Sąrašas:1959 m. Zarasų rajono gyvenvietės

Zarasų rajono istoriniai-geografiniai sąrašai
1950 m. adm. reforma
1954 m. adm. reforma
1959 m. apylinkės ir gyvenvietės
1959 m. gyventojų surašymas
1963 m. adm. reforma
1970 m. gyventojų surašymas
1972 m. apylinkės ir gyvenvietės
1976 m. apylinkės ir gyvenvietės
1979 m. gyventojų surašymas
1987 m. apylinkės ir gyvenvietės
1989 m. gyventojų surašymas

1959 metais Zarasų rajonas buvo suskirstytas į 18 apylinkių. Apylinkės ir jų gyvenvietės 1959 m. vasario 1 d. duomenimis buvo aprašytos suskirstymo žinyno dviejose dalyse – I dalyje pagal administracinę priklausomybę (taip pat nurodant atstumą iki administracinio centro), II dalyje – pagal abėcėlę.[1] Didžioji dauguma gyvenviečių buvo nurodytos kilmininko linksniu, mažuma (daugiausia miesto vietovės) – vardininko.

Miestas Miesto tipo gyvenvietė Apylinkė Centras Atstumas iki rajono centro, km Plotas, km² Ūkiai
Zarasai 0 8,07
Turmantas 18 1
Antazavės apylinkė Antazavė 28 60,45 „Nemuno“ kolūkis, V. Kudirkos vardo kolūkis
Baibių apylinkė Daneikiai 22 40 „Pažangos“ kolūkis, Mičiurino vardo kolūkis
Bernotiškių apylinkė Apidimiškės 4 35 „Raudonojo Spalio“ kolūkis, Puškino vardo kolūkis
Bikėnų apylinkė Nečeskai 22 51,3 „Tarybų Lietuvos“ kolūkis, „Aušros“ kolūkis
Degučių apylinkė Degučiai 15 52,9 Ždanovo vardo kolūkis
Girsių apylinkė Girsiai 9 66,6 Kalinino vardo kolūkis, „Tarybinio artojo“ kolūkis
Imbrado apylinkė Imbradas 11 52 „Pirmūno“ kolūkis
Kapūstynės apylinkė Kapūstynė 9 78,4 Čiapajevo vardo kolūkis
Kiviškių apylinkė Juljanava 10 54,1 „Bolševiko“ kolūkis
Kovališkių apylinkė Tiriliai 5 52,9 P. Cvirkos vardo kolūkis, Stalino vardo kolūkis
Liaudėnų apylinkė Liaudėnai 28 31,4 Kimbartiškio tarybinis ūkis
Pavidinės apylinkė Pavidinė 18 39 J. Žemaitės vardo kolūkis, „Už taiką“ kolūkis
Samanių apylinkė Samaniai 34 53,5 „Lenino keliu“ kolūkis, M. Melnikaitės vardo tarybinis ūkis
Smalvų apylinkė Smalvos 14 51,4 M. Melnikaitės vardo kolūkis
Suvieko apylinkė Suviekas I 18,5 41,51 Kalinino vardo kolūkis
Tilžės apylinkė Tilžė 30 67,5 „Naujo gyvenimo“ kolūkis
Turmanto apylinkė Turmantas 18 23,3 „Lenino atminimo“ kolūkis
Zatokų apylinkė Zatokai 12 38,6 „Garbingo darbo“ kolūkis

Miesto vietovės

redaguoti
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Turmantas, m. t. g-tė Turmanto m. t. g-tė Turmantas
Zarasai, m. Zarasų m. Zarasai
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Aleksandriškių vk. 6 Aleksandriškių vk. Aleksandriškis (Zarasai)
Antazavės m-lis 0 Antazavės m-lis Antazavė
Astraučiznos vk. 9 Astraučiznos km. Astraučizna
Astravo km. 4 Astravo km. Astravas (Zarasai)
Aziškių vk. 1,5 Aziškių vk. Ožiškės (Zarasai)
Bakučių km. 2 Bakučių km. Bakučiai (Zarasai)
Belūnų km. 3 Belūnų km. Bieliūnai (Zarasai)
Butiškių km. 3 Butiškių km. Butiškės
Čičirių km. 10 Čičirių km. Čičiriai (Antazavė)
Daržininkų km. 2 Daržininkų km. Daržininkai (Zarasai)
Debų km. 2 Dembų km. Dembai
Degsnelių vk. 2 Degsnelių vk. Degsnelė (Zarasai)
Degsnės vk. 3 Degsnės vk. Degsnė (Antazavė)
Degutiškių vk. 7 Degutiškių vk. Degutiškis
Dervinių km. 5 Dervinių km. Derviniai (Zarasai)
Didėjos km. 13 Didėjos km. Didėja (Antazavė)
Duburaičių km. 4 Duburaičių km. Duburaitis II
Dunduliškio km. 5 Dunduliškio km. Dunduliškis
Ivoniškio km. 1,5 Ivoniškio km. Ivoniškės (Zarasai)
Ligalaukių km. 8 Ligalaukių km. Lygalaukiai (Zarasai)
Marčežerių vk. 3,5 Marčežerių vk. Marčežeris (Zarasai)
Margavonių I km. 5 Margavonių I km. Margavonės (Zarasai)
Marimonto vk. 3 Marimonto vk. Marimantas
Merkelaukių km. 3,5 Merkelaukių km. Merkialaukiai
Navikų km. 5,5 Navikų km. Navikai (Antazavė)
Pailgių km. 7 Pailgių km. Pailgės
Paivoniškio vk. 1 Paivoniškio vk. Paivoniškės
Pakudrio km. 4 Pakudrio km. Pakūdrys
Paliesio vk. 4 Paliesio vk. Paliesė (Antazavė)
Pavėsėjų km. 5 Pavėsėjų km. Paveisejai
Pazirnajų km. 5 Pazirnajų km. Pazirnajis
Pupeikių km. 2 Pupeikių km. Pupeikiai
Rinalatviškių km. 2,5 Rinalatviškių km. Rinalatviškės
Salinių km. 3,5 Salinių km. Saliniai (Antazavė)
Sviliškių km. 4 Sviliškių km. Sviliškės (Zarasai)
Šapalų km. 1 Šapalų km. Šapalai (Zarasai)
Šlininkos km. 2 Šlininkos km. Šlyninka (Antazavė)
Šniukštų km. 6 Šniukštų km. Šniukštai
Vėdarių km. 7 Vėdarių km. Vėdariai
Volungių km. 3,5 Volungių km. Volungiai (Zarasai)
Zirnagiškio vk. 4,5 Zirnagiškio vk. Zernogiškis
Zirnajų km. 5,5 Zirnajų km. Zirnajai (Zarasai)
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Aštrakalnio km. 7 Aštrakalnio km. Aštrakalnis
Baibių km. 1 Baibių km. Baibiai
Bikeliškių km. 3 Bikeliškių km. Bikeliškės
Blėkiškių km. 3 Blėkiškių km. Blekiškės
Daneikių km. 0 Daneikių km. Daneikiai
Daubariškių km. 5 Daubariškių km. Daubariškės
Drobų km. 4 Drobų km. Drobai
Dundulių km. 5 Dundulių km. Dunduliai (Zarasai)
Galminių km. 1,5 Galminių km. Galminiai
Gruodiškių km. 7 Gruodiškių km. Gruodiškė
Kalandiškių km. 3 Kalandiškių km. Kalendiškės
Klaviškių km. 3,5 Klaviškių km. Kloviškiai
Murliškių km. 2,5 Murliškių km. Murliškės
Pošerinės km. 9 Pošerinės km. Paežerinė (Zarasai)
Pūslių km. 8 Pūslių km. Pūsliai
Tiliūniškių km. 3,5 Tiliūniškių km. Tyliūniškės
Trinkuškių km. 5 Trinkuškių km. Trinkuškiai
Užėniškių km. 6 Užėniškių km. Ūžėniškės
Vajesiškių I km. 7,5 Vajesiškių I km. Vajasiškis
Vajesiškių II km. 8 Vajesiškių II km. Vajasiškis II
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Aleksandruvkos vk. 4,5 Aleksandrovkos vk. Aleksandrovka (Zarasai)
Ankudinavkos vk. 6,5 Ankudinavkos vk. Ankudinovka
Apidimiškių km. 0 Apidimiškių km. Apidemiškės
Aukštaklanio km. 3 Aukštakalnio km. Aukštakalnis (Zarasai)
Avižiškių km. 2 Avižiškių km. Avižiškės
Bachmatų vk. 3 Bachmatų km. Bachmatai (viensėdis)
Barankiškių km. 0,5 Barankiškių km. Berankiškės
Bernatkų km. 1,5 Bernatkų km. Bernatkai
Bernotiškių km. 0,5 Bernotiškių km. Bernotiškės (Zarasai)
Borovkos vk. 4 Borovkos vk. Barauka (Zarasai)
Ciciliškių km. 4,5 Ciciliškių km. Ciciliškės (Zarasai)
Dubovkos vk. 6 Dubovkos vk. Dubovka (Zarasai)
Efremovos vk. 6 Efremovos vk. Efremova
Eremejevkos vk. 5 Eremejevkos vk. Eremejevka
Galiniškių I km. 1,5 Galiniškių I km. Galiniškės I
Galiniškių II km. 3 Galiniškių II km. Galiniškės II
Girvidiškių km. 3 Girvidiškių km. Girvydiškės
Gorovių vk. 5 Gorovių vk. Garavai
Gudiškių vk. 6 Gudiškių vk. Gudiškės (Zarasai)
Gulbinkos km. 5,5 Gulbinkos km. Gulbinka (Magučiai)
Jaktiškių km. 2,5 Jaktiškių km. Jakštiškės I
Jakubovkos vk. 5 Jakubovkos km. Jakubovka
Juodakiškių km. 1 Juodakiškių km. Juodakiškės
Jurasiškių vk. 3,5 Jurasiškių vk. Jurasiškės
Kalinovkos km. 4,5 Kalinovkos km. Kalinauka (Zarasai)
Kitiškių km. 3,5 Kikiškių km. Kikiškės
Kizirniškių km. 4 Kizirniškių km. Kizirniškės
Kovališkių km. 3 Kovališkių km. Kavoliškės (Magučiai)
Kurcemos vk. 6 Kurcemos vk. Kurcumai
Kurkliškių vk. 1,3 Kurkliškių vk. Kurkliškės (Zarasai)
Laukėsos vk. 7 Laukėsos vk. Laukesa (Bernotiškės)
Lazaniškių vk. 1,3 Lazaniškių vk. Lazoniškės
Lupenkos km. 3,5 Lupenkos km. Lupenka
Magučių km. 2 Magučių km. Magučiai
Maliniškių km. 7 Maliniškių km. Maliniškės
Marijampolės km. 1,3 Marijampolės km. Marijampolis (Zarasai)
Marozovkos vk. 6 Marozovkos vk. Morozovka
Martiniškių km. 2 Martiniškių km. Martyniškės (Zarasai)
Matuliškių vk. 3 Matuliškių vk. Matuliškės
Minaukos vk. 3 Minaukos vk. Minauka
Nazarėvkos vk. 5 Nazarėvkos vk. Nazarauka
Obeliškių vk. 2,5 Obeliškių vk. Obeliškė (Zarasai)
Orliškių km. 1 Orliškių km. Arliškės (Zarasai)
Ovsianiškių vk. 2,5 Ovsianiškių vk. Ausėniškės
Pailgos km. 4 Pailgos km. Pailgis (Zarasai)
Pakalniškių km. 1,5 Pakalniškių km. Pakalniškės (Zarasai)
Petruniškių km. 2 Petruniškių km. Petrūniškis
Pieviškių vk. 0,3 Pieviškių vk. Pieviškės
Podbachmatkų vk. 3,5 Podbachmatkių vk. Pabachmatkai
Puginos vk. 4,5 Puginos vk. Puginai
Ramanovkos vk. 6,5 Ramanovkos vk. Ramanovka
Repkos km. 1 Repkos km. Rėpka
Riešutinės km. 2 Rešutinės km. Riešutinė I
Rimšiškių vk. 3 Rimšiškių vk. Rimšiškės (Zarasai)
Sarokiškių km. 4 Sarokiškių km. Sarakiškės
Skorbiniškių km. 2,5 Skorbiniškių km. Skarbūniškės
Smėlinės km. 6 Smėlinės km. Smėlynė (Zarasai)
Šopovkos vk. 4,5 Šopovkos vk. Šapauka
Venteleriškių vk. 4,5 Venteleriškių vk. Venteleriškės
Zvaniškių km. 3 Zvaniškių km. Zvaniškės
Žalmedžių km. 5,5 Žalmedžių km. Žalmedžiai
Žalmiškių km. 6,5 Žalmiškių km. Žarniškės (Zarasai)
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Avinuostos km. 6 Avinuostos km. Avinuosta
Ažuraisčių km. 3 Ažuraisčių km. Ažuraisčiai (Salakas)
Bajatiškių km. 2 Bajatiškių km. Bajotiškės
Balinių km. 6 Balinių km. Baliniai (Zarasai)
Bikėnų km. 1 Bikėnų km. Bikėnai (Zarasai)
Biržūnų km. 0,5 Biržūnų km. Biržūnai
Čepeliškių I km. 2,5 Čepeliškių I km. Čepeliškės
Čepeliškių II km. 4 Čepeliškių II km. Čepeliškės II
Čepeliškių III km. 4 Čepeliškių III km. Čepeliškės III
Čigoniškių km. 2,5 Čigoniškių km. Čigoniškė
Daubariškių km. 6 Daubariškių km. Daubariškės
Drobiškių km. 6 Drobiškių km. Drobiškės
Dumblynės km. 7 Dumblynės km. Dumblynė (Salakas)
Gerveliškių km. 3 Gerveliškių km. Gerveliškė (Zarasai)
Giteniškių km. 5 Giteniškių km. Giteniškė
Grybiškių km. 5 Grybiškių km. Grybiškė
Gruodiškių km. 7 Gruodiškių km. Gruodiškė
Kemionių km. 3 Kemionių km. Kiemionys
Kiškelių km. 3 Kiškelių km. Kiškeliai (Zarasai)
Marceliškių km. 10 Marceliškių km. Marceliškis
Mikališkių km. 2 Mikališkių km. Mikališkis (Zarasai)
Navikų km. 5 Navikų km. Navikai (Salakas)
Nečeskų km. 0 Nečeskų km. Nečeskai
Padvarinių km. 4 Padvarinių km. Padvarinė
Pagrundos km. 4 Pagrundos km. Pagrandos
Pakerniškių km. 1 Pakerniškių km. Pakerniškės
Palivarko km. 4 Palivarko km. Polivarkas
Rudakiškių km. 1 Rudakiškių km. Rudakiškė
Salos km. 2 Salos km. Salos (Zarasai)
Samaukos km. 4 Samaukos km. Samauka (Zarasai)
Šiurpiškių km. 3 Šurpiškių km. Šiurpiškės (Zarasai)
Tiltiškių km. 2 Tiltiškių km. Tiltiškės
Unguriškių km. 4,5 Unguriškių km. Unguriškė
Varniškių km. 2 Varniškių km. Varniškės (Zarasai)
Vilkiškių km. 7 Vilkiškių km. Vilkiškės (Salakas)
Vitkuškių km. 3 Vitkuškių km. Vitkuškės
Zarkiškių km. 4 Zarkiškių km. Zarkiškės
Zelvos km. 3 Zelvos km. Zelva (Zarasai)
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Aleksėjavkos vk. 2 Aleksėjavkos vk. Aleksiejauka
Budrėnų vk. 3 Budrėnų vk. Budrėnai (viensėdis)
Degučių km. 0 Degučių km. Degučiai (Zarasai)
Eikotiškių vk. 2 Eikotiškių vk. Eikotiškis
Grybiškių vk. 3 Grybiškių vk. Grybiškės (Zarasai)
Indučių vk. 3 Indučių vk. Indučiai
Kumpuolių vk. 3,5 Kumpuolių vk. Kumpuolis (Zarasai)
Liminaselių km. 2 Liminaselių km. Liminasėlis
Liminėlių vk. 2 Liminėlių vk. Liminėlis
Liminiškių vk. 3,5 Liminiškių vk. Liminiškės
Liminių vk. 2 Liminių vk. Liminiai
Matuikiškių vk. 1,5 Matuikiškių vk. Matuikiškės
Murmuliškių vk. 1,5 Murmuliškių vk. Murmuliškės
Naujųjų Mateikių vk. 2,5 Naujųjų Mateikių vk. Naujieji Mateikiai
Požemio vk. 2 Požemio vk. Pažemys (Zarasai)
Reisteniškių vk. 3 Reisteniškių vk. Raistiniškės
Skeldų vk. 3 Skeldų vk. Skeldos
Sniegiškių vk. 2 Sniegiškių vk. Sniegiškės (Degučiai)
Sodinės vk. 3,5 Sodinės vk. Sodynė
Subatiškių vk. 1,5 Subatiškių vk. Subatiškės
Suntuokių vk. 2 Suntuokių vk. Santakiai
Šiukščių vk. 2 Šiukščių vk. Šiukščiai
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Asavitų km. 3 Asavitų km. Asavytai
Auslų km. 3,5 Auslų km. Auslas (Zarasai)
Babrinėlių km. 3 Babrinėlio km. Babrinėlis (Zarasai)
Babrinės km. 2 Babrinės km. Babrinė
Baravykų km. 2 Baravykų km. Baravykai (Zarasai)
Blyniškių km. 4 Blyniškių km. Blyniškės
Chalopovkos km. 4 Chalopovkos km. Cholopovka
Eglytės km. 6 Eglytės km. Eglytė
Gilių Pelkių km. 4 Gilių Pelkių km. Giliosios Pelkės
Girsių km. 0 Girsių km. Girsiai
Gudelių km. 6 Gudelių km. Gudeliai (Zarasai)
Gugiškių km. 7 Gugiškių km. Gugiškės
Juškėnų km. 6,5 Juškėnų km. Juškėnai (Zarasai)
Kamariškių km. 3 Kamariškių km. Kamariškės
Karvelinės km. 2,5 Karvelinės km. Kervelinė
Karveliškių km. 4 Karveliškių km. Karveliškės (Zarasai)
Lakių km. 2 Lakių km. Lokiai (Zarasai)
Lavoniškių vk. 11 Lavoniškių vk. Lavoniškės
Mazurkų km. 7 Mazurkų km. Mozūrėliai
Mazūrų km. 5 Mozūrai (Zarasai)
Mikulių km. 3,5 Mikulių km. Mukuliai
Minaikiškių km. 2 Minaikiškių km. Mineikiškės
Mukulių km. [a] Mukuliai
Nadūnų km. 3 Nadūnų km. Nadūnai
Naprelių km. 10 Naprelių km. Napreliai
Naprių km. 9 Naprių km. Napriai
Narų vk. 7 Narų vk. Narai (Zarasai)
Ostravos km. 3 Ostravos km. Astrava
Pagirsių vk. 0,5 Pagirsių vk. Pagirė (Zarasai)
Paliesių km. 4 Paliesių km. Paliesis (Zarasai)
Palšynės vk. 4,5 Palšynės vk. Palšinė
Parožės km. 3 Parožės km. Paruožė
Petkūnų km. 8 Petkūnų km. Petkūnai (Zarasai)
Rapkaučiznos km. 5 Rapkaučiznos km. Rapkaučizna
Ribokiškių km. 7 Ribokiškių km. Ribokiškės
Šaulių km. 4 Šaulių km. Šauliai (Zarasai)
Ščiūrų km. 3,5 Ščiūrų km. Ščiūriai
Šukiškių I km. 0,5 Šukiškių km. Šukiškės I
Šukiškių II km. 0,5 Šukiškių II km. Šukiškės (Zarasai)
Šukiškių III km. 0,5 Šukiškių III km. Šukiškės III
Šunelės km. 1 Šunelės km. Šunelė
Vaikučių km. 3,5 Vaikučių km. Vaikučiai (Zarasai)
Varnakių km. 4 Varnakių km. Varnakiai
Viliušiškių km. 5 Viliušiškių km. Viliušiškės
Zablatiškių km. 4 Zablatiškių km. Zablatiškės (Zarasai)
Zaliesių km. 5 Zaliesių km. Zaliesis
Žandariškių km. 6 Žandariškių km. Žandariškės
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Adamavokos vk. 6 Adamavokos vk. Adomauka
Antaniškių km. 2 Antaniškių km. Antaniškės (Imbradas)
Aškinkos km. 15 Aškinkos km. Aškinka
Avilių km. 6,5 Avilių km. Aviliai I
Ąžuolų vk. 3 Ąžuolų vk. Ąžuolai (Zarasai)
Ažuraisčių km. 2 Ažuraisčių km. Ažuraisčiai (Imbradas)
Bakaleriškių km. 1,5 Bakaleriškių km. Bakaleriškiai
Baltamiškio vk. 4 Baltamiškio vk. Baltamiškis (Zarasai)
Blyniškių vk. 4 Blyniškių vk. Blyniškės (Imbradas)
Braidoniškių vk. 2,5 Braidokiškių vk. Breidakiškės
Briedlaukio km. 1 Briedlaukio km. Briedlaukis
Deferencijos vk. 2 Deferencijos vk. Deferencija (Zarasai)
Gojaus km. 2 Gojaus km. Gojus (Zarasai)
Golubiškių km. 2,5 Golubiškių km. Golubiškės
Guberancų km. 4 Guberancų km. Gubariai
Ilgių vk. 3 Ilgių vk. Ilgiai (Zarasai)
Imbrado km. 0 Imbrado km. Imbradas
Jaciškių km. 5 Jaciškių km. Jaciškės
Kimsynės km. 5,5 Kimsynės km. Kemsynė (Zarasai)
Kuklių km. 5 Kuklių km. Kukliai (Zarasai)
Kumšos vk. 3 Kumšos vk. Kamša (Zarasai)
Lazdynų vk. 2 Lazdynų vk. Lazdynai (Zarasai)
Mazuliaučiznos vk. 3 Mazuliaučiznos vk. Maželiaučizna
Midolkų vk. 4,5 Nidolkų vk. Midolkai
Midolkų I vk. 2 Midolkų I vk. Midolkai (viensėdis)
Midolkų II vk. 3,5 Midolkų II vk. Midolkai II
Midolkų III vk. 7 Midolkų III vk. Midolkai III
Novinkų vk. 1,5 Novinkų vk. Novinkai
Pailgių vk. 2 Pailgių vk. Pailgiai (Zarasai)
Pakaušės vk. 5 Pakaušės vk. Pakaušė
Raudankų km. 6,5 Raudankų km. Raudankos (Imbradas)
Ropiškių km. 1 Ropiškių km. Ropiškės
Rutuliškių km. 2,5 Rutuliškių km. Rutuliškės
Skreptiškių km. 1 Streptiškių km. Strepčiškės
Smėlių km. 2 Smėlių km. Smėliai (Zarasai)
Užgojaus vk. 2 Užgojaus vk. Užgojis (Zarasai)
Zagurnų km. 1 Zagurnų km. Zagurnai
Zaliesnų vk. 5 Zaliesnų vk. Zaliesnas
Zmitriškių km. 2,5 Zmitriškių km. Zmitriškės
Žagorių vk. 1 Žagorių vk. Žagariai (Zarasai)
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Apirėčių km. 4 Apirėčių km. Apiritys (Zarasai)
Apkartų I km. 9 Apkartų I km. Apkartai I
Apkartų II km. 3 Apkartų II km. Apkartai II
Bachmatų km. 3,5 Bachmatų km. Bachmatai
Bagdaniškio km. 4,5 Bagdaniškių km. Bagdoniškės (Zarasai)
Belkaučiznų km. 5 Belkaučiznų km. Bielkaučizna
Berčiūnų km. 3 Berčiūnų km. Berčiūnai (Zarasai)
Černobrodo km. 3,5 Černobrodo km. Juodbrastis (kaimas)
Degesiškių I km. 1 Degesiškių I km. Degesiškės
Degesiškių II km. 1 Degesiškių II km. Degesiškės II
Dukiškių I km. 4 Dukiškių I km. Dukiškės
Dukiškių II km. 4 Dukiškių II km. Dukiškės II
Gaideliškių km. 5,5 Gaideliškių km. Gaideliškės (Zarasai)
Gražutės vk. 11 Gražutės vk. Gražutė
Grebeniškių km. 5,5 Grebėniškių km. Grebeniškės
Gulbinės I km. 6 Gulbinės I km. Gulbinė (Zarasai)
Gulbinės II km. 6 Gulbinės II km. Gulbinė II
Juozapavos km. 2 Juozapavos km. Juozapava (Zarasai)
Kaiziariškių km. 4 Kaiziariškių km. Kaziūriškės
Kapūstinės km. [b] 0 Kapūstynės km. Kopūstinė
Klimantiškių km. 2 Klimantiškių km. Klimantiškės
Lapiškių km. 2 Lapiškių km. Lapiškės
Lengvaniškių km. 3 Lengvaniškių km. Lengveniškės (Zarasai)
Maldutiškių I km. 7 Maldutiškių I km. Meldutiškiai
Maldutiškių II vk. 7 Maldutiškių II vk. Meldutiškiai II
Pagraužės km. 3 Pagraužės km. Pagraužė (Zarasai)
Pagulbinės vk. 5,5 Pagulbinės vk. Pagulbinė
Pajuodalunkių km. 4 Pajuodalankių km. Pajuodalankės
Pameldinės km. 8,5 Pameldinės km. Pameldynė
Panarų km. 5,5 Panarų km. Panorai
Pavaisinės km. 2 Pavaisinės km. Pavaisinė
Petruniškių vk. 3 Petruniškių vk. Petrūniškis (viensėdis)
Piliakalnio km. 9 Piliakalnio km. Piliakalnis (Zarasai)
Podsadaukos km. 3 Podsadauskos km. Pasadauka
Rakšiškių km. 5 Rakšiškių km. Rakšiškės
Riešutinių km. 10 Riešutinių km. Riešutinė II
Rusteikių km. 2 Rusteikių km. Rūsteikiai
Sakalaukos km. 1,5 Sakalaukos km. Sakalauka
Samavų km. 3 Samavų km. Samavai
Sasnaukos km. 10 Sasnaukos km. Sasnauka
Sloniškių km. 5 Sloniškių km. Sloniškės (Zarasai)
Sobencų km. 1 Sobencų km. Sabencai
Šarkiškių km. 5 Šarkiškių km. Šarkiškės (Zarasai)
Šiaulių I km. 3 Šiaulių I km. Šauliai I
Šiaulių II km. 3 Šiaulių II km. Šauliai II
Šiaulių III km. 2,5 Šiaulių III km. Šauliai III
Šiaulių IV km. 2 Šiaulių IV km. Šauliai IV
Šiaulių V km. 2 Šiaulių V km. Šauliai V
Šilaikiškių km. 2 Šilaikiškių km. Šileikiškės
Tiuliškių km. 3 Tiuliškių km. Ciuliškės
Tumiškių km. 3 Tumiškių km. Tumiškė
Verteniškių km. 7 Verteniškių km. Verteniškės
Zakaniškių km. 8 Zakaniškių km. Zakoniškis
Žardališkių km. 9 Žardališkių km. Žardeliškiai (Zarasai)
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Adamaukos vk. 2 Adamaukos vk. Adomava (Zarasai)
Aleinikų km. 3 Aleinikų km. Aleininkai (Zarasai)
Atrošų km. 2 Atruošų km. Atruošai
Ausiejevkos vk. 2,5 Ausiejevkos vk. Ausiejauka
Bakašiškių vk. 4,5 Bakasiškių vk. Bakasiškis
Biržiniškių vk. 1,5 Biržiniškių vk. Biržėniškės
Bliokmantų vk. 7 Bliokmantų vk. Bliokmantas
Čepelaukos vk. 2,5 Čepelaukos vk. Čepelauka
Čepuliškių vk. 2 Čepuliškių vk. Čepuliškiai
Dubaukos vk. 3 Dubaukos vk. Dubauka
Fedinos vk. 3,5 Fedinos vk. Fedina
Feklistaukos vk. 1,5 Feklistaukos vk. Feklistauka
Freidiškių vk. 3,5 Freidiškių vk. Preidiškės
Galilaukių vk. 3,5 Galilaukių km. Galilaukis
Garnapolio vk. 4 Gornapolio vk. Gurnapolis
Garochovkos km. 3,5 Garochovkos km. Garadauka
Giliuškių vk. 3,5 Giliuškių vk. Giliuškės
Grumbinų km. 3 Grumbinų km. Grumbinai II
Ivanaukos vk. 2 Ivanaukos vk. Ivanauka (Zarasai)
Jancavos vk. 5,5 Jancavos vk. Jancava
Janinos vk. 3,5 Janinos vk. Janina (Zarasai)
Juljanavos km. 0 Juljanavos km. Julijanava (Zarasai)
Juozapavos vk. 3 Juozapavos vk. Juozapava (Imbradas)
Kamariškių vk. 4,5 Kamariškių vk. Kamuntiškės
Karčiomkos vk. 1 Karčiomkos vk. Karčiomka
Kartašovkos vk. 2 Kartašovkos vk. Kartašovka
Kiečių km. 5 Kiečių km. Kiečiai (Zarasai)
Kirilaukos vk. 1,5 Kirilaukos vk. Kirilauka
Kiviškių km. 1,5 Kiviškių km. Kiviškės
Kristapiškių vk. 2 Kristapiškių vk. Kristapiškės
Kukuliškių vk. 3 Kukuliškių vk. Kukuliškiai (Zarasai)
Kumpiniškių vk. 2,5 Kumpiniškių vk. Kumpiniškės
Kurionkų km. 1 Kurionkų km. Kurionkai
Laužadžių vk. 2,5 Laužadžių vk. Laužadžiai (Zarasai)
Martiniškių vk. 3 Martiniškių vk. Martyniškės (Imbradas)
Matiškių vk. 3,5 Matiškių vk. Matiškės
Miliuncų vk. 4 Miliuncų vk. Miliūnai I
Milžinų km. 5 Milžinų km. Milžinai (Zarasai)
Nedožinkų vk. 3 Nedožinkų vk. Nedožinka
Neišeriškių vk. 2,5 Neišeriškių vk. Neišeriškės
Nikitaukos vk. 1,5 Nikitaukos vk. Nikitauka
Paulaukos vk. 1,5 Paulaukos vk. Paulauka
Prekeliškių vk. 1,5 Prekeliškių vk. Prekeliškės
Ragaukos vk. 2 Ragaukos vk. Ragauka
Sabalių vk. 3,5 Sabalių vk. Sabaliai (Zarasai)
Slabodkos vk. 0,5 Slabodkos vk. Slabadka (Zarasai)
Stelmužės km. 6 Stelmužės km. Stelmužė
Stumbrinės vk. 3,5 Stumbrinės vk. Stumbrinė (Zarasai)
Svyliškių vk. 3 Svyliškių vk. Sviliškiai (Imbradas)
Šalnos vk. 3 Šalnos vk. Šalna (Zarasai)
Šeštokiškių km. 1,5 Šeštokiškių vk. Šeštokiškės (Zarasai)
Turaikiškių vk. 3 Turaikiškių vk. Tureikiškės
Vaižgantų vk. 4,5 Vaižgantų vk. Vaižgantai (Zarasai)
Viekšaukos vk. 2,5 Viekšaukos vk. Viekšauka
Vitriniškės km. Vietriniškės
Zablatiškių vk. 2 Zablatiškių vk. Zablatiškės (Karčiomka)
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Altarijos km. 4 Altarijos km. Altarija (Zarasai)
Andrėjūnų km. 1 Andrėjūnų km. Andriejūnai
Antaniškių vk. 2,5 Antaniškių vk. Antaniškės (Zarasai)
Avilaičių vk. 2 Avilaičių vk. Avilaičiai
Avilių km. 3 Avilių km. Aviliai (Zarasai)
Azožariškių km. 12 Azožariškių km. Ažuožeriškiai
Ažumedinės km. 9 Ažumedinės km. Ažumedinė
Bartašiškių vk. 5 Bartašiškių vk. Bartašiškės
Bocianiškių vk. 3 Bocianiškių vk. Bacioniškis
Brastelkos vk. 3 Brastelkos vk. Brastelka
Brastos vk. 2,5 Brasto vk. Brasta (Zarasai)
Dimitriškių km. 9 Dimitriškių km. Dimitriškės
Ditkūnų km. 2,5 Ditkūnų km. Ditkūnai
Gruštų km. 2,5 Gruštų km. Gružtai
Gulbinkos vk. 1,5 Gulbinkos km. Gulbinka
Jaunaikių km. 5 Jaunaikių km. Jauneikiai (Zarasai)
Joniškių vk. 4 Joniškių vk. Joniškis (Zarasai)
Juodalaukių km. 2 Juodalaukių km. Juodalaukiai
Juodiškių vk. 2 Juodiškių vk. Juodiškės (Zarasai)
Kamionkos vk. 3,5 Kamionkos vk. Kamionka (Zarasai)
Kovališkių km. 1,5 Kovališkių km. Kavoliškės (Zarasai)
Laukėsos km. 11 Laukėsos km. Laukesa
Liaudiškių km. 10 Liaudiškių km. Liaudiškiai (Zarasai)
Liepalaukių km. 2 Liepalaukių km. Liepalaukė
Magutiškių km. 3 Magutiškių km. Magutiškės
Maršoniškių km. 5 Maršoniškių km. Maršoniškės
Medinkos vk. 2 Medinkos vk. Medinka (Zarasai)
Meidakiškių vk. 5 Meidakiškių vk. Medeikiškis
Moviliškių vk. 2 Moviliškių vk. Moveliškės
Naršuniškių km. 1,5 Naršūniškių km. Narsūniškės
Naujadvario km. 2 Naujadvario km. Naujadvaris (Zarasai)
Novikėlių km. 1,5 Novikėlių km. Navikėliai
Novikų km. 2 Novikų km. Navikai (Zarasai)
Paguliankos vk. 5 Paguliankos vk. Pagulianka (Zarasai)
Palazdynės vk. 5 Palazdynės vk. Palazdinė
Peikio vk. 2,5 Peikio vk. Peikis (Zarasai)
Purveliškių km. 7 Purveliškių km. Purveliškės
Raudondvario km. 10 Raudondvario km. Raudondvaris (Zarasai)
Romancų km. 1,5 Romancų km. Romancai
Serguniškių vk. 10 Serguniškių vk. Sargūniškės
Sniegiškių km. 0,5 Sniegiškių km. Sniegiškės (Zarasai)
Svisčiapolio vk. 5,5 Svisčiapolio vk. Šviščiapolis
Šaparnės km. 2 Šaparnės km. Šaparnė (Zarasai)
Ščiurių km. 4 Ščiurių km. Ščiūriai II
Šiliniškių km. 3 Šiliniškių km. Šiliniškės (Zarasai)
Šlininkos km. 2 Šlininkos km. Šlyninka
Štadvylių km. 1 Štadvylių km. Štadviliai
Tabaro km. 12 Tabaro km. Tabaras
Tirilių vk. 0 Tirilių vk. Tiryliai
Tumuliškių vk. 5 Tumuliškių vk. Tamuliškis
Ustronių km. 10 Ustronių km. Ustroniai
Vasiliškių vk. 4 Vasiliškių vk. Vosyliškis
Zablatiškių km. 6 Zablatiškių km. Zablatiškės (Karčiomka)
Zadvariškių vk. 6 Zadvariškių vk. Zadvariškės
Zatišių vk. 3 Zatišių vk. Zatišius (Zarasai)
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Arkliadunčių vk. 2 Arkliadunčių km. Arkliadančiai
Bekalniškių vk. 2,5 Bekalniškių vk. Bekelniškė
Bezaniškių vk. 8,5 Bezaniškių vk. Bizaniškės
Boruvkos vk. 6 Boruvkos vk. Borovka (Zarasai)
Daržinių vk. 8,5 Daržinių vk. Daržėnai
Dumblių vk. 5 Dumblių vk. Dumbliai (Zarasai)
Geranimovos vk. 8 Geranimovos vk. Geranimova
Iliškių km. 8 Iliškių km. Ilgiškė
Jadlinavos vk. 4,5 Jadlinavos vk. Jadlinava
Jakutiškių vk. 5,5 Jakutiškių vk. Jakutiškės
Karmalitų km. 5 Karmalitų km. Karmelitai (Zarasai)
Karoliniškių vk. 3,5 Karoliniškių vk. Karoliniškė
Koncentroskos vk. 6 Koncentroskos vk. Koncentroskė
Liaudėnų km. 0 Liaudėnų vk. Liaudėnai
Magunkos vk. 5 Magunkos vk. Magunka
Mandeliškių vk. 7,5 Mandeliškių vk. Mendeliškė
Mikoliškių vk. 2 Mikoliškių vk. Mykoliškė
Naujalaukių vk. 5 Naujalaukių vk. Naujalaukis (Zarasai)
Novinos vk. 8 Novinos vk. Novina (Zarasai)
Padliaudankos vk. 3,5 Padliaudankos vk. Paliaudėnai
Pašilės vk. 5 Pašilės vk. Pašilė (Turmantas)
Platariškių vk. 8,5 Platariškių vk. Platariškės
Romaitiškių km. 0,4 Romaitiškių km. Ramaitiškė
Sadulinos vk. 5 Sadulinos vk. Sadulina
Stačiūnų km. 7 Stačiūnų km. Stačiūnai (Zarasai)
Sterlianų vk. 8 Sterlionių vk. Sterlionys
Sterlioniškių km. 7 Sterlioniškių km. Sterlioniškė
Šilų vk. 3 Šilų vk. Šilai (Zarasai)
Užupio vk. 1,3 Užupio vk. Užupiai (Zarasai)
Užvertinės vk. 7 Užvertinės vk. Užvertinė
Vaitkuškių km. 2 Vaitkuškių km. Vaitkuškė (Visaginas)
Veikšų vk. 4,5 Veikšų vk. Veikšiai (Zarasai)
Vencetinavos vk. 3 Vencetinavos vk. Vicentinava
Vyšniavos km. 1,5 Vyšniavos km. Vyšniava
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Antužiškių km. 3 Antužiškių km. Antužiškės
Ažubalių km. 4 Ažubalių km. Ažubaliai (Zarasai)
Ažvertniškių km. 1 Ažvertniškių km. Ažvertiniškės
Bikūnų km. 3 Bikūnų km. Bikūnai (Zarasai)
Chamuntiškių km. 8 Chamuntiškių km. Kamuntiškės
Čičirių km. 4,5 Čičirių km. Čičiriai (Suviekas)
Dagilių km. 1,5 Dagilių km. Dagiliai (Zarasai)
Deksnės vk. 3 Deksnės vk. Degsnė (Zarasai)
Didėjos km. 2,5 Didėjos km. Didėja (Suviekas)
Duogių km. 1 Duogių km. Duogiai (Zarasai)
Grybinės km. 5 Grybinės km. Grybinė (Zarasai)
Gričiūnų km. 5 Gričiūnų km. Gričiūnai
Isakiškio vk. 1,5 Isakiškio vk. Isokiškės
Kadariškių km. 3,5 Kadariškių km. Kadariškiai
Kamariškių km. 6 Kamariškių km. Kamariškiai (Zarasai)
Kaniecpolio km. 6,5 Kaniecpolio km. Konecpolis
Lonkos km. 4 Lonkos km. Lanka (Zarasai)
Makaučiznos vk. 7,4 Makaučiznos vk. Makaučizna
Mazuriškių vk. 5,5 Mazuriškių vk. Mozūriškės (Zarasai)
Medoliškio vk. 1,5 Medoliškio vk. Medoliškės
Meiriškių vk. 5,5 Meiriškių vk. Meiriškės (Zarasai)
Mironiškio vk. 1,7 Mironiškio vk. Mironiškis
Miškiniškių vk. 6,5 Miškiniškių vk. Miškiniškės
Miškinių vk. 4 Miškinių vk. Miškiniai (Zarasai)
Padagilių vk. 7 Padagilių vk. Padegėliai
Pagriovinės vk. 1,5 Pagriovinės vk. Pagriovinė
Pakapinės vk. 15 Pakapinės vk. Pakapinė (Zarasai)
Patiltinių km. 2,5 Patiltinių km. Patiltiniai
Paupinės km. 2 Paupinės km. Paupinė
Pavidinės km. 0 Pavidinės km. Pavydinė
Piliakalnio km. 1,5 Piliakalnio km. Piliakalnis (Suviekas)
Purviškio km. 1 Purviškio km. Purviškis (Zarasai)
Ragenavos km. 4 Ragenavos km. Raginė
Ramuno km. 5 Ramumo km. Ramuma
Raščinkos km. 5 Raščinkos km. Raščinka
Raudinės km. 3 Raudinės km. Raudinė
Razancavos km. 3,5 Razancavos km. Ražancava
Rudėnų km. 4 Rudėnų km. Rudėnai (Zarasai)
Rudgalvių vk. 1,5 Rudgalvių vk. Rudagalviai
Salynių km. 2 Salynių km. Saliniai (Suviekas)
Sodžių km. 2 Sodžių km. Sodžiai
Sviriškių km. 7 Sviriškių km. Sviriškės
Tertelių km. 3 Tertelių km. Terteliai
Vladislavos km. 6,5 Vladislavos km. Vladislava (Zarasai)
Zelionkos km. 5 Zelionkos km. Zelionka (Suviekas)
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Afanasiškio vk. 3 Afanasiškio vk. Afanasiškis
Ajočių km. 2 Ajočių km. Ajočiai
Baraukos km. 6 Baraukos km. Barauka (Suviekas)
Bebrinkos km. 3 Bebrinkos km. Bebrinka
Beržiniškio vk. 4 Beržiniškio km. Biržiniškis
Bugų km. 5 Bugų km. Bugai
Bugų-Šilelio km. 5 Bugų-Šilelio km. Bugų Šilelis
Gegužiškio km. 5 Gegužiškio km. Gegužiškis (Zarasai)
Joniškio km. 4 Joniškio km. Joniškis (Antazavė)
Juodenių km. 1,5 Juodenių km. Juodeniai
Juozapavos vk. 1 Juozapavos vk. Juozapava (Suviekas)
Kamariškio vk. 1 Kamariškio vk. Kamariškiai (Zarasai)
Kazimieriškio vk. 3,5 Kazimieriškio vk. Kazimieriškis
Krevinių vk. 6 Krevinių km. Krioviniai (Antazavė)
Kriaunėnų km. 3 Kriaunėnų km. Kriaunėnai
Kukoriškio km. 4,5 Kukoriškio km. Kukariškis
Kumpolių km. 5 Kumpolių km. Kumpuoliai
Ledų vk. 2,5 Ledų vk. Ledai (Zarasai)
Lipnikų km. 3 Lipnikų km. Lipnikai
Maniuliškių km. 7 Maniuliškių km. Maniuliškės
Margavonės vk. 1,5 Margavonės vk. Margavonės (viensėdis)
Margavonių km. 3,5 Margavonių km. Margavonės (Suviekas)
Matuliškių km. 3,5 Matuliškių km. Matuliškis
Olchovkos km. 5 Olchovkos km. Alkauka
Pakamariškio vk. 1 Pakamariškio vk. Pakamariškis
Paliūnių vk. 6,5 Paliūnių vk. Paliūniai
Pamilgedžių km. 6,5 Pamilgedžių km. Pamilgedžiai (Antazavė)
Papiškių km. 2 Papiškių km. Papiškis
Parubežės km. 8 Parubežės km. Parubežė
Raistinių km. 1,5 Raistinių km. Raistiniai (Zarasai)
Rasimų km. 5 Rasimų km. Rasimai
Rudakasių km. 1 Rudakasių km. Rudakasos
Samanių km. 0 Samanių km. Samaniai
Savėnų km. 2 Savėnų km. Suvėnai
Skaistinės km. 5 Skaistinės km. Skaistinė (Zarasai)
Stauniškės vk. 2,5 Stauniškės vk. Stauniškė
Tributiškio vk. 5 Tributiškio vk. Tributiškis
Ulitėlės km. 4 Ulitėlės km. Ulytėlė (Zarasai)
Vienasėdžių km. 5 Vienasėdžių km. Vienasėdžiai
Zabločių km. 2 Zabločių km. Zabločiai
Zaliesio vk. 1,5 Zaliesio vk. Zaliesis (Samaniai)
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Alksniškių km. 1,5 Alksniškių km. Alksniškės (Zarasai)
Antaniškių km. 3 Antaniškių km. Antaniškis (Zarasai)
Avižinos km. 2 Avižinos km. Avižinė (Zarasai)
Beliuniškėlių vk. 5,5 Beliuniškėlių vk. Bieliūniškėliai
Beliuniškių km. 6 Beliuniškių km. Bieliūniškės
Brusovankos km. 1,5 Brusovankos km. Brusavanka
Bukiškių I km. 2,5 Bukiškių I km. Bukiškės (Zarasai)
Bukiškių II km. 2 Bukiškių II km. Bukiškės II (Zarasai)
Cicėliškių km. 4,5 Cicėliškių km. Ciciliškės (Turmantas)
Dirvoniškių km. 0,5 Dirvoniškių km. Dirvoniškės (Zarasai)
Gailiuliškių km. 3,5 Gailiuliškių km. Gailiutiškė
Ginalių km. 0,5 Ginalių km. Ginaliai
Ilgapievės km. 9 Ilgapievės km. Ilgapievis
Jurenavos km. 3 Jurgenavos km. Jurgenava
Kalniškių km. 1 Kalniškių km. Kalniškė (Smalvos)
Kirkliškių km. 3 Kirkliškių km. Kirkliškiai
Kozeriškių km. 7 Kozeriškių km. Kazeriškės
Kulikaviškių km. 2 Kulikaviškių km. Kulikaviškės
Lugelių km. 6 Lugelių km. Lūgeliai
Lupenkos km. 5 Lupenkos km. Lupenka
Marjoniškių km. 2 Marjoniškių km. Marijoniškė
Marugos km. 5 Marugos km. Maruga
Medinkos km. 5 Medinkos km. Medinka
Mikalavos km. 4 Mikalavos km. Mikalavas (Zarasai)
Mugliškių I km. 4 Mugliškių I km. Mugliškiai
Mugliškių II km. 5 Mugliškių II km. Mugliškiai II
Narkiškių km. 8 Narkiškių km. Narkiškės
Pakalniškių I km. 5 Pakalniškių I km. Pakalniškiai (Turmantas)
Pakalniškių II km. 4,5 Pakalniškių II km. Pakalniškiai II (Zarasai)
Pakalniškių III km. 4 Pakalniškių III km. Pakalniškiai III (Zarasai)
Pašvintos vk. 4 Pašvintos vk. Pašventė (Zarasai)
Patiltės km. 1 Patiltės km. Patiltė (Zarasai)
Paukšteliškių km. 1,5 Paukšteliškių km. Paukšteliškė
Paužėliškių km. 4,5 Paužėliškių km. Pauželiškiai
Purviniškių I km. 1,5 Purviniškių I km. Purviniškė (Zarasai)
Purviniškių II km. 2 Purviniškių II km. Purviniškė II
Raminavos km. 5,5 Raminavos km. Raminava
Ruteniškių km. 1 Ruteniškių km. Rutiniškis
Rutuliškių km. 1,5 Rutuliškių km. Rotuliškės
Salos vk. 1,5 Salos vk. Sala (Turmantas)
Samsonavos km. 5 Samsonavos km. Samsanavas
Sauliakalnės km. 2,5 Sauliakalnės km. Sauliakalnis (Smalvos)
Slaniškių km. 1,5 Slaniškių km. Sloniškės (Turmantas)
Smalvų km. 0 Smalvų km. Smalvos
Suntupių km. 1 Suntupių km. Santupiai
Šamatiškių vk. 9 Šamatiškių vk. Šamatiškės
Šaplaučiznos km. 1,5 Šaplauščiznos km. Saplaučizna
Trikalnės vk. 2 Trikalnės vk. Trikalnis
Urviškių km. 2 Urviškių km. Urviškė
Valakniškių km. 2,5 Valakniškių km. Valakniškė
Vitkūnų km. 2 Vitkūnų km. Vitkūnai (Zarasai)
Zvaniškių II km. 5 Zvaniškių II km. Zvaniškės
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Andriūniškio vk. 1,5 Andriūniškio vk. Andrioniškis (Zarasai)
Anupriškio vk. 1,5 Anupriškio vk. Anupriškis
Ariechankos vk. 1 Ariechankos vk. Ariekauka
Balčiūniškio vk. 3,5 Balčiūniškio vk. Balčiūniškės (Zarasai)
Baleslavo vk. 2 Baleslavo vk. Boleslovava
Batarėjos vk. 6 Batarėjos vk. Batareja (Zarasai)
Cibulinės km. 1 Cibulinės km. Cibulinė
Gaidiškių (Maironio) vk. 4 Gaidiškių (Maironio) vk. Maironiai (Zarasai)
Galabiškio vk. 4 Galabiškio vk. Golubiškis (Suviekas)
Garbunuoliškio vk. 4 Garbunuoliškio vk. Garbūnėliškis
Gudų vk. 7 Gudų vk. Gudai (Suviekas)
Guogiškio vk. 2,5 Guogiškio vk. Guogiškis
Kalninkų km. 6 Kalninkų km. Kalnininkai
Katkuškių km. 1,5 Katkuškių km. Katkuškės (Zarasai)
Knipiškių km. 5 Knipiškių km. Knipiškės
Konstantinavos km. 3,5 Konstantinavos km. Kastantinava
Krevinių km. 4 Krevinių km. Krioviniai
Križaukos km. 6 Križaukos km. Kryžauka
Makaraukos vk. 6,5 Makaraukos vk. Makarauka
Meiriškėlių km. 3 Meiriškėlių km. Meiriškėlės
Melnitėlės vk. 4 Melnitėlės vk. Melnytėlė (Zarasai)
Milgedžių km. 5 Milgedžių km. Milgedžiai
Miškiniškio km. 7 Miškiniškio km. Miškiniškės (Samaniai)
Natališkio vk. 2,5 Natališkio vk. Natališkis
Navinkų vk. 2 Navinkų vk. Novinkos
Paliūnių km. 5,5 Paliūnių km. Paliūniai (Suviekas)
Pamilgedžių vk. 6 Pamilgedžių vk. Pamilgedžiai (Suviekas)
Petkuškio km. 6 Petkuškio km. Petkuškės
Rudinės km. 2 Rudinės km. Rudinės
Salaviškio vk. 3 Salaviškio vk. Salaviškis
Stonupio vk. 2,5 Stonupio vk. Stonupis
Subatiškio km. 7,5 Subatiškio km. Subatiškis
Suvieko I km. 0 Suvieko I km. Suviekas I
Suvieko II km. 0,5 Suvieko II km. Suviekas II
Ščiurelių vk. 4 Ščiurelių vk. Ščiūreliai
Ščiurio km. 1,5 Ščiūrio km. Ščiurys (Zarasai)
Šeduikiškio vk. 3,5 Šeduikiškio vk. Šeduikiškės
Turtuzų vk. 4 Turtuzų vk. Turtai (Zarasai)
Upiškių km. 2,5 Upiškių km. Upiškės
Vaidminių km. 3 Vaidminių km. Vaidminiai (Zarasai)
Varaščinos vk. 4,5 Varaščinos vk. Varaščina (Zarasai)
Vasliaukos vk. 6 Vasiliaukos vk. Vosyliškis (Suviekas)
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Bagiškių vk. 6,5 Bagiškių vk. Bogiškė
Baltiškių vk. 4 Baltiškių vk. Baltiškė
Bartališkių km. 2 Bartališkių km. Barteliškė
Budynių km. 7 Budynių km. Būdiniai
Burnių km. 2 Burnių km. Burniai (Zarasai)
Dvorinių vk. 2 Dvorinių vk. Dvariūnai
Gajavkos vk. 4 Gajavkos vk. Gajuvka (Kimbartiškė)
Jadvygovos vk. 2 Jadvygovos vk. Jadvygava (Zarasai)
Janavkos km. 4 Janavkos km. Janavka (Turmantas)
Juchniškių km. 2,5 Juchniškių km. Jukniškė (Zarasai)
Juodynių km. 4 Jodynių km. Juodiniai (Zarasai)
Kalniškių km. 2,5 Kalniškių km. Kalniškė I
Kalviškių km. 3 Kalviškių km. Kalviškė (Zarasai)
Kaptiškių km. 3 Kaptiškių km. Koptiškė
Kazimirovos km. 4,5 Kazimierovos km. Kazimieravas (Zarasai)
Klabudkos km. 6 Klabudkos km. Klabutka
Kliševiškių km. 4,5 Kliševiškių km. Klišėniškė
Linkeliškių km. 2,5 Linkeliškių km. Lenkeliškė
Majakų vk. 6 Majakų vk. Majakai
Mečpolės vk. 5 Mečpolės vk. Mečpolis
Mištovcų vk. 3 Mištovcų vk. Mištautai (Zarasai)
Muroniškių km. 5 Muroniškių km. Muroniškė
Naimių vk. 5 Naimių vk. Naimiai (viensėdis)
Navikų km. 1,5 Novikų km. Navikai (Tilžė)
Nurviancų km. 3 Nurviancų km. Nirvėnai
Pasekų km. 2 Pasekų km. Pasiekai (Turmantas)
Podbžežės km. 3 Podbžežės km. Paberžė (Turmantas)
Podrukšės km. 1 Podrukšės km. Padrūkšė
Rageliškių km. 3 Rageliškių km. Rageliškė
Raipolės vk. 0,5 Raipolės vk. Raipolė (Zarasai)
Saulėkalnio vk. 7 Saulėkalnio vk. Sauliakalnis
Schedų vk. 5 Schedų vk. Schedai
Skiduliškių km. 4 Skiduliškių km. Skiduliškė
Skirnos km. 2 Skirnos km. Skirna
Stačiūnų vk. 7 Stačiūnų vk. Stačiūnai (Tilžė)
Šakių km. 3 Šakių km. Šakiai (Zarasai)
Tilžės km. 0 Tilžės km. Tilžė (Zarasai)
Trušeliškių km. 3 Trušeliškių km. Trušeliškė
Ulfiškių vk. 6 Ulfiškių vk. Ulbiškė
Veselovos km. 4 Veselovos km. Veselava (Zarasai)
Zavisiškių km. 6 Zavisiškių km. Zavisiškė
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Bagdaniškių km. 0,5 Bagdaniškių km. Bogdoniškė
Bartkiškių I km. 1 Bartkiškių I km. Bartkiškė I
Bartkiškių II km. 4 Bartkiškių II km. Bartkiškė II
Čiželiškių km. 4 Čiželiškių km. Čiželiškė
Dvareliškių km. 4,5 Dvareliškių km. Dvareliškės (Zarasai)
Gasiūniškių km. 3 Gasiūniškių km. Gasiuliškė (Zarasai)
Girvidiškių km. 1,5 Girvidiškių km. Girvydiškė
Gudiškių vk. 2 Gudiškių vk. Gudiškė (Zarasai)
Gurnapolio km. 4,5 Gurnapolio km. Gurnapolis (Turmantas)
Ilgiškių km. 2 Ilgiškių km. Yliškė
Jalovkos km. 1,5 Jalovkos km. Jaluvka
Janovos vk. 2,5 Janovos vk. Jonava (Turmantas)
Kamariškių I km. 4 Kamariškių I km. Kamariškė
Kamariškių II km. 8 Kamariškių II km. Kamariškės II
Kimbartiškių km. 3 Kimbartiškių km. Kimbartiškė
Krasnapolės km. 2 Krasnapolės km. Krasnopolis
Križovkos km. 0,5 Križovkos km. Križovka
Kumpuočių km. 1 Kumpuočių km. Kumpuočiai
Lipniškių km. 3 Lipniškių km. Lipniškė (Zarasai)
Mataikiškių vk. 4 Mataikiškių vk. Mateikiškė (Zarasai)
Matuliškių km. 2,5 Matuliškių km. Matuliškė
Naimių km. 4,5 Nainių km. Nainiai
Novikų km. 2 Novikų km. Navikai (Turmantas)
Paliesės vk. 1,5 Paliesės vk. Paliesė (Turmantas)
Rustiškių km. 1,5 Rustiškių km. Rustiškė
Sabotaniškių km. 0,5 Sabotaniškių km. Sabutoniškė
Turmanto gelež. st. Turmanto GS
Vanageliškių km. 3 Vanageliškių km. Vanagėliškė
Varniškių vk. 2,5 Varniškių vk. Varniškė (Zarasai)
Vaškiškių km. 3 Vaškiškių km. Vaškiškė
Vodrališkių km. 3 Vodrališkių km. Vadreliškė
Žengiškių km. 3,5 Žengiškių km. Žengiškė
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Akmeniškių vk. 3,5 Akmeniškių vk. Akmeniškė (Zarasai)
Antakalnės vk. 3,5 Antakalnės vk. Antakalnė
Antapolio vk. 0,5 Antapolio vk. Antopolis
Beržinės vk. 6,5 Beržinės vk. Beržynė (Zarasai)
Bondos vk. 0,5 Bondos vk. Banda (Zarasai)
Brukninės vk. 6 Brukninės vk. Brukninė
Čepukiškių vk. 1,5 Čepukiškių vk. Čepukiškė
Degutiškių vk. 3 Degutiškių vk. Degutiškės
Dirvoniškių vk. 3 Dirvoniškių vk. Dirvoniškės (viensėdis)
Dirvonų km. 3,5 Dirvonų km. Dirvonai (Zarasai)
Dulkiškio vk. 5 Dulkiškio vk. Dulkiškė (Zarasai)
Dumblinės vk. 7 Dumblinės vk. Dumblynė (Turmantas)
Durpynės vk. 3 Durpynės vk. Durpynė (Zarasai)
Eglynės vk. 8,5 Eglynės vk. Ėglynė
Gajavkos vk. 2 Gajavkos vk. Gajuvka (Zarasai)
Gylinės vk. 3,5 Gylinės vk. Gilynė (Zarasai)
Grigancų km. 3 Grigancų km. Grigonys
Janusiškių vk. 7 Janusiškių vk. Janusiškės
Jurgakalnės vk. 3 Jurgakalnės vk. Jurkakalnis
Kniburiškių vk. 3,5 Kniburiškių vk. Knyburiškiai
Kupreniškių vk. 1,5 Kupreniškių vk. Kupreniškės
Lapeliškių vk. 2,5 Lapeliškių vk. Lapeliškiai
Lentiškių vk. 0,5 Lentiškių vk. Linciškės
Liudvikinės vk. 7,5 Liudvikinės vk. Liudvikinė
Martiniškių vk. 1 Martiniškių vk. Martyniškės (Turmantas)
Mizeroniškių vk. 7,5 Mizeroniškių vk. Mizereniškė
Paežerės vk. 6,5 Paežerės vk. Paežerė (Zarasai)
Pakalnės vk. 6,5 Pakalnės vk. Pakalnė (Zarasai)
Paliutiškių vk. 0,5 Paliutiškių vk. Paliutiškiai
Pasmalvės vk. 8,5 Pasmalvės vk. Pasmalvės
Piliakalnio vk. 1,5 Piliakalnio vk. Piliakalnis (Turmantas)
Pliateriškių vk. 6,5 Pliateriškių vk. Pleteriškė (Zarasai)
Pupinės vk. 4 Pupinės vk. Pupinė (Zarasai)
Ratuniškių vk. 1 Ratuniškių vk. Rataniškės
Saločių vk. 2 Saločių vk. Saločiai (Zarasai)
Smalvelio vk. 3 Smalvelio vk. Smalvelės
Sviliškių vk. 4 Sviliškių vk. Sviliškiai
Šamatiškių vk. 1,5 Šamatiškių vk. Šamatiškės
Varugiškių km. 3 Varugiškių km. Varugiškės
Važališkių vk. 2,5 Važališkių vk. Važeliškiai
Valenkos km. 3 Vilenkos km. Vilenka
Višniaukos vk. 3,5 Višniaukos vk. Vyšniauka
Zatokų vk. 0 Zatokų vk. Zatokai
Žiogiškių vk. 3 Žiogiškių vk. Žiogiškės

Išnašos

redaguoti
  1. 823 psl. tikriausiai dubliuotas Mikulių įrašas
  2. 585 p. nurodytas netikslus pavadinimas (netiksliai atitinka apylinkės pavadinimą)

Šaltiniai

redaguoti
  1. Lietuvos TSR administracinis-teritorinis suskirstymas 1959 m. vasario 1 dienai. – Vilnius, Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1959. // psl. 581