Pasirenkamasis dalykas

Pasirenkamasis dalykas, alternatyviai pasirenkamas dalykas - mokomasis dalykas Lietuvos universitete ar panašioje aukštojoje mokykloje, kurį studentas turi išsirinkti iš studijų programoje tam semestrui numatyto dėstomų dalykų sarašo, kuriame turi būti bent du dalykai. Pasirenkamieji dalykai iš esmės papildo gaunamą specialybės išsilavinimą [1] ir padeda specializuotis. Pasirinkimo tvarką nurodo sąrašą lydinčios taisyklės.

Pvz., Vilniaus Universiteto Gamtos mokslų fakulteto Bendrosios geografijos ir kraštotvarkos magistrantūros II semestre siūlomi du dalykų sąrašai[2]:

 • A:
  • Planavimo teisė ir ekostandartai
  • Lietuvos ekonomika ir socialinė struktūra
 • B:
  • Vandentvarka
  • Miškotvarka ir želdinių planavimas

Studentas turi pasirinkti vieną kursą iš pirmojo sąrašo ir vieną iš antrojo.

Pasirenkamieji dalykai vidurinėse mokyklose redaguoti

Terminas pasirenkamasis dalykas naudojamas ir vidurinėse mokyklose, tačiau turi kitą prasmę, labiau atitinka universitetų laisvai pasirenkamus dalykus.

Pvz., gimnazijoje pasirenkamųjų dalykų sąraše gali būti choreografija, ekonomika, etnokultūra, informatika, braižyba, psichologija, lotynų kalba.

Nuorodos redaguoti

 1. Vilniaus universiteto studijų programų reglamentas[neveikianti nuoroda]
 2. Antrosios pakopos (magistro) studijų programa „Bendroji geografija ir kraštotvarka“[neveikianti nuoroda]