Padegimas

pavardė

Padegimas − lietuviška vyriškos giminės pavardė.

Šios pavardės moteriškosios giminės formos yra: Padegimienė (ištekėjusi moteris) ir Padegimaitė (mergautinė pavardė).

Pavardę turi šie garsesni asmenys:

Šis straipsnis yra nuorodinis, vardijantis žmones, turinčius pavardę Padegimas. Jei čia patekote per konkretaus žmogaus nuorodą iš straipsnio, labai prašome, jei galite, pakeisti nuorodą, kad rodytų į konkretų puslapį. Jei šiame sąraše nėra atitinkamo konkretaus žmogaus, papildykite šį sąrašą.