Skaistybės įžadas

Skaistybės įžadas arba nekaltybės įžadas – sąmoningas lytinių santykių atsisakymas iki vedybų. Skaistybė siejama su dvasingumu, minčių tyrumu. Skaistybės įžadai gali būti duodami, ne tik dėl religinių, bet ir dėl kultūrinių, asmeninės pasaulėžiūros motyvų.

Skaistumo alegorija (Hans Memling paveikslas, XV a. pb.)

Daugelyje religijų nekaltybė iki vedybų arba nekaltybė apskritai yra propaguojama kaip dvasinė vertybė, o katalikų bažnyčioje dvasininkams taikoma kaip privalomas celibatas. Katalikybėje skaistybė yra viena iš septynių dangiškų dorybių, kaip priešprieša geismui.

Vikiteka