Spalio revoliucijos ordinas

Spalio revoliucijos ordinas (rus. Орден Октябрьской Революции) – antrasis pagal svarbą (po Lenino ordino tarybinis ordinas. Įsteigtas TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsaku 1967 m. spalio 31 d. minint Spalio revoliucijos 50-metį.

Spalio revoliucijos ordinas

Valstybė Sovietų Sąjungos vėliava Sovietų Sąjunga
Būklė nebeapdovanojama
Aprašas Bendras svoris - 31,0±1,9 g (tame tarpe - 27,49±1,447 g sidabro, 0,21 g aukso).Atstumas tarp žvaigždės smaigalių - 43 mm, nuo centro iki žvaigždės spindulio galų - 22 mm. Pritvirtintas pjautuvas ir kūjis, pagamintas iš aukso, sidabro, paladžio ir vario lydinio.

Statistika
Įsteigtas 1967 m. spalio 31 d.
Pirmas apdovanojimas 1967 m. lapkričio 4 d.
Paskutinis apdovanojimas 1991 m. gruodžio 21 d.
Iš viso apdovanota 106 462
Vyresnumo tvarka
Vyresnis  Lenino ordinas
Jaunesnis  Raudonosios Vėliavos ordinas

Ordino eskizo autorius – dailininkas V. Zaicevas.

Ordino statutas redaguoti

Spalio revoliucijos ordinu buvo apdovanojami

 • TSRS piliečiai
 • įmonės, įstaigos, organizacijos ir kiti darbo kolektyvai
 • kariniai daliniai ir junginiai
 • sąjunginės respublikos, kraštai, sritys ir miestai
 • užsienio šalių piliečiai.

Ordinu apdovanojama už:

 • „aktyvią revoliucinę veiklą, didelį indėlį į tarybų valdžios stiprinimą
 • ypatingus nuopelnus statant socializmą ir komunizmą
 • didelius pasiekimus vystant liaudies ūkį, mokslą ir kultūrą
 • drąsą, parodytą kovose su tarybų valdžios priešais
 • didelius nuopelnus stiprinant TSRS karinę galią
 • vaisingą valstybinę ir visuomeninę veiklą
 • aktyvią veiklą vystant ir gilinant visapusiškus draugiškus ryšius tarp TSRS ir užsienio šalių, taikos stiprinimą“.

Spalio revoliucijos ordinas tvirtinamas kairėje krūtinės pusėje iškart po Lenino ordino. Po apdovanotojo mirties ordinas lieka jo šeimoje.

 

Ordino aprašymas redaguoti

Spalio revoliucijos ordinas – sidabrinė paauksuota ir raudona emale padengta penkiakampė žvaigždė iš spindulių susidedančio sidabrinio penkiakampio fone. Žvaigždės viršutinėje dalyje – raudona emale padengta raudona vėliava, ant kurios dviem eilėm parašyta „ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ“ (Spalio revoliucija). Žvaigždės centre – sidabriniame penkiakampje pavaizduotas kreiserisAurora“. Penkiakampis oksiduotas įvairiais tonais. Ordino apačioje pritvirtintas pjautuvas ir kūjis, pagaminti iš aukso, sidabro, paladžio ir vario lydinio (gryno aukso jame – 0,187+0,07 g, gryno sidabro – 0,05+0,02 g, paladžio – 0,019+0,02 g).

Ordino svoris – 31,0±1,9 g (tame tarpe – 27,49±1,447 g sidabro, 0,21 g aukso).

Atstumas tarp žvaigždės smaigalių – 43 mm. Atstumas nuo centro iki žvaigždės spindulio galų – 22 mm.

Ordinas žiedeliu pritvirtintas prie raudono muaro šilko juosta aptrauktos penkiakampės kaladėlės. Juostos plotis – 24 mm. Juostos viduryje – penkios žydros juostelės.

Apdovanotieji Spalio revoliucijos ordinu redaguoti

Pirmąjį ordiną gavo miestas-didvyris Leningradas, antrąjį – Maskva (1967 m. lapkričio 4 d. Tik vienuolika asmenų šiuo ordinu apdovanota du kartus (tape tarpe Leonidas Brežnevas, rašytojas L.Leonovas, tankų ir traktorių konstruktorius Ž.Kotinas, generolas pulkininkas I.Ilarionovas, aktorius I.Tumanovas, Vladimiras Ščerbickis).

Tarp žymesnių apdovanotų užsienio piliečių – Jumžagijnas Cedenbalas, Erichas Honekeris, Josip Broz Tito, Gustavas Husakas ir kiti.

Įdomu tai, kad ant ordino pavaizduotas kreiseris „Aurora“ pats juo apdovanotas 1968 m. vasario 22 d.

Iš viso Spalio revoliucijos ordinas įteiktas 106 462 kartus.

Lietuvoje keliolika asmenų taip pat gavo šį apdovanojimą – Utenos autobusų parko darbuotojas S. Lachmitko (1974 m.), „Sigmos“ gamybinio susivienijimo šaltkalvis-įrankininkas A.Jermačenka (1975 m.) bei krumpliaratininkų brigadininkas Juozapas Kopūstas (1977 m.), taip pat Motiejus Šumauskas, Juozas Maniušis ir kiti.[1]

Šaltiniai redaguoti

 1. [1] (Ordino statutas)