Saulutė (Detmoldas)

Saulutė – vaikų mėnesinis žurnalas, ėjęs 1946 m. sausio 15 d. – 1948 m. birželio 15 d. Detmolde, Vakarų Vokietijoje.

Istorija redaguoti

Leido Antanas Giedraitis-Giedrius, Lietuvių sąjungos valdyba, Lietuvių tremtinių bendruomenės Detmoldo apygardos valdyba, Lietuvių tremtinių bendruomenės vyr. komitetas. Pasirodė 30 numerių. Iš pradžių žurnalo spausdinta 5000 egz., paskui – 3000 egz.

Bendradarbiavo Bernardas Brazdžionis (Vytė Nemunėlis), Iliuminata Vasiliauskaitė-Giedraitienė (Nemuno Bangelė), Pranas Bastys (Imsrys), Jurgis Jankus, Vytautas Tamulaitis ir kt. Iliustravo Vlada Stančikaitė-Abraitienė, Telesforas Valius, Romualdas Veselauskas ir kt.

Redagavo Antanas Giedraitis-Giedrius. [1]

Nuorodos redaguoti

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 444 psl.