Sąrašas:1954 m. Švenčionių rajono apylinkės

Švenčionių rajono istoriniai-geografiniai sąrašai
1950 m. adm. reforma
1954 m. adm. reforma
1959 m. apylinkės ir gyvenvietės
1959 m. gyventojų surašymas
1963 m. adm. reforma
1970 m. gyventojų surašymas
1972 m. apylinkės ir gyvenvietės
1976 m. apylinkės ir gyvenvietės
1979 m. gyventojų surašymas
1987 m. apylinkės ir gyvenvietės
1989 m. gyventojų surašymas

1954 m. Švenčionių rajone buvo atlikta apylinkių sustambinimo reforma, paliekant 13 apylinkių. Apylinkės reformuotos taip (palikta vietovių autentiška rašyba):[1]

Naujoji apylinkė Buvusios apylinkės Ūkiai
Apylinkė Adm. centras Įtrauktos visiškai Įtrauktos iš dalies (gyvenvietės)
Adutiškio apylinkė Adutiškio gyvenamoji vietovė Adutiškio apylinkė Jakelių apylinkė (Lazdinių, Linkonių, Lugų, Milkuškio, Rakėtų, Subatiškio), Kackonių apylinkė (Ramoniūnų) Malenkovo vardo kolūkis
Belionių apylinkė Švintos gyvenamoji vietovė Daukšių apylinkė, Belionių apylinkė Gražulių apylinkė (Bajorų, Papiškių, Aidukų, Jurčėnų, Andrejavos, Pailgio, Aičiūnų, Matukų, Veličkų, Gražulių, Vaikučių, Kurniškės, Darinės), Trėbučių apylinkė (Činčikų I, Činčikų II, Beržuvio, Raudonės, Švintos, Raudonlaukio, Masliškių), Kūcių apylinkė (Maldžiūnų, Antanavo, Kūcių, Neveriškės) „Aušros“ ir „Pavasario“ kolūkiai
Grigaliūnų apylinkė Grigaliūnų gyvenamoji vietovė Trėbučių apylinkė (Trėbučių), Kūcių apylinkė (Želabų, Mikalavo, Ožynės, Čekovščiznos, Smėlių), Grigaliūnų apylinkė (Plytinės, Poguliankos, Grigaliūnų, Golodajevkos II, Andriejavo, Tunkuškio, Naujųjų Zadvarninkų, Kurpių, Zadvarninkų, Palegianavo), Modžiūnų apylinkė (Varakalių, Rogovščiznos), Kochanuvkos apylinkė (Lygumų I, Lygumų II, Lygumų III, Kochanuvkos I, Kochanuvkos II, Kochanuvkos III, Maliūniškių, Akmeninės, Žvirbliškių, Senadvario, Bėlių) J. Žemaitės vardo kolūkis
Jurgeliškės apylinkė Jurgeliškės gyvenamoji vietovė Jurgeliškės apylinkė (Jurgeliškės, Užubalių, Protupėnų, Zabėžkos, Veziškio, Košeliškio, Daukšiškių, Romelenių, Komariškių, Matiūnų, Šukeniškių, Astašonkos, Dvariškių, Jadluvkos, Dvarapievio, Jablonuvkos, Komarovo), Kirkučių apylinkė (Janionių, Teodoriškių), Ignalinos rajono Ceikinių apylinkė (Purvėnų), Ignalinos rajono Kančiogino apylinkė (Giliškės) „Kibirkšties“ kolūkis
Kavaltiškės apylinkė Gudelių gyvenamoji vietovė Kavaltiškės apylinkė Jakelių apylinkė (Jakelių, Lasių) Stalino vardo kolūkis
Kirkučių apylinkė Kirkučių gyvenamoji vietovė Kirkučių apylinkė (Martiniškių, Slabodkos, Užautiškės, Jukiškių, Misiūniškių, Šukeniškių, Neverščių, Kėriškių, Plentuvkos, Tabariškių, Bliūdelių, Kirkučių, Staškių, Jasiūnų, Lukšiškio), Stoniūnų apylinkė (Stoniūnų, Karačiūniškių, Jaurės, Darinės, Knicoriškių, Kriaučiūnų, Bruktiškių, Munčelių, Steponavščiznos, Degutiškių, Steponiškių, Budriškių, Ogurjanovkos, Švaraus Beržyno), Gražulių apylinkė (Adomiškių, Petriškių, Obeliškių, Stanislavovo), Stuglių apylinkė (Stuglių, Kulniškių, Naujasalio, Šilinės, Setikių, Krašonos, Adomavos) „Liaudies draugystės“ kolūkis ir Cirkliškių tarybinio ūkio Stanislavovo skyrius
Modžiūnų apylinkė Modžiūnų gyvenamoji vietovė Miežionių apylinkė Peršaukštės apylinkė (Veretėjos, Sorų, Naujasodžio, Petruškų, Peršaukštės), Modžiūnų apylinkė (Modžiūnų, Modžiūnų II, Novosiolkų, Novosiolkų II, Raviškių, Vaiškūnų, Beržinų, Paškonio, Ažuraisčio, Baldoniškės, Kunigiškių, Guzeniškių, Ragovkos I, Ragovkos II, Cirkliškio), Grigaliūnų apylinkė (Golodajevkos, Margūniškių, Kazliškės) „Už taiką“ kolūkis
Ropiškės apylinkė Ropiškės gyvenamoji vietovė Dvilonių apylinkė, Ropiškės apylinkė, Zelionkų apylinkė Simaniškės apylinkė (Varniškių, Simaniškių, Klišionių), Milių apylinkė (Bildų, Bončarovo, Juzefovo, Romaldovo, Adomovo, Margiškių, Kameniškių, Popelikių, Ažuraisčio) „Jaunosios Gvardijos“ kolūkis
Strūnaičio apylinkė Naujo Strūnaičio gyvenamoji vietovė Strūnaičio apylinkė Milių apylinkė (Milių I, Milių II, Svenciankos, Kavalčiuko, Gojaus, Karalinavos, Konstantinavos, Šakališkių, Andreikų, Mineliškių, Gasiuliškių), Peršaukštės apylinkė (Kastiukų, Kusliškių) „Naujo gyvenimo“ kolūkis
Svirkų apylinkė Svirkų gyvenamoji vietovė Svirkų apylinkė (Davaisių, Milkūnų, Trakelių, Girdonių, Akmeniškio, Ruliškio, Totoriškio, Valiukiškio, Žvirkų, Svirkų), Kackonių apylinkė (Kackonių, Gotovkos, Gailiušių, Saulėniškio, Baltūniškio, Dikovinos, Kazakiškio, Gudiškio), Jurgeliškės apylinkė (Chrustališkių) Černiachovskio vardo kolūkis
Trėčiūnų apylinkė Trėčiūnų gyvenamoji vietovė Trėčiūnų apylinkė, Bačkininkų apylinkė, Jacūnų apylinkė Milių apylinkė (Jančiūnų, Vigotkos, Trakų I, Trakų II), Kochanuvkos apylinkė (Janeliškių, Janiškių, Vidautiškių, Kazlų, Blėkiškių, Mediušėnų, Mykoliškės, Skardiškių, Novkos), Stuglių apylinkė (Bovainiškių, Kukiškių, Juodeliškio, Paraisčio) „Bolševiko“ ir „Ežerėlių“ kolūkiai
Vidutinės apylinkė Vidutinės gyvenamoji vietovė Vidutinės apylinkė, Ziboliškės apylinkė Simaniškės apylinkė (Struna) „Vidutinės“ kolūkis
Vosiūnų apylinkė Stajėtiškio gyvenamoji vietovė Vosiūnų apylinkė, Piršteliškių apylinkė Jurgeliškės apylinkė (Šleiviškių), Svirkų apylinkė (Baltuniškio) Molotovo vardo kolūkis

Šaltinis

redaguoti
  1. LTSR Aukščiausiosios Tarybos žinios. 1954 m. Nr. 10 (190). – Vilnius, 1954-09-10. // Psl. 54–55