Sąrašas:1954 m. Jiezno rajono apylinkės

Jiezno rajono istoriniai-geografiniai sąrašai
1950 m. adm. reforma
1954 m. adm. reforma
1959 m. apylinkės ir gyvenvietės

1954 m. Jiezno rajone buvo atlikta apylinkių sustambinimo reforma, paliekant 13 apylinkių. Apylinkės reformuotos taip (palikta vietovių autentiška rašyba):[1]

Naujoji apylinkė Buvusios apylinkės Ūkiai
Apylinkė Adm. centras Įtrauktos visiškai Įtrauktos iš dalies (gyvenvietės)
Alešiškių apylinkė Alešiškių gyvenamoji vietovė Alešiškių apylinkė Daugų rajono Kėdonių apylinkė (Keidžioniai) „Draugystės“ kolūkis
Aukštadvario apylinkė Aukštadvario gyvenamoji vietovė Aukštadvario apylinkė, Nikronių apylinkė (išskyrus gyvenamąją vietovę Babrauninkai) Dzeržinskio vardo kolūkis
Būdos apylinkė Būdos gyvenamoji vietovė Būdos apylinkė, Kašonių apylinkė, Sobuvos apylinkė Daukantų apylinkė (Daukantų, Mediniškių, Šilinių, Pelekonių) J. Žemaitės vardo, Ždanovo vardo ir „Mūsų artojo“ kolūkiai
Butrimonių apylinkė Butrimonių gyvenamoji vietovė Butrimonių I apylinkė, Butrimonių II apylinkė, Plasapnykų apylinkė „Pirmūno“ kolūkis
Eičiūnų apylinkė Eičiūnų gyvenamoji vietovė Eičiūnų apylinkė (išskyrus Telesnykų, Remesiškių, Petravinos gyvenamąsias vietoves), Želkūnų apylinkė, Gerulių apylinkė „Galybės“, „Galiūno“ ir „Gerulių žemės“ kolūkiai
Jiezno apylinkė Jiezno gyvenamoji vietovė Kisieliškių apylinkė, Jiezno apylinkė (išskyrus gyvenamąją vietovę Strazdiškiai) Daukantų apylinkė (Nibriai) „Naujos sodybos“ ir „Lenino keliu“ kolūkiai
Kristapiškių apylinkė Kristapiškių gyvenamoji vietovė Kristapiškių apylinkė, Kaliūkščių apylinkė „Jaunosios Gvardijos“ ir „Piliakalnio“ kolūkiai
Nemaniūnų apylinkė Nemaniūnų gyvenamoji vietovė Geležiūnų apylinkė, Nemaniūnų apylinkė (išskyrus Mišiškių I, Mišiškių II, Nečiūnų gyvenamąsias vietoves) „Naujo kelio“ kolūkis
Pieštuvėnų apylinkė Pieštuvėnų gyvenamoji vietovė Pieštuvėnų apylinkė, Alšininkų apylinkė „Šviesiojo kelio“ ir „Aušros“ kolūkiai
Punios apylinkė Punios gyvenamoji vietovė Punios apylinkė Nemaniūnų apylinkė (Mišiškių I, Mišiškių II, Nečiūnų) M. Melnikaitės vardo kolūkis
Stakliškių apylinkė Stakliškių gyvenamoji vietovė Stakliškių I apylinkė, Stakliškių II apylinkė, Pakrovų apylinkė Černiachovskio vardo ir „Pakrovų“ kolūkiai
Užuguosčių apylinkė Užuguosčių gyvenamoji vietovė Užuguosčių apylinkė, Vaitkūnų apylinkė, Intuponių apylinkė J. Janonio vardo, P. Cvirkos vardo ir „Užuguosčių“ kolūkiai
Vėžionių apylinkė Vėžionių gyvenamoji vietovė Vėžionių apylinkė, Liciškėnų apylinkė Jiezno apylinkė (Strazdiškiai) „Santaikos“ ir „Tarybinio kelio“ kolūkiai

Šaltinis redaguoti

  1. LTSR Aukščiausiosios Tarybos žinios. 1954 m. Nr. 10 (190). – Vilnius, 1954-09-10. // Psl. 11–12