nuo 1961 m. – mėnesinis leidinys. Tiražas 1949 m. – 190 egz., 1981 m. – 4300 egz., 1989 m. – 3900 egz., 1997 m. – 1900 egz.

Redakcijoje dirbo V. Aputienė, Vladas Dautartas, S. Jakaitienė, L. Judelevičienė, J. Mačiulis, Ignas Pikturna, F. Stasiukaitienė, L. Venckauskas, I. Žaltauskaitė.

Redaktoriai redaguoti

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 503 psl.

Nuorodos redaguoti