Pranciškus Vaičekonis

(Nukreipta iš puslapio Pranas Vaičekonis)

Pranas Vaičekonis (g. 1928 m. sausio 1 d. Tetirvinai, Skrebotiškis2006 m. spalio 14 d. Vilniuje) – kanonistas, teologijos profesorius, Vilniaus arkivyskupijos tribunolo teisėjas; vienintelis kunigas, tapęs Lietuvos mokslų akademijos nariu (po Nepriklausomybės atkūrimo).

Biografija redaguoti

1952 m. rugsėjo 21 d. vyskupas Kazimieras Paltarokas įšventino kunigu.

Buvo Varėnos parapijos administratorius, 19561959 m. – Vilniaus Švč. Jėzaus Širdies parapijos vikaras, Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos vikaru (19591962), Vilniaus Švč. Jėzaus Širdies parapijos (Dievo Apvaizdos bažnyčia) administratoriumi (19621967).

19671972 m. Šv. Tomo Akviniečio popiežiškųjų studijų universitete studijavo teologiją ir kanonų teisę Romoje, apgynė kanonų teisės daktaro disertaciją.

19731982 m. Vilniaus Šv. Rapolo parapijos klebonas, Vilniaus Šv. Apaštalų Petro ir Povilo parapijos klebonu (19822001 m.); po širdies infarkto – kunigas rezidentas (toliau tęsė aktyvią akademinę veiklą).

1982 m. sausio 14 d. suteiktas Kauno kunigų seminarijos (vėliau – ir VDU) Teologijos fakulteto profesoriaus vardas. Nuo 1995 m. dėstė VDU Teologijos fakultete, vadovavo Bažnytinės teisės katedrai, dėstė teologiją bei bažnytinę teisę. 1996 m. išrinktas Mokslų akademijos nariu ekspertu.

1998 m. spalio 15 d. VDU Senato įsteigto Bažnyčios teisės centro direktorius. Buvo VDU Senato narys.

Publikacijos redaguoti

  • Pranciškus Vaičekonis. Bažnytinė arba Kanonų teisė. International Journal of Baltic Law. Volume 2 Issue 2
  • Pranciškus Vaičekonis. Kanoniškoji jungtuvių forma (Canonical Form of Wedding). VDU TF SOTER Nr. 2 (30)
  • Pranciškus Vaičekonis. Klebonų nušalinimo bei perkėlimo tvarka. Bažnyčios žinios. 1996 m.

Nuorodos redaguoti