Podiplominės studijos

Podiplominės studijos - studijos, vykstančios baigus pirmosios pakopos studijas, įgijus akademinį kvalifikacinį laipsnį.

Gali būti formaliosios ir neformaliosios. Formaliosios - tokios, kai įsirašoma į antrosios pakopos studijų programą. Pvz., magistrantūros (licenciatūros) studijų programos. Jos skirtos pasirengti savarankiškam mokslo (meno) darbui arba kitam darbui, kurį atlikti reikia mokslo žinių ir analitinių gebėjimų. Tokios studijos vyksta universitetuose, kuriuose vykdoma studijų kryptį atitinkanti mokslo (meno) veikla. Asmenims, baigusiems studijų programas, suteikiamas atitinkamos studijų krypties magistro (licenciato) laipsnis.

Neformaliosios studijos - studijos, kai asmuo, įgijęs laipsnį, studijuoja pasirinktą dalyką (dalykus), nesiekdamas baigti studijų programos. Oficialiai jis gali būti įsirašęs (arba ne) į kokią nors studijų programą (nebūtinai antrosios pakopos, gali, pvz., būti doktorantūros arba bakalauro studijų studentas), lankyti pasirenkamus dalykus. Tokios neformaliosios studijos gali būti stažuotės dalis (pvz., kai atliekamas koks nors mokslinis darbas, tyrimas; studijos užsienyje).

Pagrindinis straipsnis – Verslo administravimo magistras.
Pagrindinis straipsnis – Teisės magistras.

Lietuvoje labiausiai paplitusios antrosios pakopos studijos (magistrantūra). Joms rengti gali būti įsteigti specializuoti padaliniai (pvz., KMU Podiplominių studijų centras (KMUK)[1], VDU Biznio konsultavimo ir podiplominių studijų centras[2])

Šaltiniai

redaguoti