Sudeikių pagrindinė mokykla

Utenos rajono
Sudeikių pagrindinė mokykla
[[Vaizdas:|Utenos rajono
Sudeikių pagrindinė mokykla herbas|center|100px]]
[[Vaizdas:|Utenos rajono
Sudeikių pagrindinė mokykla|250px]]
Miestas (gyvenvietė) Sudeikiai, Utenos raj.
Mokyklos direktorius (-ė) Vilma Petrulienė
Mokinių skaičius 81
Įkūrimo data 1864
Uždarymo data {{{uzdarimo data}}}
Išleista laidų
Pedagogų skaičius 10

Utenos rajono Sudeikių pagrindinė mokykla – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Utenos raj., Sudeikiuose, Aukštaičių g. 22, vykdanti priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir papildomo ugdymo programas lietuvių kalba. Įstaigos kodas 190186185. Steigėjas Utenos rajono savivaldybės taryba.

IstorijaKeisti

XIX a. pradžioje Sudeikiuose veikė parapijinė mokykla. 1864 m. Sudeikiuose, buvusio valsčiaus patalpose, įkurta valdinė pradinė mokykla. Šis pastatas stovėjo iki 1936 m. Mokykla veikė iki Pirmojo pasaulinio karo. Čia dirbo mokytojai A. Gavrilovas ir Šamaturovas. Šamaturovas buvo humanistinių pažiūrų, mėgiamas vietos gyventojų. Mokyklos pastato gale buvo mokytojo butas, viduryje – veranda ir priemenė, kurioje stovėjusi plūkto molio krosnis, šalia jos gultai, skirti toliau gyvenantiems mokiniams pernakvoti. Kitame pastato gale maždaug 6x8 m² dydžio klasė su šešiaviečiais ir keturviečiais suolais. Mokslas truko trejus metus. Apie 1901 m. atvyko Stockis, kuris buvęs griežtas, baudęs už kalbėjimą lietuviškai. Dėl sunkių gyvenimo sąlygų tik maža dalis mokinių sugebėdavo baigti Sudeikių mokyklą. 1901 m. iš pradėjusių mokytis 26 mokinių 1903 m. ją baigė tik 7. Visi besimokę šioje mokykloje mokiniai egzaminus privalėjo laikyti Utenoje. Vėliau dirbo Raznickas, kuris prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, pasitraukė. Karo metu dirbo iš Šiaulių atvykęs vokietis, vadintas Žolyno pravarde. Jis mėgdavęs išgerti, mokė blogai.

Pirmojo pasaulinio karo metais mokykla neveikė, tačiau 1918 m. gavo lietuviškus vadovėlius ir vėl buvo atidaryta. Apie 1921-1922 m. mokytoju dirbo Jonas Gelaževičius. 1925 m. jau buvo dvi mokinių klasės. Viena iš jų mokėsi koridoriuje. 1928 m. čia atkeltas mokytojas Petras Adomonis, veiklus, valingas žmogus turėjo įtaką apskrityje, buvo tautininkų partijos narys. Jis 1933 m. su mokinių tėvų delegacija, padedant viršaičiui sudeikiečiui Antanui Mičeliui, kreipėsi į apskrities viršininką su prašymu dėl mokyklos Sudeikiuose statybos. 1934 m. leidimas gautas, ir 1935 m. pradėta statyti nauja mokykla. 1937 m. padedant tėvams pastatytas naujas mokyklos pastatas.

1940 m. rudenį įsteigtas penktasis mokyklos skyrius. 1941 m. mokytoju dirbo Razmas. 1948 m. mokykla tapo šešių skyrių pradine mokykla, 1949 m. mokykla – septymnetė, 1960 m. – aštuonmetė, nuo 1968 m. – pagrindinė. 1950 m. pastatytas papildomas pastatas, nes mokiniai nesutilpo. 1961 m. iškilo mokomosios dirbtuvės, 1964 m. – 4 butų namas mokytojams. 1965 m. mokykla persikėlė į naują pastatą. 1987 m. baigtas statyti didelis mūrinis naujos mokyklos pastatas. Senajame pastate mokytojos Onos Pūslienės iniciatyva įkurtas etnografinis muziejus, kuriame per 1000 buities rakandų. Kitas muziejaus kambarys skirtas kraštiečiams. 1997-1998 m. mokėsi 89 mokiniai, dirbo 14 mokytojų. Mokykloje veikia ikimokyklinio ugdymo prailgintos darbo grupės. Vasarą organizuojamos stovyklos.

DirektoriaiKeisti


Žymūs mokiniaiKeisti

NuorodosKeisti