Paradigma (kalbotyra)

Paradigma (gr. παράδειγμα 'pavyzdys, modelis') – morfologijoje kokio nors žodžio gramatinių formų sistema, visų to žodžio formų visuma. Kurios nors kalbos dalies atskirų paradigmų visuma neretai vadinama jos paradigmatika.

Šia reikšme terminas paradigma vartojamas jau nuo antikinės kalbotyros laikų, jei reikia patikslinti, kad vartojamas būtent šia reikšme, dažnai pasitelkiamas pavadinimas morfologinė paradigma.[1]

Paprastai paradigmos vardijamos tam tikra tradicine gramemų seka, pavyzdžiui, lietuvių kalbos linksniavimo paradigma užrašoma linksnių eiliškumu V.K.N.G.Įn.Vt.Š.:

šakà
šakõs
šãkai
šãką
šakà
šakojè
šãka

Išnašos redaguoti

  1. Daina Nītiņa, Juris Grigorjevs (redaktori). Latviešu valodas gramatika. Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2013. ISBN 978-9984-742-70-0