Simonas Pautienius

Simonas Pautienius (1863 m. spalio 28 d. Skerpievių kaime (Vilkaviškio apskrities Bartninkų valsčius) – 1923 m. vasario 6 d. Filadelfijoje, JAV) – Lietuvos ir JAV kunigas, vienas pirmųjų lietuvių verslininkų Amerikoje.

BiografijaKeisti

Baigęs Marijampolės gimnaziją, mokėsi Seinų kunigų seminarijoje. 1888 m. gegužės 22 d. Seinų katedroje įšventintas kunigu. 18891891 m. vikaravo Vygrių kamendulių vienuolyno bažnyčioje. 1891 m. emigravo į JAV. Tarnavo Baltimorėje, netrukus buvo paskirtas į Mahanoi Sičio lietuvišką Šv. Juozapo bažnyčią. Šiame mieste dirbdamas pastoracinį darbą išplėtė ir sustiprino parapiją. Kurį laiką kunigavo Girardville Šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje, 1911 m. vėl grąžintas į Mahanoi Sitį.

Vėliau perkeltas į už keliolikos kilometrų esantį Šenandoa miestelį, neoficialiai vadinamą Amerikos lietuvių sostine. Jo vadovaujami parapijiečiai rekonstravo miesto Šv. Jurgio bažnyčią. Dvibokštė šventovė išaugo į 150 pėdų ilgio, 65 pėdų pločio ir 175 pėdų aukščio pastatą; sėdimų vietų skaičius padidėjo trečdaliu.

Dar Mahanoi Sityje XX a. pr. S. Pautienius įkūrė patikėtinę bendrovę, kuri valdė elektros kompaniją ir mėsos krautuvę. Panašią patikėtinę bendrovę kunigas įkūrė ir Šenandoa. Ji vietos lietuviams palengvino kreditų gavimą.

Mirė po ilgos ligos Džefersono ligoninėje Filadelfijoje. Palaidotas Šenandoa Šv. Jurgio parapijos kapinėse dalyvaujant vyskupui Michael’iui Crane’ui.

ŠaltiniaiKeisti