Socialinis darvinizmas

Socialinis darvinizmas, socialdarvinizmas (lot. socialis 'visuomeninis' + darvinizmas) - sociologijos kryptis, taikanti gamtininko Čarlzo Darvino atrastus biologijos dėsnius žmonių visuomenės reiškiniams aiškinti, ypač biologinės evoliucijos teorijos kertinę sąvoką struggle for life („kova už būvį“). Pats Č. Darvinas 1880 m. atmetė tokio taikymo galimybes.

Socialdarvinizmo koncepciją išvystė Herbertas Spenceris.