Planetų fizika

Planetų fizika tiria kosminių objektų (planetų ir jų palydovų) medžiagos sandarą, jų fizinę ir cheminę sudėtį ir fizikines savybes, kosminių objektų atmosferas.

Planetų fizika įdomių faktų apie medžiagos ir spinduliuočių fizikines savybes tokiomis sąlygomis, kokių negalima sukurti Žemės planetoje. Kosminiai objektai yra tiriami įvairiame elektromagnetinės spinduliuotės spektro ruože: regimosios šviesos, ultravioletinės, rentgeno, gama, infraraudonosios spinduliuotės ir radijo bangų.