Sąrašas:1959 m. Švenčionių rajono gyvenvietės

Švenčionių rajono istoriniai-geografiniai sąrašai
1950 m. adm. reforma
1954 m. adm. reforma
1959 m. apylinkės ir gyvenvietės
1959 m. gyventojų surašymas
1963 m. adm. reforma
1970 m. gyventojų surašymas
1972 m. apylinkės ir gyvenvietės
1976 m. apylinkės ir gyvenvietės
1979 m. gyventojų surašymas
1987 m. apylinkės ir gyvenvietės
1989 m. gyventojų surašymas

1959 metais Švenčionių rajonas buvo suskirstytas į 13 apylinkių. Apylinkės ir jų gyvenvietės 1959 m. vasario 1 d. duomenimis buvo aprašytos suskirstymo žinyno dviejose dalyse – I dalyje pagal administracinę priklausomybę (taip pat nurodant atstumą iki administracinio centro), II dalyje – pagal abėcėlę.[1] Didžioji dauguma gyvenviečių buvo nurodytos kilmininko linksniu, mažuma (daugiausia miesto vietovės) – vardininko.

Miestas Miesto tipo gyvenvietė Apylinkė Centras Atstumas iki rajono centro, km Plotas, km² Ūkiai
Švenčionys 0 7,13
Adutiškio apylinkė Adutiškis 29 31,5 „Nemuno“ kolūkis
Belionių apylinkė Švinta 8 45 „Aušros“ kolūkis, „Pavasario“ kolūkis
Grigaliūnų apylinkė Grigaliūnai 3 27 J. Žemaitės vardo kolūkis
Jurgeliškės apylinkė Jurgeliškė 19 27 Cirkliškio tarybinio ūkio Jurgeliškės skyrius
Kavaltiškės apylinkė Jakeliai 34 65 Stalino vardo kolūkis
Kirkučių apylinkė Stanislavova 12 36 „Liaudies draugystės“ kolūkis, Cirkliškio tarybinio ūkio Stanislavovos skyrius
Modžiūnų apylinkė Modžiūnai 4,5 45,5 „Už taiką“ kolūkis, Cirkliškio tarybinis ūkis
Ropiškių apylinkė Ropiškės 16 47 „Jaunosios Gvardijos“ kolūkis
Strūnaičio apylinkė Naujas Strūnaitis 8 79,37 „Naujo gyvenimo“ kolūkis
Svirkų apylinkė Svirkai 19 43 Černiachovskio vardo kolūkis
Trečiūnų apylinkė Trečiūnai 9 53 „Bolševiko“ kolūkis
Vidutinės apylinkė Vidutinė 17 30,99 „Vidutinės“ kolūkis
Vosiūnų apylinkė Stajatiškis 30,5 31 M. Melnikaitės vardo kolūkis, Čiapajevo vardo kolūkis, „Raudonojo Spalio“ kolūkis

Miesto vietovės redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Švenčionys, m. Švenčionių m. Švenčionys
Švenčionių gelež. st. Švenčionių GS

Adutiškio apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Adutiškio m-lis 0 Adutiškio m-lis Adutiškis
Lazdinių km. 6 Lazdinių km. Lazdiniai
Linkonių km. 3 Linkonių km. Linkonys
Milkuškės km. 5 Milkuškės km. Milkuškė
Naujo Adutiškio m-lis 1 Naujo Adutiškio m-lis Naujas Adutiškis
Pievų km. 5,5 Pievų km. Pievos (Švenčionys)
Ramoniūnų km. 3 Ramoniūnų km. Ramoniūnai
Reketiškės km. 6 Reketiškės km. Reketis
Subatiškės km. 7 Subatiškės km. Subatiškė

Belionių apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Aidukų km. 2 Aidukų km. Aidukai
Andreikų vk. 4 Andreikų vk. Andreikiai
Andrijavo vk. 3 Andrijavo vk. Andriejavas (Švenčionys)
Aučinų km. 1,5 Aučinų km. Aučynos
Aukštosios vk. 11 Aukštosios vk. Aukštoji (Švenčionys)
Bajorų km. 4 Bajorų km. Bajorai (Švenčionys)
Belionių vk. 7 Belionių vk. Bielionys
Beržuvio km. 3 Beržuvio km. Beržuvis (Švenčionys)
Bitelės vk. 10 Bitelės vk. Bitelė
Bujutiškės vk. 8 Bujutiškės vk. Bujutiškė
Busilų km. 8,5 Busilų km. Busilai
Činčikų km. 3,5 Činčikų km. Činčikos II
Čiulėnų km. 6 Čiulėnų km. Čiūlėnai
Daukšių km. 5 Daukšių km. Daukšiai (Švenčionys)
Gančeriškės vk. 1,5 Gančeriškės vk. Gančeriai
Gavendos vk. 1,5 Gavendos vk. Gavenda
Gražulių vk. 4 Gražulių vk. Gražuliai (Švenčionys)
Juršėnų km. 4 Juršėnų km. Juršėnai
Kaceniškės km. 7,5 Kaceniškės km. Kačėniškė
Konstantinavo vk. 6 Konstantinavo vk. Konstantinavas (Švenčionys)
Kričelių km. 6 Kričelių km. Kryčelės
Kurniškės vk. 5 Kurniškės vk. Kurniškė (Bielionys)
Masliškės km. 3 Masliškės km. Masliškė
Matukų km. 1 Matukų km. Matukai (Švenčionys)
Misiūnų km. 3 Misiūnų km. Misiūnai
Naujadalio vk. 6 Naujadalio vk. Naujadalis (Švenčionys)
Nevieriškės km. 6 Nevieriškės km. Nevieriškė
Pailgės vk. 1 Pailgės vk. Pailgė (Švenčionys)
Papiškių km. 4 Papiškių km. Papiškė
Raudondvario km. 1,5 Raudondvario km. Raudonalaukis
Raudonės vk. 1 Raudonės vk. Raudonė (Švenčionys)
Ruseliškės km. 3 Ruseliškės km. Rusališkė
Smėlių vk. 5 Smėlių vk. Smėliai (Švenčionys)
Šutonių km. 3 Šutonių km. Šutonys
Šutonių vk. 3 Šutonių vk. Šutonys (viensėdis)
Švintos km. 0 Švintos km. Šventa
Velyčkų km. 3 Velyčkų km. Veličkos
Žukų km. 2 Žukų km. Žukai (Švenčionys)

Grigaliūnų apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Akmenyčios km. 5,5 Akmenyčios km. Akmenynė (Švenčionys)
Andrijavos vk. 1 Andrijavos vk. Andriejavas (Švenčionys)
Bielių km. 8 Bielių km. Bėlys (Švenčionys)
Cegelnios km. 1,5 Cegelnios km. Plytinė (Švenčionys)
Čekauščiznos vk. 6,5 Čekaučiznos vk. Čekauščizna
Činčikų I km. 5,5 Činčikų I km. Činčikos
Golodajevkos km. 1,5 Golodajevkos km. Golodajevka
Grigaliūnų km. 0 Grigaliūnų km. Grigaliūnai (Švenčionys)
Kochanovkos I km. 7 Kochanovkos I km. Kochanovka
Kochanovkos II km. 7,5 Kochanovkos II km. Meilūnai (Švenčionys)
Kochanovkos III km. 7 Kochanovkos III km. Kochanovka III
Kūčių km. 3,5 Kūčių km. Kūčiai
Kurpės km. 3 Kurpės km. Kurpės
Lygumų I km. 6,5 Lygumų I km. Lygumai (Švenčionys)
Lygumų II km. 6,5 Lygumų II km. Lygumai II
Maliūniškės vk. 3,5 Maliūniškės vk. Maliūniškė
Margumiškių km. 2,5 Margumiškių km. Margumiškis (Švenčionys)
Mikalavo vk. 4 Mikalavo vk. Mikalavas I
Naujų Kūčių km. 3 Naujų Kūčių km. Kūteliai
Naujų Zadvornikų km. 3 Naujų Zadvarnikų km. Naujieji Zadvarninkai
Ožinės vk. 4 Ožinės vk. Ožinė
Paguliankos I vk. 1,5 Paguliankos I vk. Pogulianka (Švenčionys)
Paguliankos II vk. 1,5 Paguliankos II vk. Pogulianka II (Švenčionys)
Pelegianovos vk. 1 Pelegianovos vk. Peleginavas
Ragaučiznos km. 4,5 Ragaučiznos km. Ragaučina
Senadvario km. 5 Senadvario km. Senadvaris (Švenčionys)
Smėlių vk. 4,5 Smėlių vk. Smėliai (Švenčionys)
Trebučių km. 3 Trebučių km. Trebučiai
Tumkiškės vk. 1,5 Tumkiškės vk. Tunkiškė
Varakalių km. 5 Varakalių km. Varakaliai
Zadvornikų km. 2,5 Zadvornikų km. Zadvarninkai
Želabų km. 2,5 Želabų km. Želabai
Žvirbliškės km. 5 Žvirbliškės km. Žvirbliškė (Švenčionys)

Jurgeliškės apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Astašonkos km. 3 Astašonkos km. Staškinė
Daukšiškės km. 3 Daukšiškės km. Daukšiškė
Dvarapievio km. 1 Dvarapievio km. Dvarapievis
Dvariščios km. 3,5 Dvarčio km. Dvarykščiai (Švenčionys)
Giliškės km. 4,5 Giliškės km. Gyliškė
Jablonuvkos vk. 2 Jablonuvkos vk. Jablonuvka
Jadluvkos vk. 1,5 Jadluvkos vk. Jadluvka
Janionių km. 3,5 Janionių km. Janonys (Švenčionys)
Jurgeliškės km. 0 Jurgeliškės km. Jurgeliškė
Kamariškės vk. 1,5 Kamariškės vk. Kamariškė (Švenčionys)
Matiūnų km. 4 Matiūnų km. Maciūnai (Švenčionys)
Pošvintos km. 5 Pošvintos km. Pašventė (Švenčionys)
Protupėnų km. 3 Protupėnų km. Protupėnai
Romelionių km. 2,5 Romelionių km. Ramulionys
Šūkeniškės km. 3,5 Šūkeniškės km. Šukėniškė
Viaziškės km. 2 Viaziškės km. Vėžiškė
Vitašonių km. 2 Vitašonių km. Videšiūniškė
Zabiežkos km. 1,5 Zabiežkos km. Zabieška (Švenčionys)
Zabolotės vk. 1 Zabolotės vk. Zabolotė

Kavaltiškės apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Aimunio km. 9 Aimunio km. Eimunis
Antanų km. 8 Antanų km. Antanai
Gudelių km. 2 Gudelių km. Gudeliai (Adutiškis)
Jakelių km. 0 Jakelių km. Jakeliai
Kavaltiškės km. 5 Kavaltiškės km. Kavaltiškė
Lasiškės km. 2 Lasiškės km. Lasiškė
Lasių km. 1,5 Lasių km. Lasiai
Lazdinėlių km. 3 Lazdinėlių km. Lazdinėliai
Medinų km. 9,5 Medinų km. Medinos (Švenčionys)
Motiškės km. 5,5 Motiškės km. Mociškė
Petrikų vk. 10 Petrikų vk. Petrikai (Švenčionys)
Puotiškės km. 4 Puotiškės km. Pociškė (Švenčionys)

Kirkučių apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Adamavo km. 1,5 Adamavo km. Adamavas (Švenčionys)
Adomiškės km. 1,5 Adomiškės km. Adomiškė
Agurijanovkos vk. 3,5 Agurijanovkos vk. Agurjanovka
Bliūdėlių vk. 1,5 Bliūdėlių km. Bliūdeliai
Bruktiškės km. 4 Bruktiškės km. Bruktiškė
Bubriškės vk. 3,5 Budriškės vk. Bubriškė
Darinės I vk. 0,5 Darinės I vk. Darinė I
Darinės II vk. 4,5 Darinės II vk. Darinė
Degutiškės vk. 5,5 Degutiškės vk. Degutiškė (Švenčionys)
Jasiūnų vk. 0,5 Jasiūnų vk. Jasiūnai (Švenčionys)
Jaurų vk. 6,5 Jaurų vk. Jauros (Švenčionys)
Jukiškės km. 3 Jukiškės km. Jukiškė
Karačūniškės vk. 3 Karačūniškės vk. Karačiūniškė (Švenčionys)
Keriškės km. 2,5 Keriškės km. Kėriškė (Švenčionys)
Kirkučių km. 3,5 Kirkučių km. Kirkučiai (Švenčionys)
Knicariškės km. 4 Knicariškės km. Kniceriškė
Krašonos km. 2 Krašonos km. Krašuona (Švenčionys)
Kriaučiūnų vk. 2,5 Kriaučiūnų vk. Kriaučiūnai (Švenčionys)
Kulniškės km. 5,5 Kulniškės km. Kulniškė
Lukšiškės vk. 4 Lukšiškės vk. Lukiškė (Švenčionys)
Martyniškės vk. 4,5 Martyniškės vk. Martyniškė
Miciūniškės vk. 1,5 Miciūniškės vk. Miciūniškė
Munčelių km. 5 Munčelių km. Munčeliai
Naujasalio km. 4 Naujasalio km. Naujasalis (Švenčionys)
Neversčių km. 1,5 Neversčių km. Neversčiai
Obeliškės km. 1,5 Obeliškės km. Obeliškė (Švenčionys)
Petruškų km. 2,5 Petruškų km. Petruškos (Švenčionys)
Plentovkos vk. 2 Plentovkos vk. Plentovka
Purvėnų km. 6,5 Purvėnų km. Purvėnai (Švenčionys)
Setikės km. 3 Setikės km. Sėtikė
Slabodkos vk. 4,5 Slabodkos vk. Slabodka (Švenčionys)
Stanislavovos vk. 0 Stanislavovos vk. Stanislavavas
Staškų km. 3 Staškų km. Staškai
Stepanovščiznos km. 4,5 Stepanovščiznos km. Stepanovščizna (kaimas)
Steponiškės vk. 4 Steponiškės vk. Steponiškė (Švenčionys)
Stoniūnų km. 4 Stoniūnų km. Stoniūnai (Švenčionys)
Stuglių km. 5 Stuglių km. Stūgliai (Švenčionys)
Šilinių km. 2,5 Šilinių km. Šiliniai (Švenčionys)
Šukėnų vk. 1 Šukėnų km. Šukėnai
Švaraus Beržyno vk. 2,5 Švaraus Beržyno vk. Švarus Beržynas
Teberiškės km. 1 Teberiškės km. Teberiškė
Teodoriškės vk. 5 Teodoriškės vk. Teodoriškė
Užautiškės vk. 4,5 Užautiškės vk. Šaučiškė

Modžiūnų apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Ažuraisčio vk. 3 Ažuraisčio vk. Ažuraistis (Cirkliškis)
Baldoniškės vk. 2 Baldoniškės vk. Baldoniškė
Beržynų km. 2 Beržynų km. Beržynė (Švenčionys)
Cirkliškio km. 2 Cirkliškio km. Cirkliškis
Golodajevkos I km. 2 Golodajevkos I km. Golodajevka
Guzeniškės km. 2 Guzeniškės km. Guzėniškė
Kazliškės km. 2 Kazliškės km. Kazliškė (Švenčionys)
Kunigiškės km. 2,5 Kunigiškės km. Kunigiškė
Margūmiškių km. 3 Margūmiškių km. Margumiškis
Masliškės vk. 10 Masiliškės vk. [a] Masliškė (Modžiūnai)
Matusonių km. 8,5 Matusonių km. Matusonys
Mežionių km. 4 Mežionių km. Mėžionys
Modžiūnų km. 0 Modžiūnų km. Modžiūnai
Modžiūnų II vk. 1 Modžiūnų II vk. Modžiūnai (viensėdis)
Navasiolkų km. 1 Navasiolkų km. Navasiolkos (Sariai)
Navasiolkų vk. 2 Navasiolkų vk. Navasiolkos I
Navasiolkų II vk. 8 Navasiolkų II vk. Navasiolkos II
Paškonių km. 2 Paškonių km. Poškonys (Švenčionys)
Paulinavos vk. 8 Paulinavos vk. Paulinavas (Švenčionys)
Peršukščio km. 5 Peršukščio km. Peršaukštis
Petriškės vk. 8 Petriškės vk. Petriškė (Švenčionys)
Petruškų km. 8 Petruškų km. Petruškos (Sariai)
Ragovkos I km. 2 Ragovkos I km. Ragovka I
Ragovkos II km. 2 Ragovkos II km. Ragovka II
Roviškės vk. 3 Roviškės vk. Rėviškė
Sarių km. 9 Sarių km. Sariai
Sliesariškės vk. 8 Sliesariškės vk. Sliesoriškė (Švenčionys)
Šakalių km. 8,5 Šakalių km. Šakaliai (Švenčionys)
Vaiškūnų km. 1 Vaiškūnų km. Vaiškūnai
Varaciejaus km. 10 Varaciejaus km. Veracieja

Ropiškių apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Adamovos vk. 2 Adamovos vk. Adamavas (Strūnaitis)
Adamovos vk. 7 Adamovos vk. Adamavas (Vidutinė)
Aleksandravos vk. 3,5 Aleksandravos vk. Aleksandravas (Švenčionys)
Ažuraisčio km. 10 Ažuraisčio km. Ažuraistis (Strūnaitis)
Baikovščiznos vk. 4 Baikovščiznos vk. Baikovščizna
Baltrutiškių vk. 4,5 Baltrutiškių vk. Baltrutiškė
Bildų vk. 7 Bildų vk. Bildos
Bončiarovos vk. 7 Bončiarovos vk. Bančiaravas
Čičelės km. 2,5 Čičelės km. Čyčeliai
Dovjatiškės km. 2,5 Dovjatiškės km. Daujotiškė (Švenčionys)
Dvilonių km. 4,5 Dvilonių km. Dvilonys
Janutiškio vk. 6,5 Janutiškio vk. Janutiškė (Strūnaitis)
Juzefovos vk. 7,5 Juzefovos km. Juzafova
Kabiškės vk. 1 Kabiškės vk. Kebiškė
Kameniškės km. 6,5 Kameniškės km. Kameniškė
Karklinkos vk. 3 Karklinkos vk. Karklinka
Klišonių km. 3,5 Klišonių km. Klišiškė
Lobynės vk. 1,5 Lobynės vk. Lobinė
Margiškės vk. 7 Margiškės vk. Margiškė
Meškauščiznos km. 1,5 Meškauščiznos km. Meškauščizna
Naujos Janovos km. 3,5 Naujos Janovos km. Naujas Janavas
Obmankos km. 6,5 Obmankos km. Obmanka
Oferiškės km. 2,5 Oferiškės km. Akvieriškė
Petrašiškės vk. 2,5 Petrašiškės vk. Petrošiškė
Pokreviškio vk. 7 Pokreviškio vk. Pakrėviškė
Popelikų km. 9,5 Popelikų km. Papelekis
Romaldovos km. 7,5 Romaldovos km. Romaldavas
Ropiškių km. 0 Ropiškių km. Ropiškė
Senos Janovos vk. 3,5 Senos Jonavos vk. Senas Janavas
Simoniškės km. 3,5 Simoniškės km. Simaniškė (Strūnaitis)
Skritutiškio vk. 3,5 Skritutiškio vk. Skritutiškė
Smilkiškės vk. 1 Smilkiškės vk. Smilkiškė
Šiaudiniškės km. 1,5 Šiaudiniškės km. Šiaudiniškė (Švenčionys)
Šišniškių km. 4,5 Šišniškių km. Šišniškė
Toleikų km. 2 Toleikų km. Toleikos (Strūnaitis)
Varniškės km. 4 Varniškės km. Varniškė (Švenčionys)
Zablatiškės km. 3,5 Zablatiškės km. Zablatiškė (Švenčionys)
Zbaniškės km. 2 Zbaniškės km. Zboniškė
Zelionkų km. 4,5 Zelionkų km. Zeliankos

Strūnaičio apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Andreikų km. 8 Andreikų km. Andreikos
Beržinkos vk. 2,5 Beržinkos vk. Beržinkos
Borovcų km. 2,5 Borovcų km. Šilinėnai
Gajo vk. 6 Gajo vk. Gojus (Švenčionys)
Gasiuliškių km. 10 Gasiuliškių km. Gasiuliškė (Švenčionys)
Karalinovos vk. 7,5 Karalinovos vk. Karalinavas (Strūnaitis)
Kasciukų km. 3 Kasciukų km. Kasčiukai (Švenčionys)
Kavalčiukų km. 6,5 Kavalčiukų km. Kavalčiukai (Švenčionys)
Konstantinovos vk. 7,5 Konstantinovos vk. Konstantinavas (Strūnaitis)
Kusliškių km. 3 Kusliškių km. Kusliškė
Melnikų km. 2,5 Melnikų km. Melninkai (Švenčionys)
Milių gelež. st. 4,5 Milių gelež. st. Mylių GS
Milių I km. 5,5 Milių I km. Myliai I
Milių II vk. 11 Milių II vk. Myliai II
Mineliškių vk. 12 Mineliškių vk. Mineliškė
Naujo Strūnaičio km. 0 Naujo Strūnaičio km. Naujas Strūnaitis
Ozerčiznos km. 2 Ozerčiznos km. Ežerinčiškė
Salomiankos vk. 5 Salomiankos vk. Salomenka (Švenčionys)
Seno Strūnaičio km. 2,5 Seno Strūnaičio km. Senas Strūnaitis
Šakališkių vk. 7 Šakališkių vk. Šakališkė (Strūnaitis)
Švenčionkos vk. 5 Švenčionkos vk. Svenčianka

Svirkų apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Akmeniškės km. 3,5 Akmeniškės km. Akmenyniškė
Davaisių km. 2 Davaisių km. Davaisiai
Dikovinos km. 3,5 Dikovinos km. Dikovina
Gailiušų km. 3,5 Gailiušų km. Gailiušiai (Švenčionys)
Gataukų km. 3 Gataukų km. Ataukai
Girdėnų km. 2 Girdėnų km. Girdėnai
Gudiškės vk. 4 Gudiškės vk. Gudiškė (Švenčionys)
Kackonių km. 4 Kackonių km. Kackonys
Kazokiškės km. 5 Kazokiškės km. Kazokiškė
Krustališkės vk. 2,5 Krustališkės vk. Krustališkė
Milkūnų km. 1,5 Milkūnų km. Milkūnai (Švenčionys)
Ruliškės km. 5 Ruliškės km. Ruliškė
Saulėniškės km. 4 Saulėniškės km. Saulėniškė
Svirkų km. 0 Svirkų km. Svirkos
Tatriškės km. 3 Tatriškės km. Tatariškė
Trakelių km. 2 Trakelių km. Trakeliai (Švenčionys)
Valiukiškės km. 4,5 Valiukiškės km. Valiukiškė
Žvirkų km. 3,5 Žvirkų km. Žvyriai (Švenčionys)

Trečiūnų apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Adamovkos vk. 3,5 Adamovkos vk. Adamauka
Andreiškės vk. 4 Andreiškės vk. Andriejiškė
Avižieniškės vk. 5,5 Avižieniškės vk. Avižieniškė
Bačkininkų km. 6 Bačkininkų km. Bačkininkai (Švenčionys)
Bartašiškės km. 6,5 Bartašiškės km. Bartašiškė (Švenčionys)
Bivainiškės km. 4 Bivainiškės km. Bavainiškė
Bliakiškės vk. 7 Bliakiškės vk. Bliakiškė
Cegelnios km. 6 Cegelnios km. Cegelnia (Švenčionys)
Čepukėnų km. 4 Čepukėnų km. Čepukėnai
Černolesės vk. 4,5 Černolesės vk. Černelesė
Diskaučiznos km. 4,5 Diskaučiznos km. Cibulskai
Gavaitiškės vk. 2,5 Gavaitiškės vk. Gavaitiškė
Girdziuliškių km. 5 Girdziuliškių km. Girdžiuliškė
Jacūnų km. 5 Jacūnų km. Jaciūnai (Švenčionys)
Jančiūnų km. 8,5 Jančiūnų km. Jančiūnai (Švenčionys)
Janeliškės vk. 5,5 Janeliškės vk. Joneliškė
Janiškės vk. 3,5 Janiškės vk. Joniškė (Švenčionys)
Janiūnų vk. 3 Janiūnų km. Janiūnai
Janušiškės vk. 7 Janušiškės vk. Janutiškė (Švenčionys)
Juodeliškės km. 1,5 Juodeliškės km. Juodeliškė
Kazlų km. 3,5 Kazlų km. Kazlai (Švenčionys)
Kukiškės km. 3 Kukiškės km. Kukiškė
Lipniškės I vk. 2,5 Lipniškės I vk. Lipniškė I
Lipniškės II vk. 3 Lipniškės II vk. Lipniškė II
Martyniškės vk. 2,5 Martyniškės vk. Martyniškė
Mažų Mielionių vk. 1 Mažų Mielionių vk. Maži Milionys
Mediušanų vk. 4 Mediušanų vk. Medišionys
Meškinės vk. 3,5 Meškinės vk. Meškiniai (Švenčionys)
Mikalavo vk. 1,5 Mikalavo vk. Mikalavas II
Mikauščiznos km. 5 Mikauščiznos km. Mikauščizna
Milionių km. 0,5 Milionių km. Mylionys
Milkuškės vk. 3 Milkuškės vk. Milkuškos
Milos vk. 4 Milos vk. Mila (Švenčionys)
Naujos Girdziuliškės vk. 5 Naujos Girdziuliškės vk. Nauja Girdžiuliškė
Novkos vk. 4 Novkos vk. Naujoji (Švenčionys)
Paraisčio vk. 2,5 Paraisčio vk. Paraistys
Petriškės vk. 1 Petriškės vk. Petriškės (Švenčionys)
Pilikauščiznos vk. 7 Pilikauščiznos km. Piliakauščizna
Rudaškos vk. 6 Rudaškos vk. Rudaška
Sakališkių I km. 5,5 Sakališkių I km. Sakališkė
Sakališkių II km. 5 Sakališkių II km. Sakališkė II
Sakališkių III vk. 5 Sakališkių III km. Sakališkė III
Samadūriškės km. 2,5 Samadūriškės km. Samadūriškė
Skarbiškės vk. 5,5 Skarbiškės vk. Skarbiškė
Skrupiškės vk. 1,5 Skrupiškės vk. Skrupiškė
Svilos vk. 8 Svilos vk. Svila (Trečionys)
Trakų I km. 9,5 Trakų I km. Trakai (Švenčionys)
Trakų II km. 9,5 Trakų II km. Trakai II
Trečiūnų km. 0 Trečiūnų km. Trečiūnai
Trijų Pušų km. 3,5 Trijų Pušų km. Trys Pušys
Valutės km. 2,5 Valutės km. Lalučiai
Vydautiškės km. 7,5 Vydautiškės km. Vidautiškė
Vigodkos km. 11 Vigodkos km. Vigadka (Švenčionys)
Žūsinų km. 5 Žūsinų km. Žąsinai (Švenčionys)

Vidutinės apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Adamavos vk. 4,5 Adamavos vk. Adamavas (Vidutinė)
Borovajos km. 2 Borovajos km. Šilinė (Švenčionys)
Darželiškės vk. 4 Darželiškės vk. Darželiškė
Dominikovos vk. 4,5 Dominikovos vk. Domininkavas
Karklinės km. 0,5 Karklinės km. Karklinė
Kulbatiškės km. 1 Kulbatiškės km. Kulbokiškė
Lugių vk. 4 Lugių vk. Lugiai
Maselsčiznos vk. 3,5 Maselsčiznos km. Maselščizna
Rudabesčio km. 4,5 Rudabesčio km. Rūdabestis
Rudabesčio II vk. 4,5 Rudabesčio II vk. Rūdabestis II
Stanislavavo vk. 4 Stanislavavo vk. Stanislavavas (Strūnaitis)
Strūnos vk. 1,5 Strūnos vk. Strūna
Svitailiškės km. 2,5 Svitailiškės km. Svitailiškė
Trakų vk. 3,5 Trakų vk. Trakai (Strūnaitis)
Uročios vk. 4 Uročios vk. Uročia
Vidutinės km. 0 Vidutinės km. Vidutinė
Voksos vk. 4 Voksos vk. Voksa
Zablotės vk. 4 Zablotės vk. Zablotė (Vidutinė)
Ziboliškės km. 4 Ziboliškės km. Ziboliškė

Vosiūnų apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Akmeniniškių vk. 3,5 Akmeniškių vk. Akmeniškiai (Adutiškis)
Baltūniškės km. 1 Baltūniškės km. Baltūniškė
Bandariškės km. 1 Bandariškės km. Bandariškė
Gailiškės km. 2 Gailiškės km. Gailiškė (Švenčionys)
Kairiškės km. 1,5 Kairiškės km. Kairiškė (Švenčionys)
Leonovkos km. 5,5 Leonovkos km. Leonuvka
Mažojo Stajatiškio km. 1 Mažojo Stajatiškio km. Karalkai
Milošių km. 4 Milošių km. Milošiai
Piršteliškės km. 3 Piršteliškės km. Piršteliškė
Rakauskų km. 2,5 Rakauskų km. Rakauskai
Ramaniūnų vk. 3 Ramaniūnų vk. Ramoniūnai (viensėdis)
Simaniškės km. 2,5 Simaniškės km. Simaniškė (Svirkos)
Skireliškės km. 5,5 Skireliškės km. Skireliškė
Stajatiškio km. 0 Stajatiškio km. Stajėtiškis
Stukų km. 3,6 Stukų km. Stukai (Švenčionys)
Svilkos km. 5 Svilkos km. Svylė (Švenčionys)
Svilonių km. 2,5 Svilonių km. Svylionys
Šleiviškės km. 4 Šleiviškės km. Šleiviškė
Švalkūniškės km. 3,5 Švalkūniškės km. Švalkūniškė
Užupio km. 4 Užupio km. Užupis (Švenčionys)
Vartiškės km. 2 Vartiškės km. Vartiškė
Vosiūnų km. 2 Vosiūnų km. Vosiūnai (Švenčionys)

Išnašos redaguoti

  1. 803 psl. netikslus pavadinimas (pagal abėcėlės tvarką turėtų būti Masliškės)

Šaltiniai redaguoti

  1. Lietuvos TSR administracinis-teritorinis suskirstymas 1959 m. vasario 1 dienai. – Vilnius, Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1959. // psl. 466