Sąrašas:1954 m. Zarasų rajono apylinkės

Zarasų rajono istoriniai-geografiniai sąrašai
1950 m. adm. reforma
1954 m. adm. reforma
1959 m. apylinkės ir gyvenvietės
1959 m. gyventojų surašymas
1963 m. adm. reforma
1970 m. gyventojų surašymas
1972 m. apylinkės ir gyvenvietės
1976 m. apylinkės ir gyvenvietės
1979 m. gyventojų surašymas
1987 m. apylinkės ir gyvenvietės
1989 m. gyventojų surašymas

1954 m. Zarasų rajone buvo atlikta apylinkių sustambinimo reforma, paliekant 15 apylinkių. Apylinkės reformuotos taip (palikta vietovių autentiška rašyba):[1]

Naujoji apylinkė Buvusios apylinkės Ūkiai
Apylinkė Adm. centras Įtrauktos visiškai Įtrauktos iš dalies (gyvenvietės)
Baibių apylinkė Baibių gyvenamoji vietovė Baibių apylinkė (Daneikių, Drobų, Galminių, Blėkiškių, Krevinės, Tiliūniškių, Baibių, Kalandiškių, Bikeliškių, Murliškių, Klaviškių), Trinkūškių apylinkė (Trinkūškių, Daubariškių-Zablackų, Dundulių, Vojasiškių II), Kiemionių apylinkė (Puslių, Vojasiškių I, Užieniškių, Aštrakalnio, Pošarinės I) Mičiurino vardo ir „Pažangos“ kolūkiai
Bernotiškių apylinkė Bernotiškių gyvenamoji vietovė Smėlynės apylinkė Pakalniškių apylinkė (Pakalniškių, Apidėmiškių, Podbachmatų, Ovseniškių, Jaktiškių, Zvaniškių, Minaukos, Juodakiškių, Magučių, Dubniokų, Šiliniškių, Bernatkų, Galininškių, Zvaniškių II, Barantiškių, Arliškių, Pieviškių, Bernatiškių, Marijampolės, Avižiškių, Lozaniškių, Karkliškių, Repkos, Skarbiniškių, Pailgių, Martiniškių, Kikiškių, Aukštakalnių, Kovališkių), Lupenkos apylinkė (Girvidiškių, Lupenkos, Ciceliškių), Zatokų apylinkė (Dubaukos) „Raudonojo Spalio“ kolūkis
Bikėnų apylinkė Bikėnų gyvenamoji vietovė Degučių apylinkė (Bikėnų, Zalvų II, Biržūnų, Mikališkių, Zalvų I, Vitkuškių, Nečeskų, Zarkiškių, Tiltiškių, Šiurpiškių), Trinkūškių apylinkė (Pakerniškių II, Polivarko, Pakerniškių I, Varniškių, Bajetiškių I, Bajetiškių II), Berčiūnų apylinkė (Samaukos-Samavitų, Pagrundų), Kiemionių apylinkė (Kiemionių, Vilkiškių II, Gruodiškių, Ažuraisčio, Čepeliškių I, Čepeliškių II, Čepeliškių III, Avinuostų I, Avinuostų II), Grybiškių apylinkė (Rudakiškių, Pakerniškių, Salos, Čigoniškių, Drobiškių I, Drobiškių II, Navikų, Balinių, Giteniškių, Padvarinės, Gerveliškių, Kiškelių, Unguriškių, Grybiškių, Marceliškių) „Tarybų Lietuvos“ kolūkis
Degučių apylinkė Degučių gyvenamoji vietovė Degučių apylinkė (Degučių, Raisteniškių, Matuikiškių I, Subatiškių, Suntuokių, Liminiškių, Limanasėlių, Pažemio II, Pažemio, Šukščių, Liminių, Liminėlių, Naujųjų Moteikių, Kumpuolių I, Kumpuolių II, Suodynės, Grybiškių, Indučių, Aleksėjavkos, Murmuliškių, Sniegiškių, Budrėnų), Baibių apylinkė (Skeldų, Eikotiškių) Ždanovo vardo kolūkis
Girsių apylinkė Girsių gyvenamoji vietovė Mukulių apylinkė Karveliškių apylinkė (Vaikučių, Zablatiškių, Sunelės, Girsių, Pagirsių, Baravykų, Asavitų, Šukiškių I, Šukiškių II, Šukiškių III, Komariškių, Nadūnų, Karveliškių I, Karveliškių II, Maneikiškių, Chalopavkos, Ščiurų, Auslos, Viliusiškių, Gudiškių, Narų, Zalesės, Eglytės, Žandariškių, Gudelių, Palesės, Blyniškių, Šaulių), Berčiūnų apylinkė (Babrinėlių, Palšinės, Varnakių, Paruožės, Babrinės, Giliupelkių, Piliakalnio) Kalinino vardo kolūkis
Imbrado apylinkė Imbrado gyvenamoji vietovė Imbrado apylinkė (išskyrus Makaučiznos, Sviliškių gyvenamąsias vietoves) Grybinės apylinkė (Mazaliaučiznos, Blyniškių, Zalesnų, Guberų, Pailgių, Zmitriškių) „Pirmūno“ kolūkis
Kapūstynės apylinkė Kapūstynės gyvenamoji vietovė Bachmatų apylinkė (Bachmatų, Pavaisinės, Lapiškių, Sakalaukos, Šilaikiškių, Šaulių I, Šaulių II, Šaulių III, Šaulių IV, Šaulių V, Rusteikių, Klimentiškių, Čarnobrodų, Apkartų, Pocadaukos, Degesiškių I, Degesiškių II, Sabencų, Juozapavos, Kapūstynės, Gražutės, Sloniškių, Kizerniškių), Berčiūnų apylinkė (Samavų, Pagulbynės, Belkaučiznos, Gaideliškių, Zakoniškių, Berčiūnų, Apyritės, Rakšiškių, Bagdoniškių, Apkartų, Gribeniškių, Vertiniškių, Dukiškių I, Dukiškių II, Lingvaniškių, Šarkiškių, Pajuodalunkių, Gulbynės I, Gulbynės II, Gulbynės III, Pomeldinių, Sasnaukos, Maldutiškių, Žardališkių, Riešutinės, Pamorų, Petrūniškių, Pagraužės), Grybiškių apylinkė (Tumiškių), Pakalniškių apylinkė (Podbachmatkų) Čapajevo vardo kolūkis ir Zarasų girininkija
Kiviškių apylinkė Kiviškių gyvenamoji vietovė Tabaro apylinkė (Šeštokiškių, Adamaukos, Feklistaukos, Kumponiškių, Šalnos, Cepelaukos, Stumbrinės, Karčionkos, Kuriuonkų, Ausėjevkos, Aleinikių, Kuronų, Martiniškių, Laužiedžių, Dubaukos, Ragaukos, Neišeriškių, Kirilaukos, Fedinos, Makiškių, Sabalių, Ivanovkos, Svyliškių, Gardaukos, Paulaukos, Kartašalkos, Viekšaukos, Mikitaukos, Prakeliškių, Krištopiškių), Juozapavos apylinkė (Zablatiškių, Biržiniškių, Milžinų, Janinos, Juozapavos, Grumbinų, Giliuškių, Vaižgantų, Miliuncų, Galilaukių, Atrošų, Tureikiškių, Kukuliškių, Bakasiškių, Kiviškių, Čepuliškių, Juljanavos, Slabotkos), Stelmužės apylinkės (Kamuntiškių, Kiečių, Jancevos, Padegėlių, Lompos, Komariškių, Bliokmanto, Stelmužės, Rudagalvių, Tertelių) „Bolševiko“ ir „Ąžuolo“ kolūkiai
Kovališkių apylinkė Kovališkių gyvenamoji vietovė Ramancų apylinkė Tabaro apylinkė (Tabaro, Ažuožiriškių, Raudondvario, Liaudiškių, Laukesos, Dimitriškių, Zmitrakų), Juozapavos apylinkė (Jaunaikių, Palazdynės, Bacioniškių, Magutiškių, Bartašiškių, Joniškių, Zadvariškių, Ustruonių, Antaniškių, Zatišių, Ažumedinės, Pagulenkos, Meidėkiškių, Purveliškių, Tamuliškių, Svisčiapolio, Vasiliškių, Sargūniškių), Karveliškių apylinkė (Gruštų I, Gruštų II, Gruštų III, Liepalaukių, Andriejūnų, Naršuniškių, Juodalunkių), Berčiūnų apylinkė (Šilėniškių I, Šilėniškių II) Stalino vardo, P. Cvirkos vardo kolūkiai ir Zarasų MTS
Liaudėnų apylinkė Liaudėnų gyvenamoji vietovė Stačiūnų apylinkė (Karmelitų, Karalinavos, Naujalaukių, Sadulinos, Eglinavos, Koncentravos, Vaikšių, Bekelniškių, Iliškių, Vaitkuškių, Mikališkių, Višniovkos, Arkliadančių, Vinčiūnų, Liaudėnų, Užupio, Romantiškių, Magūnų, Magunkos, Visaginės, Stačiūnų) „Komjaunimo 30-mečio“ kolūkis ir Dūkšto tarybinio ūkio Stačiūnų skyrius
Pavidinės apylinkė Pavidinės gyvenamoji vietovė Raudinės apylinkė Stelmužės apylinkė (Antužiškių, Mediukių, Dagilių, Paupinės, Rudagalvių), Imbrado apylinkė (Makaučiznos, Sviliškių), Grybinės apylinkė (Ragenavos, Meiriškių, Vladislavavos, Zelioniškių, Miškiniškių, Ažubalių, Čičirių, Bikienų, Konecpolio, Nedožinkų, Gurnapolio, Galinavos, Guberių, Treidiškių, Gričiūnų, Mazeiriškių, Rudancų, Ramumo, Grybinės, Isakiškių) J. Žemaitės vardo kolūkis
Smalvų apylinkė Smalvų gyvenamoji vietovė Lupenkos apylinkė (Jurgenavos, Antaniškių, Bukiškių II, Bukiškių II, Pašvintos, Sloniškių, Kalniškių, Marjoniškių, Samsonavos, Suntupių, Ruteniškių, Dirvoniškių, Purviniškių I, Purviniškių II, Rutuliškių, Kulikaviškių, Degesiškių, Pakalniškių I, Pakalniškių II, Pakalniškių III, Mikalavos, Pauželiškių, Zvaniškių II, Medinkos, Kirkliškių, Valakniškių, Avižinkos, Šapkaučiznos, Alksniškių, Lupenkos, Urviškių), Bachmatų apylinkė (Lugelių, Kizerniškių), Zatokų apylinkė (Narkiškių, Beliuniškių, Beliuniškėlių, Raminavos, Mugliškių, Saulėkalnio, Šamatiškių, Ilgapievės), Smalvų apylinkė (Mugliškių, Marugos, Daržinės, Vitkūnų, Smalvų, Platariškių, Patiltės, Salos, Paukšteliškių) M. Melnikaitės vardo kolūkis
Tilžės apylinkė Tilžės gyvenamoji vietovė Tilžės apylinkė Stačiūnų apylinkė (Mironiškių, Saulėkalnio, Ulfiškių, Janovos, Naujasodžio, Bagdaniškių), Turmanto apylinkė (Klabudkos) „Naujo gyvenimo“ kolūkis
Turmanto apylinkė Turmanto gyvenamoji vietovė Turmanto apylinkė (Sabatoniškių, Kumpuočių I, Kumpuočių II, Kumpuočių III, Mateikiškių, Zabežkių, Matuliškių, Mirelkos, Ilgiškių, Gudiškių, Varniškių, Vaškiškių, Žandeliškių, Žangiškių, Teliūnų, Bartkiškių, Gurnapolio, Vedrališkių, Kamariškių I, Kamariškių II, Kamariškių III, Romiškės-Paliesės, Raudonės-Krasnapolio, Novikų, Čiželiškių, Bagdaniškių, Kryžinės, Rustiškių, Girvidiškių, Nainių, Turmanto, Gasiuliškių, Vanageliškių, Dvareliškių), Stačiūnų apylinkė (Majokų) „Lenino atminties“ kolūkis ir Dūkšto tarybinio ūkio Kimbartiškių skyrius
Zatokų apylinkė Zatokų gyvenamoji vietovė Zatokų apylinkė (Degutiškių, Martiniškių, Gajavkos, Varugiškių, Saločių, Lapeliškių, Višniaukos, Sviliškių, Jurgiakalnės, Dirvonų, Čepukiškių, Lentiškių, Antopolio, Paliutiškių, Piliakalnio, Bondos, Važeliškių, Žiogiškių, Šamatiškių, Smalvelio, Ratūniškių, Vilenkos, Kimburiškių, Dirvoniškių, Zatokų), Smalvų apylinkė (Akmeniškių, Pasmalvės, Dumblynės, Janusiškių, Beržinės, Paežerės, Gylinės, Durpinės, Grigancų, Antakalnės, Liudvikinės, Pupinės, Mizeroniškių, Pakalnės, Eglinės), Turmanto apylinkė (Dulkiškių), Stačiūnų apylinkė (Brukninės) „Garbingo darbo“ kolūkis

Šaltinis redaguoti

  1. LTSR Aukščiausiosios Tarybos žinios. 1954 m. Nr. 10 (190). – Vilnius, 1954-09-10. // Psl. 69–70