Imperatoriaus Karolio V baudžiamasis teisynas - Kitos kalbos