Radviliškio rajono savivaldybės taryba 1995–1997 m.

Radviliškio rajono savivaldybės tarybaRadviliškio rajono savivaldybės atstovaujamoji institucija, išrinkta 1995 m. kovo 25 d.

Teisinis pagrindasKeisti

Rinkimai įvyko vadovaujantis 1992 m. spalio 25 d. Konstitucijos nuostatomis, 1994 m. liepos 7 d. naujuoju Vietos savivaldos įstatymu ir nauju 1994 m. liepos 7 d. savivaldybių tarybų rinkimų įstatymu. Be to, 1994 m. liepos 19 d. priimtas Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas.

Lietuvos Respublikos administraciniais vienetais tapo apskritys ir savivaldybės, gyvenamosios vietovės suskirstytos į miesto ir kaimo gyvenamąsias vietoves. Panaikintos savivaldybių pakopos, miesto gyvenamosioms vietovėms priskirti miestai, kaimo gyvenamosioms vietovėms – miesteliai ir kaimai. Savivaldybė sudaroma iš gyvenamųjų vietovių. Jos teritorija gali būti skirstoma į seniūnijų aptarnaujamas teritorijas. Iki 25 sumažintas Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narių skaičius, meras tapo ir atstovaujamosios, ir vykdomosios valdžios galva.

RinkimaiKeisti

Rinkimuose dalyvavusios partijosKeisti

Sąrašo Nr. Partijos pavadinimas Paduota balsų Gauta mandatų
10 Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių), Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos, Lietuvių tautininkų sąjungos koalicija (TSLK, LPKTS ir LTS) 5488 9
4 Lietuvos demokratinė darbo partija (LDDP) 4047 6
13 Lietuvos valstiečių partija (LVP) 2972 5
2 Lietuvos krikščionių demokratų partija (LKDP) 2503 4
15 Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) 962 2
14 Lietuvos liberalų sąjunga (LLS) 801 1

Tarybos nariaiKeisti

Vardas, pavardė Partija Vieta sąraše Pastabos
Antanas Stančikas TSLK, LPKTS ir LTS 1
Kęstutis Volkus TSLK, LPKTS ir LTS 2
Petras Vedeckas TSLK, LPKTS ir LTS 3
Vytautas Simelis TSLK, LPKTS ir LTS 4
Nijolė Vagonienė TSLK, LPKTS ir LTS 5
Jonas Indrišiūnas TSLK, LPKTS ir LTS 6
Nijolė Gedgaudienė TSLK, LPKTS ir LTS 7
Mindaugas Briedis TSLK, LPKTS ir LTS 8 iki 1996 m. gruodžio 9 d.
Violeta Razmaitė TSLK, LPKTS ir LTS 9
Bronius Romualdas Treinys TSLK, LPKTS ir LTS 10 nuo 1996 m. gruodžio 9 d.
Danguolė Kablytė LDDP 1
Jonas Žėkas LDDP 2
Valentinas Paliūnis LDDP 3
Antanas Zibolis LDDP 4
Jonas Bosas LDDP 5 iki 1995 m. gegužės 24 d.
Marija Bakovienė LDDP 6
Zigmas Čelkevičius LDDP 7 nuo 1995 m. gegužės 24 d.
Edmundas Adomavičius LVP 1
Jonas Povilaitis LVP 2
Stanislava Vanda Daniškevičienė LVP 3
Juozapas Glinskis LVP 4
Kęstutis Andrijauskas LVP 5
Jurgis Gelumbauskas LKDP 1
Alvydas Valiukas LKDP 2
Elena Slabokienė LKDP 3
Antanas Čepononis LKDP 4 iki 1995 m. gegužės 24 d.
Rimantas Narbutas LKDP 5 nuo 1995 m. gegužės 24 d.
Aloyzas Juodis LSDP 1
Vidmantas Kutra LSDP 2
Algimantas Ruseckas LLS 1

VeiklaKeisti

Rajono meru išrinktas Vytautas Simelis, jo pavaduotoju Mindaugas Briedis. Savivaldybės administratoriumi paskirtas A. Stavginskas.

NuorodosKeisti