Sengirė

senas, natūralus miškas, nepaveiktas ūkinės veiklos

Sengirė – gamtinę brandą pasiekęs, įvairiaamžis, įvairiarūšis natūraliai ir be žmogaus įsikišimo atsikuriantis miškas, kurio bent kelios medžių kartos yra natūraliai pasikeitusios.[1]

Sengirė turi pirmykščiams miškams būdingų požymių: daug senų stambių medžių; daug stambios negyvos (gyvastingos), įvairių puvimo stadijų medienos; įvairiaamžė medyno sudėtis; gausu trikdymui jautrių augalų, gyvūnų ir grybų rūšių.[2]

Išnašos

redaguoti