Morfologija (kalbotyra)

Morfologija (gr. morfe 'forma' + logos 'mokslas') – kalbotyros mokslo sritis, gramatikos sudedamoji dalis, nagrinėjanti kalbos dalis sudarančių žodžių gramatinę, semantinę ir morfeminę sudėtį, kaitybą, žodžio sandarą bei žodžių darybą.

Objektas – žodis. Morfologija pirmiausia tiria, kas sudaro žodį, išskiria reikšmines sudedamąsias jo dalis (morfemas) ir tiria, kaip tas žodis funkcionuoja sakinyje, tiria jo gramatines kategorijas.

Lietuvių kalba

redaguoti

Lietuvių kalboje yra 11 kalbos dalių: daiktavardis, būdvardis, skaitvardis, įvardis, veiksmažodis, prieveiksmis, prielinksnis, jungtukas, dalelytė, jaustukas, ištiktukas.

Nuorodos

redaguoti

Lietuvių kalbos morfologinis žodynas (žodžių formų žodynas)